magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

27. 3. – 3. 4. 2003: Týždeň slovenských knižníc
@ Kultúra -> Literatúra      Mar 20 2003 - 09:48 GMT
Už štvrtý rok budú slovenské knižnice oslavovať „svoj týždeň“. Ide o niekoľkodenný rad akcií, ktoré slúžia predovšetkým na propagáciu týchto inštitúcií a zároveň poskytujú atraktívne možnosti pripomenúť ľuďom, že televízia, či video nie sú jediné možnosti rozptýlenia. Že kniha – to je to, čo pomáha v dnešnom nehorázne praktickom svete rozvíjať fantáziu a predstavivosť čitateľa, ale i ponúknuť mu praktické informácie.


Na prezentácii Týždňa slovenských knižníc sa zúčastnili zástupcovia Verejnej knižnice Jána Bocatia, Štátnej vedeckej knižnice, Knižnice pre mládež mesta Košice, ako I univerzitných knižníc UPJŠ a TU.

Ako prezentovali zástupcovia jednotlivých knižníc, ich spoločenská funkcia sa časom mení. Považovať knižnicu za archaické inštitúcie vhodné pre oddych dôchodcov by bolo mylné. Zatiaľ čo Štátna vedecká knižnica a uvedené univerzitné knižnice zabezpečujú predovšetkým prínos praktických informácií technického, prírodovedného a iného požadovaného charakteru, Verejná knižnica Jána Bocatia a Knižnica pre mládež mesta Košice sú aktívne aj šírení beletristických diel. Vzhľadom na rastúce ceny kníh o čitateľov núdzu nemajú. Avšak v prípade verejnej knižnice Jána Bocatia je skôr problém dopĺňania knižných titulov o nové diela. Ešte v roku 2001 mali na túto činnosť vymedzených cca 400 tisíc Sk, v roku 2002 to bolo 200 tisíc Sk a v roku 2003 i napriek rastúcim cenám kníh menej ako 200 tisíc Sk. Aj z tohto dôvodu diela beletrie požičiavajú už len na týždeň, aby sa k nim dostali viacerí čitatelia.

Pritom Verejná knižnica Jána Bocatia i Knižnica pre mládež mesta Košice majú približne po 16 tisíc čitateľov.

Pozícia Štátnej vedeckej knižnice je výhodná v tom, že zo všetkých kníh a publikácií, ktoré svojim charakterom zodpovedajú jej knižničnému fondu a vychádzajú v počte nad 500 kusov, knižnica dostáva jeden povinný výtlačok.

Posledné desaťročie sa na Slovensku nesie aj v znamení tvrdej komercie nie len v oblasti hospodárskej, ale i v kultúre. Odráža sa to aj vo vydavateľských plánoch knižných vydavateľstiev a ponuke kníhkupectiev. Zaujímali sme sa preto, ktorí autori patria medzi najúspešnejších z hľadiska čitateľského záujmu návštevníkov knižníc.

„Na prvom mieste je Danielle Steelová. Čo sa dá robiť...“ povzdychla si riaditeľka Verejnej knižnice Jána Bocatia Klára Kernerová. Ako uviedla, nasledujú autori Dick Francis, Agatha Christie a Robin Cook. Zo slovenských autorov je najžiadanejší Martin Kukučín, čo pripisuje povinnému čítaniu na školách. Druhým najčítanejším slovenským autorom je Hana Zelinová, ktorá v celkovom čitateľskom rebríčku figuruje na 37. mieste.

Zástupcovia knižníc sa zhodli aj na tom, že so zmenami v oblasti informačnej technológie sa mení aj poslanie knižníc. Podľa ich vyjadrenia, by každá knižnica mala byť vybavená aj internetom tak, aby jej návštevníci mohli za pomoci odborného personálu nájsť požadované informácie na IT. V tejto oblasti by mal knižničný fond rozrastať aj o elektronické databázy požadovaných informácií uložených na knižničných serveroch.

Každá knižnica by teda mala mať po čase odborných pracovníkov, ktorí by napríklad aj staršiu generáciu naučili obsluhovať internet, písanie e-mailov a základné formy vyhľadávania. To je však predovšetkým otázka financií, s ktorými knižnice disponujú.

