magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

KSK poskytne sociálnu pomoc aj ubytovanie ľuďom v postihnutých obciach
@ Aktuálne -> Verejná správa      Jun 10 2010 - 07:55 GMT

V súvislosti s likvidáciou následkov povodní v Košickom kraji odbor sociálnych vecí Košického samosprávna kraja (KSK) pomáha pri poskytovaní pomoci v oblasti sociálnej a psychologickej podpory občanov. Odborníci z KSK sú pripravení participovať aj na pomoci v Centrách krízovej sociálnej pomoci. V nich na základe žiadosti starostov budú poskytovať špecializované odborné a právne poradenstvo pracovníci odboru sociálnych vecí Košického samosprávneho kraja a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ako uviedla vedúca odboru Zuzana Jusková, o vytvorenie centra môžu starostovia požiadať priamo na odbore sociálnych vecí KSK.

Konkrétnu odbornú pomoc občanom poskytujú aj v existujúcich poradniach v Košickom kraji, ktoré sú financované z rozpočtu KSK. Zamerané sú na sociálne poradenstvo v konkrétnej životnej situácii, pomôžu pri napísaní žiadostí na úrady, pri riešení problémov súvisiacim so zdravotným postihnutím, pri strate domova, či sprostredkovaní ďalšej odbornej pomoci. Poradne sú zriadené v Košiciach, Rožňave, Michalovciach a Spišskej Novej Vsi.

BEZPLATNÉ ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO poskytujú:

V KOŠICIACH:

- DETSKÝ KLUB ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH DETÍ A MLÁDEŽE

Ťahanovské riadky 23
t.č.: 055/ 798 00 01

- FACILITAS, n. o.
Spišské námestie 4 (sídlisko nad Jazerom)
t.č.: 055/ 674 12 40, 0907 933 214

- MIESTO POD SLNKOM, n. o.
Hlavná 68
t.č.: 055/ 625 0151

- ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA
Park obrancov mieru 1
t.č.: 055/ 632 47 15, 055/ 632 07 72

- RADA PRE PORADENSTVO V SOCIÁLNEJ PRÁCI
Zvonárska 12
t.č.: 055/ 625 10 41, 0918 618 620

- ARCIDIECÉZNA CHARITA
Bočná 2, alebo Poľná 1 (Košická Nová Ves)
t.č.: 055/ 62 25 317, 0911 266 550

- OZ POMOCNÁ RUKA
Krivá ulica 23, (8.posch., č.dverí 811)
t.č.: 0902 501 711, 0915 423 279

V ROŽŇAVE:

- ARCIDIECÉZNA CHARITA

Námestie Baníkov 27
t.č.: 058/ 73 26 415

- OZ MIESTO POD SLNKOM
Šafárikova 19, číslo dverí 104 (pri VUB banke)
t.č.: 055/ 625 01 51, 0911 901 081

V MICHALOVCIACH:

- ARCIDIECÉZNA CHARITA

Pri sýpke 4
t.č.: 0911 174 094, 0911 174 107

- OZ POMOC RODINE
Námestie Osloboditeľov 77
t.č.: 056/ 688 44 73, 0908 954 873

V SEČOVCIACH:

- ARCIDIECÉZNA CHARITA

Námestie Sv.Cyrila a Metoda 142
t.č.: 0911 174 107

V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI:

- SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA

Wolkerova 41 alebo Hanulova 2
t.č.: 0902 095 817, 0914 320 521

V KROMPACHOCH:

- OZ ĽUDIA A PERSPEKTÍVA

Družstevná
t.č.: 0905 856 503

Náhradné ubytovanie
Náhradné ubytovanie rodinám, ktorých nedávne ničivé záplavy pripravili o domovy, poskytne Košický samosprávny kraj vo svojich internátoch. Dovedna tak dočasnú strechu nad hlavou získa 150 ľudí. V Michalovciach v internáte bývalej SOŠ Technickej na Kapušianskej 6 bude k dispozícií 70 miest v izbách na dvoch podlažiach, 40 miest v Trebišove v priestoroch po bývalej SOŠ pedagogickej na Komenského 12 a ďalších 40 miest v Košiciach – Šaci na Hutníckej ulici v internáte niekdajšieho SOU hutníckeho.

V súčasnosti KSK v súčinnosti so starostami postihnutých obcí sumarizuje aktuálne požiadavky na ubytovanie. Pomoc je adresovaná ľuďom, ktorým sa zrútili domy a tým, ktorí potrebujú dočasné prístrešie, kým sa ich domovy stanú obývateľnými po nevyhnutných opravách.

Košický samosprávny kraj na tento účel vyčlenil zo svojho rozpočtu 70 tis. €, ďalšie financie chce získať verejnou finančnou zbierkou, ktorú vyhlásil. Darcovia môžu prispieť na pomoc postihnutým povodňami na účet verejnej zbierky číslo: 7000186513 / 8180, Štátna pokladnica; variabilný symbol: 55552010.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606