magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

BIOODPAD- NESKLÁDKUJ A NESPAĽUJ, SEPARUJ A KOMPOSTUJ
@ Aktuálne -> Životné prostredie      Nov 04 2002 - 04:45 GMT
(Spoločnosť priateľov Zeme – tačová správa) - Takmer 200 škôl, miest a obcí, lokálnych televízií, mimovládnych organizácií, skupín aktivistov sa zapojilo do 2. ročníka celoslovenského týždňa kompostovacích aktivít s názvom “BIOODPAD – NESKLÁDKUJ A NESPAĽUJ, SEPARUJ A KOMPOSTUJ”, ktorý sa uskutoční od 4.11. – do 10.11.2002.

Týždeň aktivít organizuje mimovládna environmentálna organizácia Spoločnosť priateľov Zeme (SPZ) v rámci Kompostovacej kampane. Všetkým zapojeným SPZ poskytla príklady aktivít, potrebné informácie a informačné osvetové materiály. Svoju pomoc SPZ ponúka samozrejme aj všetkým tým, ktorí sa rozhodnú pripojiť dodatočne alebo prejavia záujem o informácie z problematiky kompostovania, separovaného zberu odpadov a iných environmentálnych tém.

Jeho cieľom je osloviť čo najväčší počet ľudí a informovať ich o problémoch a riešeniach pri nakladaní s biologickým odpadom z domácností a záhrad. Aj iniciovaním tejto aktivity chce SPZ prispieť:
- k rozvoju separovania a kompostovania bioodpadu,
- k eliminácii jeho spaľovania,
- tvorbe čiernych skládok.


Počas tohto týždňa sa na celom Slovensku bude realizovať množstvo aktivít, ktoré priamo prispejú k zlepšeniu súčasného stavu nakladania s bioodpadom a k propagácií kompostovania. Budú to napr. informačné stánky; výroba kompostovísk, násteniek; zavádzanie separovaného zberu bioodpadu; prednášky; distribúcia informačných materiálov, výlep plagátov a premietanie videofilmov s tématikou kompostovania bioodpadu.

Bioodpad tvorí 30 - 45 % podiel tuhého komunálneho odpadu, teda odpadu z našich domácností, ulíc, podnikov, podobných domácemu odpadu. Sám o sebe je bioodpad neškodný, ale jeho zmiešavaním z ostatnými druhmi odpadu a vyhadzovaním do kontajnerov na zmesný odpad škodíme životnému prostrediu. Prispievame tým k zvýšeniu škodlivých nekontrolovateľných reakcií na skládkach a v spaľovniach (napr. na skládkach vzniká nebezpečný, výbušný plyn – metán, ktorý výrazne prispieva k rozširovaniu skleníkového efektu; pri pálení bioodpadu uniká do ovzdušia oxid uhoľnatý, uhľovodíky a dechtové látky. Ak bioodpad obsahuje chlór, pri jeho spaľovaním vznikajú aj vysokotoxické dioxíny).
Zároveň musia občania a obce znášať rastúce poplatky za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Aj to je jeden z dôvodov prečo sa na jeseň často stretávame s neznesiteľným dusivým zápachom, ktorý vzniká pri spaľovaní bioodpadu zo záhrad (lístia, konárov, pozberových zvyškov, atď.).

Naopak vytriedením a kompostovaním bioodpadov môžeme ušetriť takmer polovicu z poplatkov za odvoz a likvidáciu zmesných odpadov a získať neškodným, prírodným procesom kvalitné hnojivo (čím ušetríme za nákup hnojív pre záhradku), ktoré zvýši úrodnosť a prevzdušní pôdu.

Spoločnosť priateľov Zeme preto v snahe pomôcť ľuďom, obciam, mestám riešiť tento problém a pomôcť tak životnému prostrediu realizuje už tretí rok celoslovenskú "Kompostovaciu kampaň", ktorej cieľom je rozšíriť kompostovanie bioodpadov na čo najväčšie územie SR. V roku 2002 realizuje SPZ altivity kompostovacej kampane vďaka finančnej podpore EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA a KARPATSKEJ NADÁCIE.


Aktivity Spoločnosti priateľov Zeme v Košiciach
v rámci celoslovenského týždňa kompostovacích aktivít:


V pondelok, stredu a piatok (4.11., 6.11., 8.11.) od 13.30 do 17.30 hod. sa v Košiciach pred Štátnou vedeckou knižnicou uskutočnia informačné stánky pre verejnosť (ich súčasťou budú informačné panely, ukážky kompostovacích zásobníkov, drviča záhradného bioodpadu, rôznych druhov kompostu a samozrejme množstvo informačných materiálov s tématikou kompostovania bioodpadu. Zároveň bude pred knižnicou aj informačný stánok našej partnerskej organizácie Lesoochranárske zoskupenie VLK.
V utorok a štvrtok (5.11. a 7.11.) v popoludňajších hodinách bude SPZ realizovať “osvetu od domu k domu” v mestskej časti Vyšné Opátske, v rámci lokálneho projektu “Odpadová nádoba bez bioodpadu”. V dopoludňajších hodinách SPZ počas týždňa kompostovacích aktivít zrealizuje sériu prednášok na košických základných a stredných školách.

Nakoľko je v tomto ročnom období veľmi ťažké odhadnúť priaznivosť počasia, môže dôjsť k zmenám v časových termínoch konania sa niektorých aktivít. Preto si vás aj občanov dovoľujeme vopred poprosiť o pochopenie v prípade, že sa niektoré aktivity neuskutočnia alebo sa zmení doba ich realizácie.

Spoločnosť priateľov Zeme
pošt. adresa: P.O.BOX H-39, 040 01 Košice
kanc. Alžbetina 53, Košice, tel./fax: 055 / 677 1 677
e-mail: spz@changenet.sk   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606