magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Výzva na predkladanie návrhov - URBAN IMPACT
@ Aktuálne -> Verejná správa      Aug 18 2008 - 04:34 GMT
Mesto Košice – kandidát na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 pripravuje projekt: Výzva na predkladanie návrhov

V rámci kampane košickej kandidatúry na titul EHMK 2013 pripravuje projektový tím súťaž miestnych autorov na vizuálne a priestorové riešenia verejného mestského priestoru. Zámerom výzvy je pripraviť špecifický projekt, ktorý integruje vizuálne umenie do organizmu mesta, do jeho verejných priestorov, upozorniť na zatiaľ chýbajúcu, dlhodobú prítomnosť vizuálneho umenia v meste a zároveň upozorňuje na kandidatúru mesta. Účastníci môžu použiť široké pole vyjadrovacích prostriedkov na rozhraní sochy - objektu, site-specific artu, či urban artu. Projekt má pokryť strategické verejné priestory v meste, čiže výber lokalít ich vzájomný súvis a význam je tiež predmetom návrhu. Vtipom a obsahom by mal návrh definovať novú kultúrnu úroveň prezentácie (reklamy) v meste, ktorá je často krát vnímaná ako kultúrny problém košického mestského priestoru.


Zároveň by mal návrh pozitívne iritovať verejnosť, mal by byť vizuálne komunikatívnym prvkom, vytrhujúcim zo stereotypného vnímania známych lokalít. Nakoľko ide o súčasť kampane, vrcholiacej v septembri, bude sa u predkladaných návrhov prihliadať na ich príbehovú funkčnosť, tzn. na dramaturgiu celkového konceptu, jeho vyvrcholenie v určitom časovom bode. Dôležitým prvkom je tiež prevádzková nekonfliktnosť prvkov, ich bezpečnosť na verejnom priestranstve.

Kritéria hodnotenia a ich váha:

1. Koncep návrhu, jeho komunikačná a výpovedná hodnota, naratívnosť - celkový príbeh projektu, možnosti jeho dramaturgie, vtip - 45%

2. Kontext v rámci miesta a mesta - 45%
funkčnosť - možnosť poňať návrh ako mobiliár, navigačný systém, iné funkčné prvky verejného priestoru, bezkonfliktnosť a bezpečnosť

3. Cena realizácie – bude posudzovaná celková výška rozpočtu s ohľadom na kvalitu a rozsah diela - 10%

4. Prihlasovací formulár – vyplnenie základných identifikačných údajov autora, popis projektu, rozpočet


Spracovanie návrhu:
Grafická aj textová časť (filozofia projektu) spolu v digitálnej forme jasne vyjadrujúca celkový zámer nesmie obsahovať meno ani iné identifikačné údaje autora, tie budú obsiahnuté v prihlasovacom formulári.
Rozlíšenie: 1280 x 1024 pix (power point, flash prezentácia alebo jpg, pdf formát max. 5 slides).
Odporúča sa klásť dôraz na grafickú stránku prezentácie návrhu.
Odporúča sa využiť štandardné formy vizualizácie ako perspektíva, pohľad, pôdorys, bokorys, osadenie do prostredia, vyjadrenie širších vzťahov, situácia v mierke M 1:500.
Doplnkové možnosti prezentácie: video, model


Rozpočet:
zohľadňujúci maximálnu sumu na realizáciu je 150.000 Sk


Termíny projektu:

23. 7. - 1. 8. 2008 kolo otázok a odpovedí formou emailovej komunikácie: info.ui@kosice13.sk

26. 8. 2008 do 15.00 hod. - doručenie návrhov emailom na adresu:
Urban.impact@kosice13.sk

4. 9. 2008 zasadnutie komisie, vyhodnotenie návrhov

5.9. – 12.9.2008 podpis zmluvy o vytvorení diela s autorom víťazného návrhu

16.9. 2008 - 14.10. 2008 - výroba, inštalácia


Komisia:

PhDr. Vladimír Beskid
Doc. Ing. arch. Juraj Koban
prof.akad.soch. Juraj Bartusz
Mgr. Peter Tajkov
zástupca ÚHA
zástupca zo zahraničia
Mgr. Art. Peter Beňo
Ing. arch. Michal Hladký


Ocenenia:
1. cena: 14.000 Sk
2. cena: 8.000 Sk
3. cena: 5.000 Sk   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606