magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

 
ZAREGISTRUJ SA! 24. Nov 2017,  meniny má
Námestie Osloboditeľov skrášli AUPARK.
@ Rozhovory a reportáže      Mar 06 2007 - 09:29 GMT

Ing. arch. Ladislav Kočiš

O výstavbe Auparku v centre Košíc sa toho už veľa popísalo, pohovorilo. Ozývali sa hlasy za jeho výstavbu i proti nej. Niektorí občania bez toho, aby vedeli, o akú stavbu ide, šomrali, že ju mesto nepotrebuje, ba dokonca našli sa aj takí, ktorí si ju zamieňali s aquaparkom. Koncom februára tohto roku Mestské zastupiteľstvo sa s výstavbou architektonicky zaujímavého objektu opäť zaoberalo. A aký je výsledok? O Auparku nás podrobne informoval Ing. arch. Ladislav Kočiš z úseku urbanistických a architektonických koncepcií z Útvaru hlavného architekta mesta Košice.

“Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu regulačného plánu na námestí Osloboditeľov a z toho vyplýva, že odsúhlasilo zámer. Prebehnúť ešte musí ďalšia projektová príprava vzhľadom na to, že sa neakceptoval víťazný návrh zo súťaže na tento objekt, preto je potrebné urobiť nový koncept plánu stavby. Okolo víťazného návrhu boli dlhé diskusie, námietky mal Spolok architektov i ďalšie spolky pôsobiace v Košiciach, námietky boli aj zo strany mesta. Ubehli dva roky búrlivých diskusií od doby, kým sa vyhodnotila súťaž až po zmenu regulačného plánu, a to napriek tomu, že zmluva medzi mestom a investorom znela, že zmeny sa prijmú do troch mesiacov. Nakoniec prišiel investor s tým, že sa zmení projekt”- povedal na úvod pán architekt.

So zámerom postaviť v Košiciach Aupark prišiel investor do Košíc ešte pred tromi rokmi s vytypovaným priestorom v centre mesta. Pôvodný regulačný plán hovoril o výstavbe polyfunkčného objektu, ktorý by mal charakter obchodu, zábavy, administratívy. Zámer výstavby Auparku v podstate bol v súlade s regulačným plánom platným v tom období, ale v určitých veciach sa predsa len líšil od pôvodného zámeru. Od začiatku bolo jasné, že ak sa má výstavba Auparku realizovať, je treba urobiť zmeny v regulačnom pláne.

“Čo sa týka samotnej funkcie objektu, myslím si, že je dobrá, už v dobe socializmu ešte pred 30 rokmi sa hovorilo o prestavbe námestia Osloboditeľov. Riešenia boli rôzne, jedným z nich bola výstavba administratívnej budovy s umiestnením Krajského národného výboru. V roku1993 sa vypísala súťaž na riešenie námestia Osloboditeľov, bolo šesť rôznych konceptov od zastavania námestia až po koncept administratívnej budovy na konci východnej strany námestia. Víťazný návrh z tohto obdobia sa veľmi podobá tomu, ktorý je dnes zakomponovaný v regulačnom pláne, pretože navrhol zástavbu námestia tak, aby časť ostala voľná. Môj názor ako architekta a urbanistu je taký, že funkcia Auparku je dobrá, a to najmä z pohľadu občana, pre ktorého to bude oživenie priestoru, ale tiež atraktívnosť jeho náplne.”

Súčasný stav na námestí Osloboditeľov, kde sú dve rozľahlé parkoviská, je už dnes nevyhovujúci a výstavba Auparku by ho značne vylepšila. Investori sú známi, je to spoločnosť HB Reavis a spoločnosť RODAMCO. Občania, ktorí si neraz Aupark pletú s aquaparkom, sú určite zvedaví, čo všetko bude obsahovať?

“Aquapark a aupark sú zvukovo podobné slová, ale ich funkcia je veľmi odlišná. Kým som nevidel bratislavský Aupark, tiež som si to plietol. Prvá stavba bola realizovaná v Bratislave a tento názov vznikol z názvu lokality v Sade Janka Kráľa, ktorá sa tak nazývala. Investor ho použil ako značku svojich objektov, ktoré bude realizovať na Slovensku. Boli námietky, prečo použiť tento názov aj v Košiciach, keď to nemá nič spoločné s týmto mestom, investor však na tom trvá. Náplň objektu bude podobná ako v bratislavskom Auparku, ťažisko bude v obchodných prevádzkach, nebude to však hypermarket, ako sa niekto mylne domnieva, i keď sa ráta aj s predajňou potravín, ale menšieho rozsahu, kde sa nebude nakupovať s vozíkom, ale do tašky. Okrem obchodíkov by tam mali byť aj malé kaviarne, reštaurácie, multikino - viacero sál vrátane trojrozmerného kina Imax a ďalšie zariadenia zábavného charakteru. Na východnej strane tohto priestoru sa ráta so 16-poschodovou administratívnou vežovou budovou, no a samozrejme, s príslušenstvom, ktoré k takému objektu patrí, napríklad podzemné garáže, parkoviská. Objekt bude na vysokej architektonickej úrovni a jeho prípravu budeme neustále sledovať. Stavba musí mať svoje architektonické kvality, záruku máme aj v projektantovi, je to londýnska firma Benoy."

