magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Štátne divadlo Košice
Štátne divadlo Košice - Malá scéna
Bábkové divadlo
Divadlo na peróne
Thália
Jumbo Centrum
Cassia Dance
Century Cinemas
Cinemax :: Moldavská cesta 32
Biograf
Knižnica pre mládež mesta Košice, Verejná knižnica Jána ... Hlavná 48
TABAČKA KulturFabrik
KSK
9.00 – 17.00

FOTOSALÓN JUBILANTOV 2012
GES / JAZZ - klub
Filharmónia / Dom umenia Košice
Infinity Aréna / Cassosport / Steel Aréna
České centrum
Historická radnica
Čajovňa AMANA
IBIZA CLUB
ENERGY music hall
Šport - ostatné
Letná SK festivalová horúčka
Ostatné podujatia a koncerty

Rekonštrukcia cesty od Malej Lodiny po Kostoľany nad Hornádom ukončená

Aktuálne -> Doprava Jul 18 2019 - 04:52 GMT

Oprava 21 kilometrového úseku vozovky začala vlani v lete a stála viac než dva milióny eur

Cesta vedúca z obce Malá Lodina cez Veľkú Lodinu, Kysak, Obišovce, Trebejov po Družstevnú pri Hornáde a Kostoľany nad Hornádom bola dlhodobo v kritickom stave. Pravidelne je preťažovaná hlavne nákladnou dopravou pri preprave stavebných materiálov z okolitých lomov. Počas povodní v roku 2010 došlo k jej značnému poškodeniu, čo potrápilo najmä obyvateľov bývajúcich v tejto lokalite.

 

Dva nové študijné programy na FF UPJŠ v Košiciach

Aktuálne -> Školstvo Jul 16 2019 - 04:46 GMT

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dostala rozhodnutia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej, ktorými priznáva právo na uskutočňovanie dvoch nových bakalárskych študijných programov v dennej forme štúdia na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, a to medzinárodné vzťahy a politológia – masmediálne štúdiá. Výučba v oboch nových študijných programoch sa začne už od nadchádzajúceho akademického roka 2019/2020.

 

Medzinárodná informatická konferencia

Aktuálne -> Rôzne Jul 16 2019 - 04:24 GMT

 

V poradí 21. medzinárodná konferencia o popisnej zložitosti formálnych systémov (DCFS 2019, International Conference on Descriptional Complexity of Formal Systems) sa bude konať 17. – 19. júla 2019 v Aule Alberta Einsteina v konferenčnom centre TeleDom na Timonovej ulici 27 v Košiciach. Organizujú ju Matematický ústav SAV v spolupráci s Medzinárodnou federáciou pre spracovanie informácií (IFIP) a Slovenskou spoločnosťou pre umelú inteligenciu (SAIS). DCFS je významná medzinárodná vedecká konferencia pre odborníkov a študentov, ktorá sa koná každý rok v rôznych krajinách sveta. Cieľom konferencie je poskytnúť priestor na prezentáciu najnovších výsledkov týkajúcich sa všetkých aspektov zložitosti výpočtových modelov. Medzi témy tohtoročnej konferencie patria okrem iného využitie formálnych systémov pri testovaní softvéru a hardvéru, biologicky inšpirované výpočty, modelovanie prirodzeného jazyka, úspornosť využitia zdrojov v systémoch.

 

SKÚS TO V NEMECKU!

Aktuálne -> Rôzne Jul 10 2019 - 12:15 GMT

Máte záujem o prácu v Nemecku? Chcete získať aktuálne informácie o životných a pracovných podmienkach v tejto krajine? Sieť EURES Slovensko vás pozýva na stretnutie so zástupcom Ústredia práce v Berlíne (ZAV – Bundesagentür für Arbeit), ktoré sa uskutoční dňa 24.7.2019 o 9:00 hod. v priestoroch ÚPSVaR Košice, Staničné námestie 9, 1. poschodie, č. d. 104.

 

Bezpečné letné prázdniny

Aktuálne -> Doprava Jul 10 2019 - 12:10 GMT

„Bezpečné letné prázdniny“ – to je názov pre preventívne aktivity realizované počas letných prázdninových dní. Ich cieľom je predchádzať nebezpečným patologickým javom a najmä nepriaznivým dopravným situáciám. Z uvedeného dôvodu sú vykonávané preventívne akcie zamerané na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky nemotorovými a motorovými účastníkmi.

