magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

KOŠICE: Komunitný plán sociálnych služieb mesta poslanci schválili
@ Aktuálne -> Verejná správa      Aug 26 2009 - 03:44 GMT
Do konca roka má magistrát vypracovať Akčný plán s konkrétnymi cieľmi a aktivitami. Takýto dokument je potrebný aj na získavanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ. Podobné koncepcie by mali vypracovať aj tie mestské časti, ktoré prevádzkujú vlastné sociálne zariadenia a chcú sa uchádzať o nenávratné finančné prostriedky zo zdrojov EÚ.

KOŠICE 25. augusta (SITA) - Z koncepčných materiálov poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach rokovali aj o Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Košice pre roky 2009 – 2015, ktorý bol zverejnený na internete, aby sa mohli k nemu občania vyjadriť. Nik z občanov ani žiadna záujmová skupina nezaslala k tomuto materiálu pripomienky. Poslanci po rozprave materiál schválili s tým, že uložili magistrátu zapracovať ich pripomienky do Akčného plánu, ktorý má byť prijatý do konca roka. Akčný plán s konkrétnymi cieľmi a aktivitami bude súčasťou strategickej časti koncepcie. Pripomienkovať ho budú môcť jednotlivci aj zainteresované sociálne skupiny a zastupiteľstvo by ho malo prerokovať a schváliť v októbri alebo v decembri.

Ako vyplýva z dôvodovej správy, cieľom je vytvorenie optimálnej siete zariadení poskytujúcich sociálne služby a zabezpečiť ich viaczdrojové financovanie. Takýto dokument je potrebný aj na získavanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ. Mesto chce požiadať o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ na rekonštrukciu domova na Garbiarskej ulici.

Dokument v analytickej časti mapuje cieľové skupiny a ich sociálne potreby, existujúce sociálne služby na území mesta, kapacitné možnosti a kvalitu, ako aj problémy. Strategickú časť tvorí deväť základných priorít a cieľov. Zamerané sú na zvýšenie kvality života odkázaných občanov v domácom prostredí, dostatok kvalitných sociálnych služieb, racionalizáciu ich financovania a riadenia.

Koncepciu podporil aj Karpatský rozvojový inštitút, ktorý uviedol, že má predpoklady stať sa po jeho schválení v samosprávnych orgánoch mesta systémovým, efektívnym a účinným nástrojom riadenia rozvoja mesta, špeciálne v sociálnej oblasti. Ako vyplynulo z informácie pracovníkov oddelenia služieb obyvateľstvu, podobné koncepcie by mali vypracovať aj tie mestské časti, ktoré prevádzkujú vlastné sociálne zariadenia a chcú sa uchádzať o nenávratné finančné prostriedky zo zdrojov EÚ.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606