Podľa platného regulačného plánu sa teda má zastavať asi polovica dnes dláždenej plochy námestia, parkovisko východným smerom by sa malo zastavať celé, upraviť by sa mala plocha námestia pred vstupom do Auparku, vrátane priestoru, ktorý bol 30 rokov neupravovaný, neudržiavaný, pred Československým pamätníkom. Pamätník Sovietskej armády podľa regulačného plánu by sa mal premiestniť, ale je možné aj také riešenie, že by ostal na mieste, ale mala by sa zmeniť jeho forma. Vojaci tam pochovaní nie sú, priestor by sa mal upraviť do formy pamätníka. Československý pamätník na západnej strane by sa mal premiestniť, pretože dopravné riešenie bude zasahovať do priestoru.

“To, čo sa prezentovalo na ostatnom Mestskom zastupiteľstve nie je úplné a definitívne, ale rozpracovaný projekt sa ešte bude dopracovávať, upravovať. Odhad investora je, že o dva roky by sa mala začať výstavba, ale treba pripraviť ešte štúdiu, potom projekt, ktorý sa má posudzovať z pohľadu vplyvu na životné prostredie, a to je dlhodobejší proces. Až potom bude stavebné konanie a následné realizačné projekty. Proces prípravy výstavby je ešte pomerne dlhý.”

A ako to bude s dopravou? - pýtame sa pána architekta.

“Električková doprava by v zásade mala ostať tak ako je, na povrchu, automobilová doprava by sa mala presunúť do polohy nadväznosti na južnú stranu námestia. Regulačný plán etapizuje dopravné riešenia, to znamená v prvej etape bude trasa nadradenej komunikácie na povrchu, v druhej etape sa ráta so zapustením dopravy tak, aby automobilová doprava bola mimoúrovňová, a to je taktiež ešte v štádiu rozpracovania.”

Proti výstavbe Auparku sa ozvali aj negatívne hlasy, názor odborníka, Ing. arch. Ladislava Kočiša je však pozitívny.

“Áno, námietky voči umiestneniu Auparku v centre mesta boli, vychádzali zväčša z obavy, že by tento objekt bol akousi konkurenciou pre historické jadro, keďže v ňom budú umiestnené obchodíky, kaviarničky, reštaurácie, teda obdobné tomu, čo je dnes na Hlavnej ulici. Môj názor je taký, že Aupark by nemal výrazne ohroziť historické jadro, ale vplyv na centrum to bude mať. Možno sa zmení určitý obsah zariadení, niektoré obchodíky sa presťahujú do Auparku alebo sa budú svojou náplňou orientovať iným smerom. Košické historické jadro vzhľadom na svoju polohu a atraktivitu, nemôže ohroziť jedna budova. Ja v tom vidím určitý prínos pre historické centrum, určitú symbiózu, synergický efekt, pretože ten, kto navštívi historické centrum, automaticky si zájde aj do Auparku, a naopak. Ďalšie námietky sa týkali výstavby, niektorí odborníci sa obávali, že budova bude mať charakter akejsi plechovej škatule, ale tieto obavy sú zbytočné, pretože investor aj my budeme trvať na tom, aby stavba mala architektonické kvality, bude rozčlenená, bude mať niekoľko vstupov. Výškové riešenie bude brať do úvahy historickú zástavbu. V časti historickej budú budovy nižšie, v časti južnej, vyššie. Ďalšie námietky boli voči doprave, keďže ide o východno-západnú dopravnú os. Väčšina východno-západnej dopravy prechádza námestím, možnosti sú aj iné, prechádzať Hlinkovou ulicou, po Watsonovej, teda po vonkajšom okruhu, alebo po rýchlostnej komunikácii južným smerom. V priebehu asi dvoch rokov by sa mal dokončiť rýchlostný obchvat výstavbou III. etapy križovatky Prešovská-Sečovská, čo umožní rýchle komunikovanie práve smerom východ - západ po okruhu.“

Ďalšie dopravné stavby, ktoré sa v meste preferujú, je prepojenie Masarykovej ulice na Prešovskú, čo by malo značne odťažiť priestor na námestí Osloboditeľov. Vhodné je rozložiť dopravu do viacerých prúdov, ktoré umožnia vyhnúť sa priestoru v centre mesta.

O štyri roky sa námestie Osloboditeľov výrazne zmení. Kým sa postaví Aupark, pretečie dolu Hornádom ešte veľa vody. Pán architekt Ladislav Kočiš je však optimista.

“Domnievam sa, že stavba Auparku bude pre občanov veľmi zaujímavá, je to dôležité aj z hľadiska celkového pohľadu na stavebný rozvoj mesta , veď keď si porovnáme, aký je stavebný boom v Bratislave a ako v tomto smere zaostáva druhé najväčšie mesto v republike, je dôležité, aby sa v Košiciach investovalo, aby sa deklarovalo, že aj na východe republiky sa oplatí investovať .”


Malva POKORNÁ   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606