magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Vo Valalikoch bola založená prvá Riečna koalícia na Slovensku
@ Aktuálne -> Životné prostredie      Dec 02 2002 - 05:48 GMT
(OZ SOSNA – tlačová správa) Dňa 27. novembra 2002 sa v priestoroch zasadačky Obecného úradu vo Valalikoch uskutočnila ustanovujúca schôdza Riečnej koalície, spojená so slávnostným podpisom Riečnej zmluvy. Podujatie bolo organizované občianskym združením SOSNA z Košíc.

Na tejto akcii boli prítomní zástupcovia všetkých subjektov, ktoré prejavili seriózny záujem o členstvo. Spolu je to 23 subjektov zahŕňajúcich štátnu správu, samosprávu, školy, firmy a mimovládne organizácie. Po prvý krát na Slovensku vznikla trojsektorálna miestna iniciatíva na riešenie problémov v povodí na zmluvnej báze.

Od decembra 2001 jednalo občianske združenie SOSNA so zainteresovanými subjektami, zasahuiúcimi svojou činnosťou do kvality životného prostredia v Mikroregióne Hornád. Partnerský Mikroregión Hornád združuje 13 obcí, ležiacich v južnej časti povodia rieky. Väčšina obcí spadá do Košickej ohrozenej oblasti, patriacej z hľadiska kvality životného prostredia medzi 8 najviac znečistených oblastí na Slovensku. Jednou z ciest, ako spoločne pracovať na zlepšení stavu životného prostredia, je práve príprava a realizácia Riečnej koalície a Riečnej zmluvy.

Riečna koalícia má za cieľ vytvoriť spoločnú platformu v záujme dlhodobého spojenia rôznych subjektov, pôsobiacich - v tomto prípade - v južnej časti povodia Hornádu, ktoré majú vplyv na kvalitu životného prostredia. V praxi to znamená vytvorenie siete, spájajúcej samosprávy, správcu povodia, firmy, školy, štátne orgány a mimovládne organizácie, ktoré vzájomne rešpektujú svoje potreby a spoločne chcú konkrétnymi krokmi zlepšiť stav životného prostredia. Členovia Riečnej koalície si stanovili konkrétne ciele a podpisom Riečnej zmluvy sa zaviazali k ich splneniu do stanovených termínov.

Príklady aktivít, ktoré sú súčasťou Riečnej zmluvy na území Mikroregiónu Hornád:

§ revitalizácia meandrov (mŕtvych ramien) Hornádu v katastroch obcí Gyňov a Čaňa
§ príprava cyklotrasy po násypoch Hornádu s prepojením na Maďarsko
§ spolupráca pri odstraňovaní čiernych skládok a pri predchádzaní ich tvorby
§ tvorba obecných kompostovísk
§ výsadba zelene, odstraňovanie invazívnych druhov
§ realizácii protipovodňových a protieróznych opatrení
§ realizácia dobrovoľného riečneho monitoringu „Starám sa o svoju rieku“

Navrhnuté aktivity podporuje aj Ministerstvo životného prostredia, s ktorým o.z. SOSNA jednalo aj o tom, aby zo svojej pozície podporovalo realizáciu alternatívnych riešení, akými sú výstavby malých bio-čističiek odpadových vôd, revitalizačných opatrení v krajine a výstavby obecných kompostovísk. Postoj MŽP SR je vyjadrený v Memorande o spolupráci, ktoré sa schvaľuje v týchto dňoch.

Okrem environmentálneho rozmeru má Riečna koalícia aj sociálny a ekonomický rozmer, prostredníctvom ktorého prispieva k zlepšeniu kvality života miestnych obyvateľov. Projekt má aj svoj cezhraničný rozmer – o.z. SOSNA spolupracuje s organizáciou Holocén z Miškolca, ktorá má svoje aktivity v maďarskej časti povodia Hornádu. O vytváranie Riečnych koalícií prejavili záujem aj ďalšie mimovládne organizácie z Maďarska, Rumunska a Ukrajiny. V októbri 2002 sa v Maďarsku uskutočnila prvá trilaterálna schôdza, na ktorej zástupca o.z. SOSNA referoval o skúsenostiach so zakladaním Riečnej koalície.

Uvedený komplexný prístup riešenia problémov povodia rieky nebol ešte na Slovensku aplikovaný a môžeme ho považovať za pilotný model, použiteľný aj v iných slovenských povodiach.

Riečna koalícia je otvorená pre ďalších členov. Bližšie podrobnosti, týkajúce sa členstva sa záujemcovia môžu dozvedieť v kancelárii o.z. SOSNA.

Projekt Riečnej zmluvy pripravilo o.z. SOSNA vďaka podpore Holandského veľvyslanectva a Karpatskej nadácie.

Ing. Štefan Szabó, PhD.
koordinátor projektu
predseda rady o.z. SOSNA
Pražská 2, 040 11 Košice
tel./fax: 055 644 51 24
e-mail:sosna@changenet.sk   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606