magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

KOŠICE: Vlastník zahradil chodník, mesto musí riešiť problém
@ Aktuálne -> Verejná správa      Jul 14 2009 - 08:03 GMT
KOŠICE 14. júla (SITA) – Niekoľkí občania upozornili, že vlastník pozemku, na ktorom sa nachádza aj časť verejného chodníka v úseku od križovatky Moldavská – OC Hornbach v Košiciach, ho jednoducho zahradil plotom. „Mesto nie je majiteľom pozemku pod chodníkom a chodník nie je zaradený v sieti miestnych verejných komunikácií. Podľa stavebného zákona za stav majetku zodpovedá jeho vlastník. Cestný zákon definuje, kto je zodpovedný za stav verejných miestnych komunikácií, keďže chodník nie je zaradený v sieti miestnych verejných komunikácií, cestný správny orgán nie je oprávnený uložiť pokutu,“ odpovedala na otázky agentúry SITA hovorkyňa košického magistrátu Lucia Mihoková.

Mihoková uviedla, že parkovisko, chodníky, komunikácie a iné priľahlé plochy v lokalite Moldavská – OC Hornbach boli mestom predané spolu s futbalovým štadiónom VSŽ v roku 1996. O týchto skutočnostiach musia byť poslanci MZ informovaní, keďže prevody majetkov podliehajú ich súhlasu.

Podľa vyjadrenia oddelenie správy komunikácií sa riešeniu tohto problému venuje dlhodobo, napriek tomu, že chodník nie je v správe mesta. V rámci stanovísk k projektovým dokumentáciám zaviazalo investorov, ktorí realizovali stavebné aktivity v tomto území i k zrealizovaniu peších chodníkov dotknutých svojimi stavbami napr. Hornbach, Baumax, Kaufland, Marco Benz. Takýto postup zvolí aj v budúcnosti.

„Pre doriešenie pešieho ťahu v tejto lokalite a po zohľadnení existujúcich vlastníckych vzťahov zaradilo oddelenie správy komunikácií do plánu rozpočtu pre rok 2009 výstavbu chýbajúcej časti chodníka na severnej strane komunikácie Moldavská, od kruhovej križovatky po chodník zrealizovaný v rámci stavby Marco Benz. Vzhľadom na finančnú situáciu však tento zámer bol pri prvej zmene rozpočtu na rok 2009 z rozpočtu vypustený. Výstavbu chýbajúcej časti chodníka presunulo preto oddelenie správy komunikácií na budúci rok,“ povedala Mihoková.

Približne polovica pozemkov z celkovej výmery 4 354 187 štvorcových metrov pod verejnými komunikáciami je nevysporiadaná a nepatrí do vlastníctva mesta. Mesto pri vysporiadavaní pozemkov pod verejnými komunikáciami postupovalo doteraz v súlade zo zákonom o majetku obcí z roku 1991, ktorý definuje postup pri delimitácii majetku zo štátu na obec. Vlastníci mali záujem o odpredaj, no mesto na výkup nemalo a nemá dostatok peňazí.

Od februára 2009 postupujú samosprávy pri vysporiadavaní pozemkov aj podľa zákona o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon umožňuje obci alebo vyššiemu územnému celku, ktorý sa stal podľa osobitných predpisov vlastníkom stavby prechodom z vlastníctva štátu bez majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva k pozemkom vysporiadať pozemky aj formou zámeny. Vlastníkovi pozemku pod stavbou obec ponúkne za pozemok, ktorý je v jeho vlastníctve, náhradný pozemok v primeranej výmere, bonite a rovnakého druhu, ako bol pôvodne pozemok pred zastavaním, v tom istom katastrálnom území. Ak územie obce tvorí viac katastrálnych území, náhradný pozemok sa poskytne v rámci územia obce.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606