magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Využitie osobných zdrojov v existujúcom systéme.
@ Aktuálne -> Ekonomika a financie      Oct 09 2007 - 07:36 GMT
Nasledujúci text je skutočným príbehom mladej ženy, ktorá je obeťou nefunkčného systému. (Samozrejmá logika: je zbytočné, až nebezpečné zvyšovať finančnú podporu systému ktorý funguje ako čierna diera a má predpokladateľné výsledky.) Keby Justína vyrástla v normálnej a stabilnej rodine, čakala by ju úplne inú budúcnosť. Preto sa na jej chudobu môžeme pozerať ako na štrukturálnu/inštitucionálnu problematiku.

Avšak, hľadať vinníka, či obviňovať niekoho zo zodpovednosti za to, čo sa Justíne deje, nikomu nepomôže. Tobôž samotnej Justíne. Zlé zákony, či existujúci systém ústavnej výchovy, alebo ľudia, ktorí ich vymysleli a im slúžia... Je na Justíne, ako zvládne riešenie problémov stojacich jej v ceste. Na púti k sebestačnosti, osobnej dôstojnosti. Má na to predpoklady, schopnosti? A kde ich mala získať.

Narodila sa pred viac, než osemnástimi rokmi matke, ktorá ani nebola schopná zapamätať si, kto by mohol byť otcom malej Justíny.

Keďže úrady jednoznačne rozhodli, že nie je schopná o dieťa sa zodpovedne postarať, našli riešenie. Detský domov. Na osemnásť rokov. Celý ten čas nepoznala Justína, čo je to mamina náruč, otcove pohladenie. Pomerne slušné vybavenie ústavného zariadenia sa úprimne usilovalo znázorniť, ako to môže v takej „normálnej“ rodine vyzerať. Ale tiež pomohlo Justíne pocítiť veľkosť rozdielu medzi pobytom v „decáku“ a reálnym životom.

S pártisícovou „výslužkou“ a „umiestenkou“ v charitnom dome, začal po dovŕšení osemnástin jej prvý pokus starať sama o seba. Zo dňa na deň sa mala vyrovnať s tým, že ráno, keď precitne, nepočuje – tak ako bola toľké roky zvyknutá – hlasy a ruchy rovesníkov, ale skôr akési ťažké vzdychy a kliatby bezdomovcov, poväčšine starých alkoholikov a iných stratených existencií.

Tráviť v takejto spoločnosti 24 hodín denne, 7 x do týždňa, 52 x do roka – to bola pre Justínu neprijateľná predstava.
Zapájať sa do spoločných aktivít s touto spoločnosťou? Ani nápad.
Veľmi sa potešila, keď jej sociálna pracovníčka pomohla nájsť prácu.
Bude z nej profesionálne krajčírka.
Ako dobre, veď práve tomu sa v škole vyučila!
Radosť z práce i vedomie, že sú tam s ňou spokojní, jej načas pomohlo zabudnúť, kde sa ocitla.
A potom prvá výplata, kolieskové korčule i prehrávač!
Vedomie, že si to kúpila za vlastnoručne zarobené peniaze, jej pridávali na radosti i hrdosti na to, čo dokázala!
A k tomu ešte aj správa, že k nej, na útulok, príde bývať jej kamarátka z „domova“!
Neprišla.
Aspoň nie na prvý pokus, v dohodnutý čas.
Ale dala sa počuť, že predsa len príde, pricestuje o dvanásť hodín pozdejšie.
- To nič, pôjdem ju počkať na stanicu a prídeme spolu – zdôverila sa Justína službukonajúcemu sociálnemu pracovníkovi.
- To nie je možné – oznámil jej.
- Prečo nemôžeme prísť do útulku večer spolu?
- Nemá absolvované lekárske vyšetrenia potvrdzujúce, že tu môže bývať. A o pol desiatej večer tu už nieje zodpovedný pracovník, ktorý jediný jej môže podpísať zmluvu o ubytovaní.
- Nemôže ona, nebudem ani ja! – zaprotestovala Justína
- A kde budete?
- Neviem, to je jedno. Na ulici...
- A ráno do práce?
- Načo? Tam už nikdy nepôjdem!
- A čo zmluva, dohoda, perspektíva?
- To nevadí...
- A kam pôjdeš? Kde budeš bývať?
- Neviem. To je jedno. Do mestečka, ďalej na východ, kde teraz žijú ostatní, čo spolu so mnou odišli z domova.
- Ale veď to je tiež ústavné zariadenie.
- Ale je nové a s mladými obyvateľmi.
- A prácu tam majú?
- Nemajú.
- A čo budete robiť? Z čoho chcete žiť?
- Neviem. Asi pôjdeme do Čiech.

