magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

 
ZAREGISTRUJ SA! 18. Dec 2017,  meniny má
Rozhovor s primátorom mesta Košice Františkom Knapíkom
@ Rozhovory a reportáže      Jan 15 2007 - 09:57 GMT
Spomedzi viacerých kandidátov na post primátora mesta Košice si občania zvolili vás. Zrejme vám k tomu dopomohol aj bohatý a náročný volebný program. Čo ste stihli z neho už realizovať?

„Volebný program Via Cassovia nie je postavený na krátkodobých alebo dielčích úlohách, ale na dlhodobom projekte rozvoja mesta. Počas obdobia od doplňovacích volieb sme urobili rozhodnutia, ktoré smerujú k tomu, aby sa program začal napĺňať. Napríklad, ide aj o oblasť prezentácie mesta, kde sa už urobili konkrétne kroky, ktoré smerujú k tomu, aby sa mesto zviditeľnilo, aby podporovalo projekty na rozvoj cestovného ruchu.“

Občanom chýbajú seriózne informácie o dianí v meste. Pripravujete niečo nové v tejto oblasti?

„Informácie čiastočne poskytujú lokálne alebo celoslovenské médiá, ktoré sa zúčastňujú na tlačových konferenciách k špeciálnym témam alebo k aktuálnemu dianiu, ktoré ich zaujíma. Pravidelne sledujú aj rokovania mestských orgánov, mestskej rady, mestského zastupiteľstva a samozrejme, monitorujú dianie v mestských častiach. Koncepčne pripravujeme systém, aby sme vytvorili pre občanov mesta informačného spravodajcu, teda informačné médium, slúžiace verejnosti.“

Košice ako druhé najväčšie mesto na Slovensku viditeľne zaostáva za Bratislavou, najmä čo sa týka výstavby, ale aj životnej úrovne obyvateľov. Dokáže mesto v najbližších rokoch v tomto smere niečo urobiť?

„Košice nie sú hlavným mestom, no našou úlohou je držať krok s Bratislavou, aby nedochádzalo k prehlbovaniu rozdielov, aby sme sa rozvíjali rovnakým tempom. Predpoklady na to sú. Chceme, aby Košice boli metropolitným mestom, centrom tohto regiónu a urobíme všetko pre to, aby životná úroven obyvateľov rástla, aby tu boli nové pracovné miesta a aby rástli mzdy. Mesto nemá priamy dosah na to, aby to mohlo zlepšiť, ale chceme urobiť všetko pre to, aby vytváralo podmienky pre rozvoj, obnovu a rast pracovnej sily a kúpyschopnosti obyvateľov.“

Mesto je zaujímavým investičným pásmom pre investorov. Veľa sa hovorí o prestavbe Malinovského, Jarošových a Bačíkových kasární či o Mariánskom dvore. Na čo sa môžu občania Košíc tešiť?

„V najbližšom období sa chystá viacero projektov, tesne pred schválením a realizáciou je viacero projektov zameraných na rozvoj lokality. Niektoré už stratili pôvodný význam. Miestom, ktoré sa už realizuje a ktoré prechádza schválením je priestor bývalého pivovaru, ktorý bol v minulosti priemyselnou zónou. Dnes prechádza novou dynamikou. Je tu investor, ktorý realizuje rozvojový projekt a ktorý bude vytvárať multifunkčnú zónu nákupných a administratívnych centier a oddychové služby pre obyvateľov, vrátane ubytovania. Podobnou premenou prejdú aj ostatné lokality, ktoré stratili pôvodný zmysel. Do tejto kategórie patria aj priestory bývalých vojenských kasární Jaroša a Malinovského.“

O výstavbe Auparku na námestí Osloboditeľov panujú protichodné názory. Niektorí občania túto aktivitu vítajú, iní sú zásadne proti. Podobne sa k tomu postavili mestskí poslanci. Prosím, predstavte bližšie tento projekt, ak sa začne s výstavbou, tak kedy?

„Väčšina občanov výstavbu Auparku víta. Po určitom čase je to príležitosť, keď prichádza investor s konkrétnym návrhom, ktorý by mal urbanisticky túto lokalitu zavrieť. Realizáciou tejto investície by sa mali vyriešiť aj dopravné problémy. Predpokladáme, že v roku 2007 by sa spoločnosť mala venovať posúdeniu dopadov na životné prostredie. Ak sa do konca tohto roku stihne doladenie projektu, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, rok 2008 by mohol byť rokom, v ktorom sa začnú realizačné práce.“

Už dnes sa hovorí o Majstrovstvách sveta v hokeji v roku 2011, ktoré budú v Košiciach. Ako sa na to mesto pripravuje?

