magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

 
ZAREGISTRUJ SA! 24. Nov 2017,  meniny má
Všetko, čo žije po mne v mojom mene v práci a v láske, to ma pripomenie...
@ Rozhovory a reportáže      Jun 15 2007 - 09:31 GMT

Julo Zborovjan na dobovej fotografii s manželkou Máriou...


... ktorá sa zúčastnila na otvorení expozícíe...


...i debaty s literárnym historikom Imrichom Vaškom.


Do pamätnej knihy sa podpisuje aj jeden zo synov MUDr. Martin Zborovjan.


Tiché modlitby rodiny pri poslednom odpočinku básnika.

Chcem byť vyznávačom poézie dobra a pravdy – to je poslanie. Chcem byť vyznávačom poézie ľudskosti a lásky – to je vyznanie. Chcem byť vyznávačom poézie nádhery a krásy – to je hľadanie. Toto napísané životné krédo spolu s fotografiou básnika a divadelníka Jula Zborovjana vám upúta pozornosť hneď, ako vstúpite do obecnej knižnice v Šarišských Michaľanoch na prehliadku stálej expozície, ktorú nainštalovali obyvatelia tejto obce na východnom Slovensku a od minulej nedele aj sprístupnili verejnosti na počesť svojmu rodákovi. V rohu miestnosti je stojanový vešiak, na ktorom je básnikov plášť a čiapka a na stolíku sú jeho písacie potreby a okuliare. Vedľa je položená kronika Zborovjanove Michaľany. Pri stolíku na stene je panel s básňou – Nad dlaňou zeme. Je venovaná jeho pamiatke od ďalšieho básnika Ferdinanda Vokála, stredoškolského profesora, rodáka zo Starej Ľubovne. Pod básňou uvidíte inú veľkoplošnú fotografiu Jula Zborovjana s manželkou Máriou, rodenou Jindovou. Ak ste si toto všetko prezreli, môžete sa venovať pätnástim panelom, na ktorých sú dokumentačné materiály z jeho krátkeho života, ktorý síce bol tvorivo bohatý, ale predsa na vek 53 rokov prikrátky.

Básnik viedol so zákernou chorobou neľútostný boj, ktorý napokon prehral. Ešte asi mesiac pred skonom napísal z nemocnice list svojmu priateľovi, novinárovi Vincentovi Mryglotovi, rodákovi tak isto zo Šarišských Michalian. V rukopise, ktorý je na jednom z panelov, píše:

Milý Vinco,
zo špitaľa Ti posielam k blížiacemu sa sviatku MMM text básne, ktorý je zhudobnený a nahraný Koš. Filharmóniou – a po prvý raz zazneje slávnostne pri tohoročných jubilejných oslavách. Žiaľ, meno skladateľa si nepamätám, ale je to prof. na Hudobnej akadémii v Košiciach, mal by si to zistiť či už osobne alebo telefonicky a prípadne uverejniť aj s notami. Iste to zvýši význam MMM, nemyslíš ? Ja už tretí týždeň ležím na I. int. D. (pečeň, žlčník a pridružená „výroba“ ...). Neviem, neviem, čo bude. - -
Pozdravuje Ťa
Tvoj Julo


Život a dielo Jula Zborovjana boli už mnohokrát zhodnotené, hlavne pri okrúhlych životných jubileách. Z radu publicistov sa tomuto autorovi azda najviac venoval literárny historik Imrich Vaško, súčasný dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Publikoval množstvo článkov na stránkach Národnej obrody, Nového slova, Práce, Prešovských novín, Východoslovenských novín, Kultúrneho života. Z týchto štúdií dostávame ucelený obraz o živote a diele nášho básnika, divadelníka. Sú zhrnuté na paneloch, z čoho vyberáme:
Narodil sa 14.januára 1921 v Šarišských Michaľanoch, mal 5 súrodencov. Keď mal 17 rokov, matka im zomrela. V dôsledku jej smrti mladý Julo skoro odišiel z domu a ťažko sa prebíjal životom. Básnický talent sa však uňho prejavil už počas gymnaziálnych štúdií v Prešove, kde študoval na prelome 30. a 40. rokov minulého storočia. Tam začal písať prvé verše, ktoré vyšli v rôznych časopisoch: Slovenské pohľady, Elán, Mlaď, Pozdrav mladých . Okrem poézie mal v tom čase ešte veľa ďalších záľub. Hrával v dedinskom divadle, spolu s bratom Jozefom a ďalšími študentmi stál pri zrode prvej futbalovej jedenástky v obci. Na Gymnáziu v Prešove prekonal ťažkú chorobu a odišiel sa liečiť do Vysokých Tatier. Počas stredoškolského štúdia získal pod vedením Antona Prídavku divadelnú predprípravu spoluprácou v tamojšom Slovenskom rozhlase a divadelnom krúžku Záborský.
Po maturite v roku 1943 a neukončenom vzdelaní na Právnickej fakulte v Bratislave ho v roku 1945 prijal do služieb Východoslovenského národného divadla sám Janko Borodáč, s ktorým bolo späté ich trvalé priateľstvo. Ani po smrti Janka Borodáča nezabúdal na túto poctu, a preto sa stal jedným z držiteľov jeho odkazu a editorom jeho pamätí.
V Košickom Východoslovenskom národnom a neskôr Štátnom divadle najprv vykonával funkciu tajomníka, redigoval bulletiny pre činohru, spevohru a balet a od roku 1948 až do posledných chvíľ života - celé jedno štvrťstoročie- vydržal v profesii dramaturga a zapáleného divadelníka, dramatizátora, režiséra, redaktora a publicistu, čo je ojedinelý prípad vytrvalosti v práci k prospechu slovenskej divadelnej kultúry. Ním realizované Večery poézie a hudby utvorili základ pre známe Divadielko pod kupolou. Popri tejto práci stihol absolvovať Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove.
Julo Zborovjan vydal svoju Prvotinu, ktorá ňou naozaj aj bola, pod pseudonymom Julo Michaľanský. Od roku 1937 do roku 1976 nasledovalo celkom 12 básnických zbierok, k mládeži sa prihováral prostredníctvom piatich rozprávok, prevažne veršovaných. Preložil drámy španielskych autorov - Fuente Ovejuna od Lope de Vegu a Don Juan Tenorio od Josého Zorillu. Ďalej je autorom 14 inscenácií, 4 zborníkov a dvoch monografií – tie posledne menované o Jankovi Borodáčovi a Andrejovi Chmelkovi.
Zomrel uprostred tvorivej práce 20. októbra 1974. Odišiel v najproduktívnejšom veku, plný plánov, príprav, rozrobených prác, zanechajúc za sebou desiatky, ba stovky básní, ktoré by si vyžiadali ešte rukopisné úpravy, doplnky.
Pochovaný je doma, na cintoríne v Šarišských Michaľanoch, kde mu v roku 1984 odhalili náhrobok - spoločné dielo jeho priateľov - maliara a grafika Ernesta Zmetáka a architekta, profesora Viktora Malinovského. Na ňom je postava múzy ľúbostnej poézie Erato. Epitaf tvoria posledné dva verše z básne Rozlúčka z jeho zbierky Prehovor, srdce, čo je zároveň titulkom tohto článku.

(lak)   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606