magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Mesto ponúklo alternatívu obyvateľom Sládkovičovej
@ Aktuálne -> Verejná správa      Jan 13 2017 - 02:34 GMT

Bytový dom na Sládkovičovej ulici prejde v roku 2017 kompletnou rekonštrukciou. V uvedenom objekte sa nachádza 95 sociálnych bytov. Rekonštrukciu v pripravovanom rozsahu je možné zrealizovať iba v neobývanom objekte a tak došlo v roku 2015 ku zastaveniu prideľovania bytov uvoľnených po uplynutí platnosti zmluvy, resp. z iných dôvodov ďalším rodinám.

Záujmom zodpovedných zamestnancov Mesta Košice, ale aj Bytového podniku mesta Košice, bolo postupne (do začatia rekonštrukcie) poskytnúť náhradné bývanie všetkým rodinám, ktoré v bytovom dome užívali nájomné byty na základe platných nájomných zmlúv. Z toho dôvodu bol dohodnutý záväzný postup, podľa kterého:

  • v prvej etape boli prideľované náhradné byty rodinám, ktoré mali platné nájomné zmluvy a náklady za užívanie bytu (vrátane ročného vyúčtovania) uhrádzali pravidelne v stanovených termínoch a nikdy nemali žiadne nedoplatky,

  • v druhej etape boli prideľované byty rodinám, ktoré mali platné nájomné zmluvy ale náklady za užívanie bytu uhrádzali nepravidelne s podmienkou, že ku dňu podania žiadosti o pridelenie náhradného bytu BPMK neevidoval na obývanom byte žiadne pohľadávky (vrátane pohľadávok z vyúčtovania),

  • v poslednej etape boli prideľované byty rodinám, ktoré nemali platné nájomné zmluvy, ale od doby zastavenia prideľovania bytov na Sládkovičovej ulici uhrádzali poplatky za užívanie bytu pravidelne a BPMK neevidoval na užívanom byte žiadne nedoplatky (vrátane nedoplatkov z ročného vyúčtovania).

Niektorí užívatelia bytov si vyriešili bytovú otázku samostatne.   

V súčasnej dobe v bytovom dome na Sládkovičovej ulici evidujeme už len užívateľov 5 bytov.  Všetci sú bez nájomnej zmluvy, z toho:

  • dvaja užívatelia majú vysoké nedoplatky na nákladoch za bývanie (prevyšujúce 6 resp. 15 tis. € – voči ktorým evidujeme právoplatné vypratacie rozsudky súdov), tretí má nedoplatok za bývanie za celý r. 2016),

  • jeden užívateľ  vyrovnal nedoplatky v 7/2016, a preto mu bolo poskytnuté náhradné ubytovanie na sídlisku LIX

  • jeden užívateľ má vyššie nedoplatky už iba na vyúčtovaní, ostatné mesačné náklady spojené s bývaním má k dnešnému dňu uhradené (platby za mesiac november 2016 uhradil až 5.januára 2017); tu Mesto Košice zohľadnilo skutočnosť, že ide o rodinu s osamelou matkou s troma maloletými deťmi; užívateľovi bolo 11.1.2017 ponúknuté náhradné ubytovanie na sídlisku Luník IX (aj s rodinou);  a matke s mal. deťmi aj bývanie na Adlerovej ul. v zariadení núdzového bývania  dňa 6.12.2016  a 11.1. 2017,  čo matka písomne odmietla.

Mesto bude prenajímať byty „oprávneným osobám" ako sociálne byty, so zachovaním nájomného charakteru bytov najmenej po dobu 20 rokov a s dodržaním podmienok prenájmu.Linda Šnajdárová

hovorkyňa mesta Košice

Zdroj: RO SSN

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606