„Komunikujeme na úrovni zástupcov ľadového hokeja, so zástupcami podnikateľského prostredia i prostredia, ktoré súvisí s odbornými témami - infraštruktúrou, problematikou dopravy, ktorá by mala byť zvládnutá. Chceme sa stretnúť aj s predstaviteľmi mesta Ostrava, ktorí mali tú česť byť jedným z usporiadateľských miest majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Necháme sa inšpirovať aj ich skúsenosťami a poznatkami.“

Pán primátor, známy je váš pozitívny vzťah k prírode. Verejnosť nechce prijať fakt, že sa na Jahodnej môže ťažiť uránová ruda. Aký je váš názor na tento problém?

„Stanovisko samosprávy a primátora je známe. Pripravujeme podrobnejšiu analýzu tohto problému. Oslovili sme Ministerstvo životného prostredia SR s tým, aby urobilo štúdiu dopadu možnej ťažby na životné prostredie ešte predtým, než sa rozhodne o dobývacom priestore. Chceme, aby bol pred týmto rozhodnutím známy proces analýzy posúdenia možných dopadov na prírodné prostredie, na zdravotný stav obyvateľov, ale aj iné možné dopady.“

Košice patria medzi mestá, ktoré majú najväčší počet mestských častí, dokonca viac ako Paríž. Zbytočne sa takto odčerpávajú financie na platy pracovníkov v administratíve či na odmeny poslancov. Tieto peniaze by sa mohli každý rok využiť na rozvoj mesta, veď v meste chýbajú kvalitné chodníky, zeleň, cesty a podobne.

„Je to problematika, ktorou sme sa v minulých rokoch detailne zaoberali. Mesto do tohto volebného obdobia prijalo a presadilo novelu Zákona o meste Košice, ktorá túto problematiku zjednocuje a do istej miery znižuje verejné výdavky samosprávy a vytvára predpoklady pre ďalšie zhospodárnenie či zefektívnenie. Nebude to rýchlo, k zmenám treba dospieť. Bol by som rád, ak by tento proces začal zdola, teda z úrovne mestských častí, aby starostovia a poslanci na úrovni mestských častí pochopili, že je potrebné hľadať zdroje, znižovať nákladovosť samosprávy a takýmto spôsobom urobiť potrebné kroky, aby sme verejné výdavky ušetrili na prospech občanov, na prospech ďalších verejných financií. Sme na začiatku procesu, ktorý by v konečnej etape znamenal efektívnu, zjednodušenú, ale účinnú samosprávu.“

V činnosti mestskej polície ešte kadečo škrípe. Policajti sa viac starajú o platenie za parkovanie v košických uliciach ako o bezpečnosť občanov. Nastanú v tomto smere nejaké zmeny?

„Policajti majú mnohé úlohy a k tomu patrí aj starostlivosť o parkoviská, plnenie povinností parkujúcich vodičov v súlade s platnými pravidlami a všeobecne záväzným nariadením. Policajti budú venovať väčšiu pozornosť aj bezpečnosti občanov. V najbližších mesiacoch chceme posilniť systém kamier, čo by znamenalo viac sledovať dianie v uliciach v prípade negatívnych prejavov. Ide o možnosť zlepšiť úroveň sledovania a riešenia priestupkového konania, ktoré na verejných priestranstvách môže nastať.“

Naše mesto nenavštevuje toľko zahraničných turistov, ako by sme si želali. Na vine nie je len nedostatočná propagácia, ale zrejme aj služby. Má mesto nejaké páky na ich skvalitnenie?

„Mohli by sme mať významný potenciál, ktorý by znamenal viac krátkodobých turistov, návštevníkov mesta, ale v kombinácii s okolím aj dlhodobejších. Cielene to je práca, ktorou sa chceme systematicky zaoberať. Je to tiež súčasť môjho volebného programu. Mesto využije možnosti, ktoré má. Budeme spolupracovať s ľuďmi, ktorí v oblasti cestovného ruchu aktívne pracujú a ktorí pre cestovný ruch poskytujú služby. V spolupráci s mestom, v rámci spoločných aktivít, by sa mohli zlepšiť podmienky pre aktívny cestovný ruch tak, aby Košice boli zaujímavou destináciou.“


Za rozhovor sa poďakovala

Malva POKORNÁ
Foto: MMK   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606