magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

KSK získal na riešenie rómskych problémov strategických partnerov
@ Aktuálne -> Verejná správa      Jun 26 2008 - 07:14 GMT
(TASR) - Košický samsprávny kraj (KSK) uzavrel dohodu so strategickými partnermi, ktorí sa zapoja do projektu na riešenie problémov rómskych komunít CESTA.

Je to päť Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Michalovciach a Trebišove, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, Regionálny úrad verejného zdravotníctva a Krajský školský úrad, informovala dnes hovorkyňa KSK Zuzana Bobriková.

Pri príprave projektu CESTA už KSK podpísal memorandá o spolupráci s Prešovským a Banskobystrickým samosprávnym krajom, so splnomocnenkyňou vlády pre rómske komunity, s primátormi a starostami 20 miest a obcí v kraji. Do partnerstva vstúpil s 37 rómskymi mimovládnymi organizáciami a teraz aj so strategickými partnermi. Pripravuje sa partnerstvo s mimovládnymi organizáciami, ktoré pôsobia na úseku ochrany zdravia, sociálnych patológií, chudoby a ďalších marginalizačných činiteľov.

"Po administratívnej stránke tak môžeme deklarovať silu, ktorú zastupujeme. Už nehovoríme len za seba, ale aj v mene našich partnerov. Cesta, ktorú sme začali, je vítaná aj z ich stany. Každý z partnerov očakáva od projektu pomoc pri riešení problémov, ktoré by vlastnými silami nedokázal zvládnuť," povedal po podpise koordinátor projektu Dušan Šlosár z referátu krízového riadenia a komunitných projektov KSK.

Partnerstvo v projekte CESTA je otvorené a bude sa rozširovať v súlade so zameraním jednotlivých častí projektov.

Zástupcovia úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vnímajú projekt najmä z hľadiska dlhodobo nezamestnaných. V tejto skupine prevažujú práve ľudia z rómskych osád. Ich uvedenie na trh práce si vyžaduje iné opatrenia ako ponúka súčasná právna úprava. Spoluprácou v projekte môžu testovať také modely, ktoré by na trhu práce mali úspech.

Predstavitelia policajného zboru privítali spoluprácu a informovali o rómskych špecialistoch vo svojich radoch. Spojením síl sa môžu podariť prvé kroky k reálnym zmenám v rómskych komunitách. Pri podpise dohody sa otvorila aj otázka sociálno-právnej ochrany detí z chudobných rodín, ktoré tvoria osobitnú kapitolu. Musí sa im venovať zvýšená pozornosť, rovnako ako otázke vzdelávania v rôznych typoch škôl.

Projekt CESTA, ktorého iniciátorom je KSK, sa zameriava na riešenie problémov súvisiacich s viacnásobne marginalizovanými rómskymi komunitami. Jeho cieľom je vytvorenie centier, ktoré sa stanú nástrojom na realizáciu komunitnej práce so zameraním na rómskych obyvateľov. V centrách sa bude plánovať práca, realizovať stratégie prijaté mestami a obcami, koordinovať projekty a aktivity, ktoré budú plniť iné subjekty (školy, zdravotnícke zariadenia, mimovládne organizácie), koordinovať asistenčné služby. Komunitné centrá s jasne vymedzenými kompetenciami by mali fungovať v priamej pôsobnosti obcí a miest.

KSK bude zabezpečovať odbornú prípravu komunitných pracovníkov, metodické riadenie komunitnej práce a koordináciu aktivít s Prešovským a Banskobystrickým samosprávnym krajom, ktoré sú partnermi projektu, dodala Bobriková.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606