V dňoch od 08. do 12. júla 2019 na cestách Košického kraja prebieha celokrajská dopravno-preventívna akcia za účasti Policajného zboru a zástupcov Slovenského Červeného kríža zameraná na preverenie úrovne vedomostí vodičov z poskytovania prvej pomoci v súvislosti s cestnou premávkou, obsah a druhy lekárničiek pre cestnú dopravu.  Cieľom tejto aktivity je predchádzať a eliminovať počet obetí v cestnej premávke.

 

Združenie FEMAN pripravilo päť projektov

Aktuálne -> Rôzne Jul 10 2019 - 12:04 GMT

Združenie FEMAN do konca roka zrealizuje päť projektov podporených Ministerstvom kultúry SR v rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín. Zamerané sú na neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry ľudí so zdravotným postihnutím, predovšetkým nevidiacich, hluchoslepých a slabozrakých detí. Projekty v celkovej výške 24 tisíc eur združenie spolufinancuje vo výške piatich percent a zapojí do nich približne tisíc rôznym spôsobom znevýhodnených osôb.

Predovšetkým chceme dať možnosť týmto mladým ľuďom realizovať sa, umožniť im spoznať a ´vidieť´ to, čo vidieť nemôžu, ale aj tvorivo naplniť ich voľný čas a čiastočne odbremeniť ich rodiny,“ uviedol na dnešnom stretnutí s novinármi v Košiciach riaditeľ združenia FEMAN Ing. Eduard Buraš. Ako pripomenul, podľa štatistík na východnom Slovensku žijú približne 1,5 až 2 percentá ľudí so zrakovým postihnutím vyššieho stupňa. „Z toho najväčšie percento žije v oblasti Spiša, kde sú vytvorené aj špecializované zariadenia napr. školské a vzdelávacie. Práve tieto trpia akútnym nedostatkom finančných prostriedkov, ktoré by im umožňovali plnohodnotnú integráciu ich zverencov,“ dodal a zdôraznil, že zámerom projektov je tento nelichotivý stav aspoň sčasti zmeniť.

 

Šengenský poludník opäť povzniesol ducha

Kultúra -> Koncerty Jul 10 2019 - 04:19 GMT

Jedenástu kapitolu svojej histórie uzavrel Medzinárodný festival mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník, ktorého organizátorom je košický Sláčikový orchester Musica Iuvenalis pri ZUŠ Márie Hemerkovej s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja, Mesta Košice, Fondu na podporu umenia a ďalších partnerov. Jedinečné podujatie, ktoré je od roku 2009 neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho diania v Košiciach, ale aj vo Vysokých Tatrách a na ďalších miestach východného Slovenska, si aj v tomto roku pripísalo jedno prvenstvo a koncerty mladých hudobníkov prinášali skvelé zážitky. Záverečný galakoncert veľkého medzinárodného orchestra a zboru „Šengenský poludník“ opäť povznášal ducha, vyvolával zimomriavky a tlačil slzy do očí.

 

Košická opera v jaskynnom divadle

Kultúra -> Divadlo Jul 02 2019 - 05:39 GMT

Sedemnástykrát uzavrie Opera Štátneho divadla Košice sezónu v netradičnom prostredí jaskynného divadla Barlangszínház v maďarskej obci Fertőrákos neďaleko Šoprone. V piatok 5. júla tu v rámci letného operného festivalu opäť po sedemnástich rokoch uvedie slávnu operu Giacoma Pucciniho Bohéma, ktorá mala v Košiciach premiéru v septembri 2016 v réžii Michaela Taranta. Pod taktovkou šéfdirigenta Viniciusa Kattaha sa u našich južných susedov predstavia domáci aj hosťujúci sólisti Janette Zsigová, Michaela Várady, Gergely Boncsér, Marek Gurbaľ, Martin Kovács, Jiří Přibyl, Juraj Peter, Zdenko Vislocký, Martin Potoma a Pavol Spišský.

 

Týždeň tvorivého písania Ars Šafarikiana 2019

Aktuálne -> Školstvo Jul 01 2019 - 07:09 GMT

Už po šiesty raz sa v Košiciach uskutoční celoslovenská súťaž v autorskej tvorbe vysokoškolákov ARS ŠAFARIKIANA 2019. Od pondelka 1. júla do piatka 5. júla 2019 sa na nej zúčastnia študentky a študenti univerzít z celého Slovenska. Podujatie sa uskutoční v areáli Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) na Moyzesovej 9 v centre Košíc

Na týždni tvorivého písania a ďalších aktivít spojených s tvorivosťou sa tento rok zúčastní deväť študentov z rôznych slovenských vysokých škôl vrátane domácej univerzity,“ informuje vedúca organizačného tímu, literárna vedkyňa Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach. .

 
archív článkov
 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606