magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

 
ZAREGISTRUJ SA! 18. Dec 2017,  meniny má
Robinwood: Prepojiť pestovanie drevín s ťažbou dreva.
@ Rozhovory a reportáže      Apr 02 2007 - 13:52 GMT
Lesy tvoria až 44% rozlohy územia východného Slovenska. Lesné plánovanie na tomto území už má svoju tradíciu a je vysoko hodnotené aj na medzinárodnej úrovni. Súčasný trend si však vyžaduje spoluprácu s vlastníkmi lesov, urbárskymi spoločenstvami, zástupcami cirkevných i obecných lesov. Je nevyhnutné podporovať manažment, riadenie, správu, ťažbu a využitie dreva, čím lesy dostanú svoju pridanú hodnotu. To napríklad znamená vzájomne prepojiť pestovanie drevín s ťažbou dreva v nadväznosti na spracovanie drevnej hmoty, ako aj vzťah medzi odberateľmi dreva a producentmi energie. Jednoducho treba sledovať celý reťazec dreva, hľadať rovnováhu medzi ekonomickým a ekologickým fenoménom, ako aj vniesť viac informácií do oblasti lesného manažmentu, hydrogeológie a energetiky v regióne.

Na podporu týchto zámerov uviedli do života ešte 1. októbra 2004 medzinárodný projekt Robinwood, ktorý si za hlavný cieľ vytýčil revitalizáciu vidieckych oblastí pomocou integrovaného riadenia lesného hospodárstva. Má päť medzinárodných partnerov, v rámci Slovenska ho realizujú spoločne Prešovský a Košický samosprávny kraj. Samotný projekt bude trvať štyri roky, do 31. marca 2008. Jeho celkový rozpočet je 6,57 milióna eur, z toho pre východ Slovenska je určených 600 tisíc eur.

Spolufinancovanie predstavuje 25% a v rámci projektu boli podporené ďalšie subprojekty v celkovej hodnote 200 tisíc eur. K Robinwood-u sa konala koncom marca v Prešove medzinárodná konferencia, kde sa okrem iného konštatovalo, že Slovensko má čo doháňať najmä v oblasti certifikácie lesov, ale problémy hydrogeologickej nestability, ale najmä väčšieho využívania biomasy ako obnoviteľného zdroja energie, sú problémami celej Európy. Les dnes predstavuje nielen možnosť ťažby kvalitného dreva, ale plní aj iné funkcie, ako ochrannú, spoločenskú, rekreačnú, kultúrnu a vzdelávaciu. Tento projekt je jediný svojho druhu na Slovensku a pre región východného Slovenska je podstatný jeho inovatívny prístup. Ten spočíva nielen v oblasti spracovania a implementácie projektovej výzvy, je ojedinelý aj svojou témou.

Ako uviedla koordinátorka projektu na úrovni NUTS II Slovensko –Východ Svetlana Pavlovičová, Robinwood je mimoriadny aj z pohľadu financovania. Úrady Prešovského a Košického samosprávneho kraja plnia v tomto projekte funkciu riadiaceho, platobného orgánu a kontrolnej jednotky na úrovni Slovensko – Východ. To znamená, že okrem samotného schvaľovania ho aj spolufinancujú a vykonávajú samotnú kontrolu realizácie jednotlivých subprojektov.

K nim patria napríklad Trvalo udržateľné integrované lesné hospodárstvo a zhodnocovanie dreva z lesov Mesta Stará Ľubovňa, ktorý realizuje samotné mesto. Ďalším je subprojekt Technickej univerzity v Košiciach pod názvom Energiu máme doma. V tomto prípade sa Fakulta BERG zapodieva vývojom praktických návodov na podporu miestnej malej až stredne veľkej výroby drevného paliva a realizáciou pilotného projektu využitia drevnej hmoty na energetické účely. Program dopadovej štúdie výsadby lesa a ich uplatnenie pri návrhu biofarmy realizuje Občianske združenie Pre edukáciu Sabinova. Nasledujúci subprojekt UHLÍK –udržateľné hospodárstvo lesa je iniciatívou Košického kraja. Má vytvoriť podmienky pre optimálny (na miestnych zdrojoch založený) sociálno-ekonomický rozvoj vidieka východného Slovenska. Realizuje ho Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. A napokon projekt Využitie biomasy ako alternatívneho zdroja energie v praxi má zvýšiť informovanosť predstaviteľov miestnych samospráv o možnostiach využitia biomasy ako alternatívneho zdroja energie. Realizuje ho občianske združenie Život sídliskám, Prešov.

Medzinárodnými partnermi projektu Robinwood sú: Región Ligúria –Taliansko ako vedúci projektový partner, ďalej Brandenburg – Nemecko, Samosprávny kraj Murcia – Španielsko a Región Wales – Veľká Británia.

(lak)   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606