magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Sociálna starostlivosť je jednou z priorít samosprávneho kraja
@ Aktuálne -> Verejná správa      Nov 09 2009 - 06:09 GMT

KOŠICE 9. novembra - Jednou z priorít volebného programu Košického samosprávneho kraja je sociálna starostlivosť. Finančné náklady na sociálne služby v Košickom kraji boli v rokoch 2006 – 2009 spolu vo výške 81,854 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2004 sa zvýšil objem finančných prostriedkov do sociálnej oblasti z rozpočtu KSK o 54%. „Vzhľadom na dopady ekonomickej krízy ale očakávame až 25 percentný prepad daňových príjmov. Preto musíme vychádzať z reality a snažiť sa udržať aspoň doterajšiu úroveň služieb. Sociálna starostlivosť ostáva našou prioritou,“ zdôraznil predseda KSK Zdenko Trebuľa.

Štrnásť rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb celkovo pre 2 500 občanov. Sociálne zariadenia poskytujú starostlivosť občanom, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, dospelým občanom a deťom so zdravotným postihnutím. V súčasnosti má KSK päť „kombinovaných“ zariadení - zariadenia pre seniorov a domovy sociálnych služieb a osem domovov sociálnych služieb. K trom zariadeniam je pričlenených ďalších päť organizačných zložiek bez právnej subjektivity, ktoré poskytujú sociálne služby v útulku, zariadení núdzového bývania, krízovom stredisku a zariadení dočasnej starostlivosti. KSK má aj Stredisko krízovej intervencie, ktorého organizačnými súčasťami sú zariadenie núdzového bývania, krízové stredisko, zariadenie dočasnej starostlivosti, resocializačné stredisko. Celkovo je v týchto zariadeniach zamestnaných 1150 ľudí.

V roku 2006 bola v spolupráci s odborníkmi spracovaná Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na roky 2007 – 2013 v Košickom kraji, ktorá určila zásadné priority v sociálnej oblasti. Z rozpočtu KSK je poskytovaný finančný príspevok aj 73 neverejným poskytovateľom rôznych druhov sociálnych služieb. Sociálne služby v pobytových sociálnych zariadeniach sú poskytované 1 709 klientom, u týchto poskytovateľov pracuje 865 zamestnancov.

Na zvýšenie kvality života klientov získal KSK z projektov zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky v celkovej výške 940 000 eur. KSK tiež získal 2,3 milióna eur z Nórskeho finančného mechanizmu na zriadenie hydroterapeutického centra pre klientov v DSS Prakovce a zo štrukturálnych fondov na zateplenie a výmenu okien v zariadení pre seniorov a DSS v Barci. V súčasnosti je spracovaných a podaných ďalších 6 investičných projektov s celkovými investičnými nákladmi 11,5 milióna eur. Investície sa týkajú hlavne debarierizácie budov, zníženia energetickej náročnosti, nákupu pomôcok pre imobilných, kvalitných polohovacích postelí, zdvíhacích zariadení, interiérového vybavenia priestorov, čo prispeje k skvalitňovaniu poskytovaných sociálnych služieb.

KSK spustil do prevádzky softwarový program pre registráciu verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý je dostupný občanom a obciam pri získavaní informácií o poskytovateľoch sociálnych služieb podľa ich potreby a tiež informuje o voľných miestach v zariadeniach. Na zvýšenia integrácie zdravotne postihnutých detí a dospelých a odstraňovania bariér v spoločnosti KSK každoročne organizačne zabezpečuje výchovno-rekreačné tábory. Podobný cieľ má aj festival dramatickej tvorivosti klientov domovov sociálnych služieb Most úsmevov. V budove Úradu KSK sa realizovala prvá etapa debarierizácie, výsledky boli prezentované v rámci súťaže Slovensko bez bariér, KSK získal ocenenie.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606