Plán podujatí Týždňa slovenských knižníc

Verejná knižnica Jána Bocatia

Kúp knihu pre knižnicu
24. 3. – 27. 3.
Určenie: široká verejnosť
Miesto: Centrálna knižnica, Hviezdoslavova 5

Napíš krátky príbeh o knižnici, knihovníkovi, knihe
24. 3. – 27. 3.
Forma: súťaž
Určenie: široká verejnosť
Miesto: Centrálna knižnica, Hviezdoslavova 5

Dejiny knižníc na Slovensku
24. 3. – 27. 3.
Forma: výstava
Určenie: široká verejnosť
Miesto: Centrálna knižnica, Hviezdoslavova 5

Skrášli svoju knižnicu
24. 3. – 27. 3.
Forma: súťaž
Určenie: deti
Miesto: Centrálna knižnica, Hviezdoslavova 5

Prvé kontakty s knižnicou
25. 3. o 9,00 hod.
Forma: beseda
Určenie: deti MŠ
Miesto: Centrálna knižnica, Hviezdoslavova 5

Rozprávkový bazár
25. 3. o 10,00 hod.
Forma: hudobno-poetické pásmo
Určenie: deti
Miesto: Centrálna knižnica, Hviezdoslavova 5

Poetický bazár
25. 3. o 13,00 hod.
Forma: hudobno-poetické pásmo
Určenie: študenti
Miesto: Centrálna knižnica, Hviezdoslavova 5

Aby knihy vydržali dlhšie
26. 3. o 13,00 hod.
Forma: oprava kníh
Určenie: široká verejnosť
Miesto: Centrálna knižnica, Hviezdoslavova 5

Stretnutie dlhoročných čitateľov
27. 3. o 13,00 hod.
Forma: beseda
Určenie: čitatelia
Miesto: Centrálna knižnica, Hviezdoslavova 5

Vyhodnotenie súťaže „Napíš krátky príbeh“
28. 3.
Forma: súťaž
Určenie: široká verejnosť
Miesto: Centrálna knižnica, Hviezdoslavova 5

Dámska jazda
21. 3. o 12,00 hod.
Forma: vernisáž výstavy
Určenie: široká verejnosť
Miesto: Knižnica, Národná trieda 56

Stretnutie dlhoročných čitateľov
25. 3. o 11,00 hod.
Forma: beseda
Určenie: čitatelia
Miesto: Knižnica, Národná trieda 56

Návšteva knižnice
26. 3.
Forma: exkurzia
Určenie: žiaci
Miesto: Knižnica, Národná trieda 56

Návšteva knižnice
27. 3.
Forma: exkurzia
Určenie: žiaci
Miesto: Knižnica, Národná trieda 56

Straty a nálezy: „Záložky v knihách“
Návšteva knižnice
Forma: výstava
Určenie: široká verejnosť
Miesto: Knižnica, Národná trieda 56

Beseda so spisovateľkou Annou Nečovou
25. 3. o 10,00
Forma: beseda
Určenie: deti
Miesto: Knižnica, Hemerkova 39

Pes, môj kamarát
28. 3. o 14,00
Forma: beseda
Určenie: deti
Miesto: Knižnica, Hemerkova 39

Kniha a záhradkár
Forma: výstava
Určenie: široká verejnosť
Miesto: Knižnica, Tr. SNP 48, Biely dom

Čitatelia čitateľom
Forma: výstava
Určenie: široká verejnosť
Miesto: Knižnica, Tr. SNP 48, Biely dom

Odvlečení
25. 3. o 10,00
Forma: beseda so spisovateľom
Určenie: študenti
Miesto: Knižnica, Tr. SNP 48, Biely dom

Žiaci v knižnici
26. 3.
Forma: exkurzia
Určenie: žiaci
Miesto: Knižnica, Tr. SNP 48, Biely dom

Žiaci v knižnici
27. 3.
Forma: exkurzia
Určenie: žiaci
Miesto: Knižnica, Tr. SNP 48, Biely dom

Odvlečení
25. 3. o 14,00
Forma: beseda so spisovateľom
Určenie: študenti
Miesto: sídl. Dargovských hrdinov, Jaltská 33 – Torysa

Deviataci v knižnici
27. 3.
Forma: exkurzia
Určenie: žiaci
Miesto: sídl. Dargovských hrdinov, Jaltská 33 – Torysa

Beseda so spisovateľkou Annou Nečovou
24. 3. o 10,00
Forma: beseda so spisovateľom
Určenie: deti
Miesto: Šaca, Železiarenská 7

Stretnutie s verejnými činiteľmi
25. 3. o 17,00
Forma: beseda
Určenie: čitatelia
Miesto: Šaca, Železiarenská 7

Odvlečení
27. 3. o 17,00
Forma: beseda so spisovateľom
Určenie: čitatelia
Miesto: Šaca, Železiarenská 7

20 rokov našej knižnice
Forma: výstava
Určenie: široká verejnosť
Miesto: Šaca, Železiarenská 7