Teraz, po mesiaci žije Justína stále v tom mestečku. Prácu nemá a pomaly už ani peniaze. Má však rovesníkov a ... Nádej?

Mnoho príbehov je komplikovanejších, než ten Justínin. Popisujeme ho, aby ste mohli identifikovať jej osobné zdroje a schopnosti dostať sa vlastnými silami z chudoby. Zároveň spoznať prípadné nedostatky ohrozujúce jej napredovanie.

V aprílovej správe sme z knihy Dr. Ruby Paynovej Mosty z chudoby (Bridges Out of Poverty) - s autorským povolením - opísali osobné zdroje určujúce možnosť a schopnosť riešiť osobné problémy jednotlivca:

· Osobná integrita, súvislosť medzi skutkami jednotlivca a predvídateľným morálnym a etickým kódexom.
· Finančné zdroje: tento zdroj sa netýka len príjmov, ale aj výdavkov, sporenia a investícií.
· Zdroje emocionálnych podnetov: Schopnosť zvládať emocionálne vypäté situácie, nereagovať sebadeštruktívne. Tento vnútorný zdroj sa prejavuje cez vytrvalosť, odolnosť a zdravý výber.
· Zdroje mentálnych podnetov: byť mentálne v poriadku na základnej úrovni, vedieť čítať, písať a počítať. Súbor zručností, potrebných pre fungovanie v každodennom živote.
· Zdroje duchovnej pohody: Viera vo vyššiu moc, zmysel života a angažovanosť vo vlastnom živote sú dôležitými faktormi nezlomnosti.
· Fyzické zdroje: byť v dobrej zdravotnej i telesnej kondícii.
· Podporný systém: Podpora priateľov, príbuzných, ktorí sú k dispozícii, keď treba.
· Vzťahy a modely správania: dokážu veľa zmeniť v živote človeka a v celoživotnom učení sa. Modely správania môžu byť tiež deštruktívne.
· Poznanie skrytých pravidiel: schopnosť rozpoznania a interpretácie nevyslovených narážok, modelov správania v spoločnosti, kde chceš žiť.
· Túžba a vytrvalosť: motivácia, ktorá štartuje našu vôľu a odhodlanosť premôcť prekážky.

Komentár:

Pre profesionála, pôsobiaceho v tejto oblasti, je dôležité vedieť identifikovať ktoré zdroje má jeho klient k dispozícii a kde má nedostatky.

Čím viac zdrojov má človek k dispozícii, tým je väčšia jeho šanca na úspech na ceste z chudoby.

Iba keď má klient sám snahu dostať sa z chudoby, má šancu na úspech. Musí spoznať svoje silné stránky a ako ich správne využiť. Preto je úlohou profesionála, ktorý s klientom pracuje, pomáhať mu objavovať a posilňovať jeho silné stánky. Odborník musí byť schopný počúvať klienta a pomáhať mu aby si sám uvedomil čo môže pri riešení svojich problémov zvládnuť. Len keď si klient navrhované/možné riešenie osvojí a začne aktívne spolupracovať, môže napredovať.

Systém je dôležitý. Paternalistický systém neumožňuje sebarealizáciu.

Chudoba je takmer vždy prezentovaná ako problém založený na nedostatku peňazí. Ale riešenie chudoby je oveľa zložitejšie ako zarábanie peňazí. Človek môže pracovať, ale ak sú jeho osobné zdroje v iných oblastiach slabé alebo neexistujú, môže žiť aj tak v biede.


Tešíme sa na vaše ohlasy!
P.S.: Ak si myslíte, že vám chýba viac informácií o spomínaných osobných zdrojoch, nech sa páči, správy v ktorých sme o nich písali nájdete na týchto adresách:
http://www.socreform.sk/news.php?akcia=view&id=16&typ=
http://www.socreform.sk/news.php?akcia=view&id=15&typ=

Bill Baker a Pavel Hanšut
Združenie za sociálnu reformu   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606