magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Mesto Košice rozvíja a skvalitňuje sociálne služby
@ Aktuálne -> Verejná správa      Oct 21 2016 - 08:21 GMT

Komunitný plán je otvorený verejnej diskusii

Mesto Košice sa vo svojej činnosti intenzívne zaoberá aj problematikou obyvateľov, ktorí sú odkázaní na poskytovanie niektorej zo sociálnych služieb. Pripravované zámery pre roky 2016 – 2020 výhľadovo do roku 2025 sú obsahom dokumentu s názvom Komunitný plán sociálnych služieb. Analytická časť Komunitného plánu preukázala, že mesto starne a z toho dôvodu sa zvyšuje aj podiel obyvateľov mesta vo veku 65+ na celkovom počte obyvateľov mesta. Narastá teda skupina Košičanov, ktorí sú, resp. môžu byť v blízkej dobe odkázaní na poskytovanie niektorej zo sociálnych služieb. Ako uvádza INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky, zatiaľ čo v roku 2005 bolo u nás v tomto veku 25 000 ľudí, prognóza hovorí o značnom náraste, pričom by v roku 2025 mal byť počet obyvateľov nad 65 rokov až 45 000. Rešpektujúc tento trend má mesto záujem ďalej rozširovať sociálne služby zamerané na pomoc seniorom, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, resp.osobám so zlým zdravotným stavom.

Charakteristickým znakom pre nové služby má byť zohľadňovanie požiadaviek na budovanie moderných komunitných sociálnych služieb, dostupných odkázaným občanom priamo v domácnostiach resp. v blízkosti ich domovov. Prioritou mesta je :

 Rozvoj terénnych sociálnych služieb (ako je opatrovateľská a prepravná služba),

 Rozvoj iných podporných sociálnych služieb, ktoré pomáhajú zotrvať odkázanému občanovi v domácom prostredí (napr. stravovanie dôchodcov v jedálni, budovanie denných stacionárov, požičiavanie zdravotných pomôcok, odľahčovacia služba a pod.),

 Rozširovanie kapacity pobytových sociálnych služieb (zariadenia opatrovateľskej služby, zariadenia pre seniorov) v zariadeniach rodinného typu s nízkou kapacitou.

Aj napriek tomu, že účelom pobytových sociálnych služieb krízovej intervencie nie je náhrada riadneho bývania, je skupina obyvateľov mesta (vrátane rodín), ktorí si nedokážu z rôznych príčin zabezpečiť vlastné bývanie. Na preklenutie dočasnej straty bývania, resp. neschopnosti zabezpečiť bývanie, mesto chce podporovať rozširovanie kapacít pobytových služieb krízovej intervencie, predovšetkým pre rodiny s deťmi.

Okrem tradičných sociálnych služieb poskytovaných hlavne seniorom dokument počíta aj s pripravovanou novelou zákona o sociálnych službách, ktorej účelom má byť vznik nových služieb na podporu a zosúladenie rodinného a pracovného prostredia. Pre rok 2018 pripravuje zámery na budovanie sociálnych služieb poskytovaných rodinám s deťmi v predškolskom veku, ktoré môžu do určitej miery nahradiť nedostatok kapacít v zariadeniach pre deti do troch rokov.

„S cieľom realizovať spomínané zámery má mesto záujem spolupracovať so všetkými poskytovateľmi sociálnych služieb na území mesta, ale najmä so samotnými obyvateľmi mesta, ktorí sú odkázaní na poskytovanie sociálnych služieb, resp. majú záujem pomáhať,“ povedal primátor Richard Raši. Z toho dôvodu bude Komunitný plán sociálnych služieb od pondelka 24.10.2016 zverejnený na stránke www.kosice.sk na verejnú diskusiu.

Zdroj: SSN

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606