magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Návrh rozpočtu na rok 2017 vychádza z priorít mesta
@ Aktuálne -> Verejná správa      Nov 15 2016 - 03:33 GMT

Mesto Košice predloží na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva návrh rozpočtu na rok 2017. Vychádza z dokumentu Program rozvoja mesta Košice pre obdobie rokov 2015-2020, výhľadovo do roku 2025, ktorý bol schválený vlani v júni. V súlade s platnou legislatívou reflektuje stanovené priority mesta na nasledujúci rok. Magistrát chce investovať do modernizácie električkových tratí, rekonštrukcie škôl, výstavby nových športovísk, ale tiež do opráv komunikácií a modernizácie verejného osvetlenia.

Pri tvorbe rozpočtu mesto zohľadnilo svoje finančné možnosti. Vychádzalo z očakávaných príjmov, v ktorých sú zahrnuté podielové dane zo Štátneho rozpočtu SR, ktoré tvoria 58% rozpočtovaných bežných príjmov mesta, ostatné miestne dane, nedaňové príjmy, granty a transfery zo ŠR SR a finančné prostriedky z fondov Európskej únie.

Mesto si do budúceho roka stanovilo viaceré priority. Pustiť sa chce do modernizácie električkových tratí aj do rekonštrukcie viacerých komunikácií a opravy mostov. Pokračovať bude v oprave škôl a školských zariadení ako aj vo výstavbe športových ihrísk a atletických oválov. Časť financií pôjde na modernizáciu verejného osvetlenia a na podporu nájomného bývania pre mladé rodiny na Sládkovičovej 3. Magistrát investuje aj do opravy bazéna mestského kúpaliska Rumanova a po majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov aj do rekonštrukcie Slaneckej cesty.

Podiel na výnose z príjmov fyzických osôb pre obce je 70%, čo pre mesto predstavuje nárast v objeme takmer 5,6 mil. € oproti očakávanej skutočnosti roka 2016. Tieto peniaze však musia byť prednostne použité na mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov v školstve, zamestnancov verejnej správy a zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017.

V dôsledku výpadku príjmu z dane z nehnuteľnosti za katastrálne územie Sokoľany a príjmu z poplatku za uloženie odpadu mesto nemôže počítať s financiami vo výške 2,6 mil. €.

Rozpočet na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný, s celkovými príjmami a výdavkami
209,3 mil. €, z toho bežné výdavky sú vo výške takmer 139 mil.

Linda Šnajdárová

hovorkyňa mesta Košice

 

 

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606