magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Na daniach z nehnuteľností chcú vybrať vyše 17 miliónov eur
@ Aktuálne -> Ekonomika a financie      Jan 13 2009 - 04:03 GMT
(SITA) – Mesto Košice chce tento rok vybrať od obyvateľov na dani z nehnuteľností 17,061 milióna eur. V roku 2008 vybralo vo výške 16,464 milióna eur. Ešte tri týždne majú na splnenie daňovej povinnosti voči mestu Košice fyzické a právnické osoby, ktoré vlani nadobudli byt, dom, stavbu či pozemok.

"Povinnosť podať do 31. januára daňové priznanie k dani z nehnuteľností nemajú všetci Košičania. Majú ju len tí, ktorí v roku 2008 nadobudli nehnuteľnosť, napríklad kúpou, darom, rozhodnutím súdu, dedením alebo iným spôsobom. Rovnakú povinnosť ukladá zákon aj tým, u ktorých došlo minulý rok v súvislosti s ich nehnuteľnosťou k takej zmene, ktorá má vplyv na vyrubenie dane. Napríklad ak dostali stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, alebo sa zmenil druh ich pozemku či účel využívania stavby,“ spresnila vedúca oddelenia správy daní magistrátu mesta Košice Agnesa Bogačevičová.

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva tento rok na novom tlačive. Možno ho získať na magistráte v kancelárii prvého kontaktu, alebo stiahnuť z internetovej stránky mesta www.kosice.sk. Podať ho možno osobne v podateľni kancelárie prvého kontaktu, ale aj poštou. K vyplnenému daňovému priznaniu treba priložiť fotokópie potrebných dokladov - kópiu listu vlastníctva, kópiu prvých dvoch strán kúpnej zmluvy, alebo kolaudačného rozhodnutia. V tlačive je potrebné vyplniť aj sumu dane vyrátanú podľa sadzby vo všeobecne záväznom nariadení mesta číslo 71 o miestnych daniach, ktoré je zverejnené na webovej stránke mesta Košice.

Daň z nehnuteľností na rok 2009 sa platí až po tom, čo mesto daňovníkovi v priebehu roka doručí domov výmer. Ak výška dane nepresahuje 40 eur u fyzickej osoby a 500 eur u právnickej osoby, musí byť uhradená celá naraz. Inak stačí do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru zaplatiť prvú splátku a ostatné až v mesiacoch jún, september a október. Uhradiť daň je možné buď v hotovosti v pokladni kancelárie prvého kontaktu, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Splatnú daň je možné zaplatiť do 16. januára v pokladni prvého kontaktu aj v korunách, potom už len v eurách. Vzhľadom na očakávaný zvýšený počet klientov je možné navštíviť magistrát aj v utorok či vo štvrtok, v stredu sú pracovníci magistrátu občanom k dispozícii do 18:00 a v piatok do 14:30.

Daňovníci, ktorí ku koncu minulého roka dosiahli vek aspoň 70 rokov, majú podľa Bogačevičovej nárok na 30-percentné zníženie dane z bytu a rodinného domu, ak slúžia na ich trvalé bývanie. "Mesto tiež zníži daň o 30 percent za pozemky vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi. Hmotnú núdzu však musia mestu preukázať. Zníženie dane z dôvodu veku poskytneme automaticky, netreba o to žiadať,“ dodala Bogačevičová. Požiadať do konca januára je však potrebné o 50-percentné zníženie dane zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím ako aj bezvládnych občanov. Týka sa to však len tých daňovníkov, u ktorých táto skutočnosť nastala v priebehu minulého roka.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606