magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

 
ZAREGISTRUJ SA! 23. Nov 2017,  meniny má
Od januára tohto roku prijala košická SOI 812 podnetov.
@ Rozhovory a reportáže      Oct 05 2007 - 09:32 GMT

Slovenská obchodná inšpekcia je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu. Je nezávislá vo svojej kontrolnej a rozhodovacej činnosti. Rieši podnety obyvateľov na služby, obchod, , účtovanie, vyúčtovanie plynu, elektriny, vody a iné. Navštívili sme Krajský inšpektorát SOI v Košiciach, aby sme zistili, s akými podnetmi v oblasti služieb sa obracajú občania na túto inštitúciu.

„V oblasti služieb sa na nás spotrebitelia obracajú s rôznymi podnetmi, ktoré sa väčšinou týkajú montáží plastových okien, rôznych stavebných úprav, opravovní elektroniky a elektrospotrebičov, ubytovacích, kaderníckych, kozmetických služieb a tiež služieb spojených s užívaním bytu. Občania – spotrebitelia v nich vyjadrujú nespokojnosť s kvalitou poskytnutých služieb, s nesprávnym účtovaním, nevydaním riadneho dokladu o poskytnutí služby, nedodržaním termínu na zhotovenie objednanej práce, ale najčastejšie sú to nevybavené reklamácie,“ povedala na úvod Ing. Mária Hvozdová, odborný radca pre vybavovanie podnetov.

Spotrebitelia sa na SOI obracajú písomne, telefonicky, elektronickou poštou, využívajú všetky možné formy komunikácie. Ak však chcú dať podnet na prešetrenie už odvedenej služby, je potrebné písomné podanie a doloženie všetkých súvisiacich dokladov. Od 1. januára tohto roku do konca septembra prijala košická SOI 812 podnetov, z toho na služby 175. Väčšina podnetov sa týkala služieb s užívaním bytov a rôznych opravovní, čistiarní, spotrebitelia neboli spokojní s montážou a výrobou plastových okien. Tieto podnety sa množia. Nedodržiavajú sa termíny zhotovenia okien, je veľa podnetov na nekvalitu, ale nie vždy musí mať sťažovateľ pravdu. Ak dostane SOI podnet od občana, aký je postup pri jeho vybavovaní? – opýtali sme sa Ing.Márie Hvozdovej.

„Na základe podnetu je spravidla vykonaná kontrola zameraná na prešetrenie jeho opodstatnenosti. Tu však treba zdôrazniť, že riešenie vecnej stránky podnetov spotrebiteľov neprislúcha do kompetencie SOI. Pri svojej kontrolnej činnosti sa SOI zameriava na zistenie, či kontrolovaný subjekt dodržal všetky povinnosti, ktoré mu ukladá zákon a osobitné predpisy. V prípade, že sú pri kontrole zistené nedostatky, vyžaduje SOI ich odstránenie formou záväzných pokynov, môže sa začať správne konanie o uložení postihu.
Ak nedôjde k dohode medzi spotrebiteľom a predávajúcim, spotrebiteľ má možnosť domáhať sa svojho práva formou žaloby na príslušnom súde, SOI ale nemôže zastupovať občana, spotrebiteľa pred súdom a ani v reklamačnom konaní alebo pri reklamačnom spore. Nevymáha pohľadávky občanov a nemôže ani rozhodnúť o vykonaní prípadnej nápravy na prospech spotrebiteľa.“


Na ochranu spotrebiteľov sú zriadené záujmové občianske združenia a iné právnické osoby (napr. Združenie slov. spotrebiteľov, Fórum spotrebiteľov ) a majú iné právne postavenie ako SOI. V zmysle § 25 až 26a Zákona o ochrane spotrebiteľa sú oprávnené na základe súhlasu spotrebiteľa a predávajúceho sprostredkovať riešenie sporov medzi spotrebiteľom a predávajúcim pri vybavovaní reklamácií. Je dosť podnetov aj na reštauračné služby?

„Áno, sledujeme poctivosť predaja a poskytovaných služieb, nezasahujeme však do kvality jedál a nápojov, na to je kompetentný Úrad verejného zdravotníctva. Stáva sa, že v pohostinských službách sa nesprávne účtuje, často hosť zaplatí aj za to, čo nekonzumoval, za nedodržiavanie hmotnosti, miery. Najviac podnetov je z Košíc a v letnej sezóne z Michaloviec, najmä z oblastí Zemplínskej Šíravy. Spotrebitelia poukazujú na nedodržiavanie miery nápojov, hmotnosti jedál, nesprávne účtovanie položiek,“ zdôraznila Ing. Mária Hvozdová.

Občania si možno najviac ťažkajú na vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu, najmä s dodávkou tepla a teplej vody?

„Spotrebiteľov, užívateľov a vlastníkov bytov musíme rozdeliť podľa toho, kto im spravuje byt. Riešime podnety smerujúce voči stavebným bytovým družstvám a ďalším správcom, ktorí spravujú byty v osobnom vlastníctve alebo spravujú obecné byty. Z kontrolnej činnosti SOI sú vynechané spoločenstvá vlastníkov bytov, pretože tieto v zmysle zákona nie sú podnikateľskými subjektmi. Spotrebitelia sa so svojimi sťažnosťami musia písomne obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Dozorná rada, resp. Rada spoločenstva. Na nás sa najviac obracajú občania s podnetmi na nesprávne účtovanie služieb spojených s užívaním bytu. Z dôvodu účinnosti Vyhlášky ÚRSO č. 630/2005 Z.z., ktorá rozdelila kompetencie – kontrola spôsobu účtovania tepla na vykurovanie a teplej úžitkovej vody prešla do pôsobnosti Štátnej energetickej inšpekcie. "

Pokiaľ občania majú vysoký koeficient pri účtovaní za studenú vodu, majú právo požiadať správcu, aby hľadal príčinu. Neraz sa príčina nájde medzi samotnými vlastníkmi bytov, pretože aj merače sa dajú ovplyvniť, manipulovať s nimi. Stretla som sa s prípadom, že päťčlenná rodina odobrala za rok len sedem kubíkov vody, čo je nemysliteľné. Iniciatíva však musí vychádzať zo strany vlastníkov bytov, aby žiadali správcu konať vo veci. Nie vždy sú podnety občanov opodstatnené. V prípade porušenia zákona sa zo strany SOI ukladajú záväzné pokyny a je začaté správne konanie na uloženie postihu „- povedala Ľudmila Horňáková, inšpektorka SOI.

V súčasnej dobe sú občania dosť apatickí a mnohí nechcú vstupovať do problémov, aj keď sú v práve, iní zasa nevedia, na koho sa obrátiť, ako postupovať. V Čechách existuje Združení obrany spotrebiteľov, v rámci ktorého je zavedená linka SOS , ktorá funguje v pracovných dňoch od 8. do 17. hodiny. V Košiciach táto služba chýba. Neexistuje ani Združenie na ochranu spotrebiteľov, ktoré by mohlo sprostredkovať dohodu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ako je to napr. v Bratislave, Poprade a v iných mestách Slovenska.

Malva POKORNÁ   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606