Svet v pohybe
Forma: výstava obrazov
Určenie: široká verejnosť
Miesto: Šaca, Železiarenská 7

Prezidentské dekréty
26. 3. o 16,00
Forma: prezentácia knihy
Určenie: široká verejnosť
Miesto: Knižnica, Hlavná 48

Slovensko
27. 3. o 16,30
Forma: vernisáž fotografickej výstavy
Určenie: široká verejnosť
Miesto: Knižnica, Hlavná 48


Štátna vedecká knižnica Košice

24. 3. o 14,00
Slávnostné otvorenie a udelenie čestného členstva ŠVK Košice
Hlavná 10, študovňa časopisov

24. 3. o 14,30
Exlibrisy - knižné značky
Z dejín knižnej kultúry
Otvorenie výstavy z fondov ŠVK v Košiciach
Hlavná 10, študovňa časopisov a požičovňa

24. 3. 2003 o 15,00
Tatry - staré pohľadnice orzprávajú
Beseda s autorom knihy Dr. Jánom Gašparom
Hlavná 10, študovňa časopisov

26. 3. 2003 O 10.00
20. storočie v elektronickej slovenskej národnej bibliografii
Prezentácia databázy SNB v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou, Národným bobliografickým ústavom v Martine
Hlavná 10, študovňa časopisov

26. 3. o 15,00
Ženy - tvorivosť a tradície v Košiciach
Beseda spojená s prezentáciou práce košických autoriek v spolupráci s Košickým osvetovým strediskom
Pribinova 1, zasadačka

27. 3. o 14,00
História a súčasná prezentácia vopjenských operácií na území Slovenska počas 2. svetovej vojny
Beseda s predstaviteľmi Slovenskej spoločnosti vojenskej histórie a strelcov z historických zbraní
Pribinova 1, zasadačka

Knižinica pre mládež mesta Košice

27. 3. o 10,00
Náš priateľ Jules Verne
beseda
Knižnica pre mládež, ZŠ Starozagorská

27. 3. o 14,00
Fantastický svet Julesa Verna
beseda
Knižnica pre mládež, ZŠ Belehradská

28. 3. o 10,00
Rozprávky a povesti
Stretnutie čitateľov so spisovateľmi
Knižnica pre mládež, ZŠ Krosnianska 2

28. 3. o 10,00
Tomáš Janovic: Rozprávkové varechy
Stretnutie spisovateľa so zdravými a zdravotne postihnutými čitateľmi
Knižnica pre mládež, Nezábudka, Poľovnícka 8

28. 3. o 19,00
Rozprávková noc v knižnici
Verejné čítanie, besedy so spisovateľmi, ilustrátormi, dramatizácie, scénkiy v podaní detských čitateľov.
Hostia: T. Janovic, A. Habovštiak, K. habovštiaková, P. Karpinský, M. Jankovičová...
Knižnica pre mládež, Nezábudka, Poľovnícka 8

31. 3. o 9,00
Nové knihy slovenských autorov detskej literatúry
Hovorená bibliografia pre pedagógov ZŠ
Knižnica pre mládež Sever, OC Merkur, B. Němcovej 27

31. 3. o 10,00
Minika Jankovčinová: Ľadulienka
Autorka knihy beseduje so zdravotne postihnutými deťmi o Snežnom dievčatku a svojej tviorbe pre deti
Knižnica pre mládež Nezábudka, Poľovnícka 8

1. 4. o 14,00
Súťaž o kráľa čitateľov Knižnice pre mládež
Finále celoslovenskej súťaže - XIII. ročník
Centrum voľného času Domino, Popradská 86

2. 4. o 10,00
Superohník medzi čitateľmi
Predstavenie časopisu
Knižnica pre mládež, ZŠ Juhoslovanská

2. 4. 2004 o 10,00
Ladislav Švihran: Knihy na dračku
Beseda so známym autorom literatúry faktu
Knižnica pre mládež, Tajovského 9

3. 4. o 10,00
Ladislav Švihran: Majstri ducha
Autoro beseduje o svojej novej knihe
Knižnica pre mládež, ZŠ Bernolákova 18

3. 4. 2003 o 10,00
Pinocchio a Superohník
Redaktorka Eva Hornišová predstavuje súťaž pri príležitosti 120. výročia vydania knihy Pinocchio
Knižnica pre mládež Západ, Humenská 9

3. 4. o 14,00
Ladislav Švihran: Kto nám tu vládol
Spisovateľ a jeho literatúra faktu
Knižnica pre mládež, ZŠ Lechkého

3. 4. o 14,45
HEVI KLUB
Knižnica pre mládež, ZŠ Krosnianska 2   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606