magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Ako meniť zariadenie na domov
@ Aktuálne -> Verejná správa      Sep 28 2016 - 07:44 GMT


Priblížiť proces deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb, diskutovať o tom, ako efektívne posilniť status prijímateľa sociálnej služby, či ako chrániť jeho práva, je cieľom konferencie, ktorú organizuje odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK). Uskutočnila sa 28. septembra 2016 od 9:00 hodiny v priestoroch Východoslovenského múzea na Námestí Maratónu mieru v Košiciach.Konferenciu pripravil Košický samosprávny kraj v spolupráci s Domovom sociálnych služieb LIDWINA v Strážskom, v ktorom realizujú pilotný projekt deinštitucionalizácie v Košickom kraji.Deinštitucionalizácia je proces prechodu od inštitucionálnej starostlivosti ku komunitným službám. Tie by mali zabezpečiť jednotlivcovi nezávislý život, aktivitu a sociálnu participáciu - teda účasť na živote spoločnosti. Mali by mu ponúknuť široké spektrum služieb na úrovni komunity. Rešpektujú sa pri tom princípy klientovho výberu a rozhodovania.Na konferencii budeme hovoriť o zmenách prístupu k prijímateľovi služby, ktorý má určité mentálne odlišnosti, ale s istou mierou podpory sa môže zaradiť medzi ostatných ľudí,“ približuje vedúca odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu KSK Zuzana Jusková.Tieto zmeny prinášajú klientom vzájomnú dôveru, rešpektujú prirodzenú ľudskú dôstojnosť, odstraňujú skryté formy diskriminácie, menia kultúru spolunažívania občanov. Vytvárajú rovnosť príležitosti, rešpekt a úctu k odlišnostiam. V programe konferencie riaditeľka Domova sociálnych služieb LIDWINA v Strážskom Lýdia Bušaničová predstaví proces deinštitucionalizácie v ich zariadení, jeho prínosy pre klientov.  Ďalší hostia odprezentujú aj príklady dobrej praxe z transformácie zariadení sociálnych služieb v Českej republike, nevyhnú sa ani téme práv osôb s postihnutím v praxi.Cieľovú skupinu účastníkov konferencie tvoria predovšetkým zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb, ako aj  ostatných inštitúcií, ktorí sa tejto problematike venujú  na odbornej úrovni.SSN

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606