magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Riečna koalícia
@ Aktuálne -> Životné prostredie      Mar 10 2003 - 04:11 GMT
(Občianske združenie SOSNA - tlačová správa) -- Od decembra 2001 mikroregión Hornád a SOSNA začali spoločné jednania so všetkými zainteresovanými subjektami, ktorí svojou činnosťou zasahujú do kvality životného prostredia v mikroregióne Hornád. Jednou z ciest, ako spoločne pracovať na zlepšení stavu životného prostredia v mikroregióne je príprava a realizácia Riečnej koalície a Riečnej zmluvy.

Riečna koalícia má za cieľ vytvoriť spoločnú platformu v záujme dlhodobého spojenia rôznych subjektov, pôsobiacich - v tomto prípade - v južnej časti povodia Hornádu, ktoré majú vplyv na kvalitu životného prostredia. V praxi to znamená vytvorenie siete, spájajúcej samosprávy, správcu povodia, firmy, školy, štátne orgány a mimovládne organizácie, ktoré vzájomne rešpektujú svoje potreby a spoločne chcú konkrétnymi krokmi zlepšiť stav životného prostredia. Okrem environmentálneho rozmeru má Riečna koalícia aj sociálny a ekonomický rozmer, prostredníctvom ktorého prispieva k zlepšeniu kvality života miestnych obyvateľov. Projekt má aj svoj cezhraničný rozmer - o. z. SOSNA spolupracuje s mimovládnou organizáciou HOLOCÉN z Miškolca, ktorá rozvíja podobné aktivity v maďarskej časti povodia rieky Hornád.

Do Riečnej koalície, ktorá bola podpísaná 27.11.2002 vo Valalikoch, zatiaľ vstúpilo 24 subjektov, vrátane 13 obcí mikroregiónu Hornád, Povodia Bodrogu a Hornádu, mimovládnych organizácií, podnikateľských subjektov a škôl. Členovia Riečnej koalície podpísali Riečnu zmluvu, v ktorej definovali konkrétne záväzky a aktivity zúčastnených členov, vedúce k zlepšeniu životného prostredia v povodí a v mikroregióne Hornád.
Súčasťou Riečnej zmluvy na území mikroregiónu Hornád sú napríklad tieto aktivity:
• revitalizácia meandrov Hornádu v katastroch obcí Gyňov a Čaňa,
• spolupráca pri odstraňovaní čiernych skládok a pri predchádzaní ich tvorby,
• realizácia mikrograntových programov pre občanov, na podporu aktivít v prospech povodia,
• tvorba obecných kompostovísk,
• výsadba zelene, odstraňovanie invazívnych druhov,
• realizácii protipovodňových a protieróznych opatrení,
• realizácia dobrovoľného riečneho monitoringu v rámci projektu „Staráme sa o svoju rieku“
• príprava cyklotrasy po násypoch Hornádu s prepojením na Maďarsko.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606