magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

„HROZBA PRE 500 ha KOŠICKÝCH MESTSKÝCH LESOV“
@ Aktuálne -> Životné prostredie      Mar 17 2004 - 02:51 GMT
(SOSNA, o.z., Lesoochranárske zoskupenie VLK a Spoločnosť priateľov Zeme – tlačová správa) – Mimovládne organizácie o.z. SOSNA, Lesoochranárske zoskupenie VLK a Spoločnosť priateľov Zeme protestujú proti „Akčnému plánu rozvoja bývania v okrajových častiach mestských lesov v meste Košice“ a „Štúdii Girbeš“, ktoré ohrozujú časť mestských lesov Košice výstavbou rodinných domov.

Skupina poslancov Mestského zastupiteľstva plánuje na základe „Akčného plánu rozvoja bývania v okrajových častiach mestských lesov v meste Košice“ zmeniť 500 ha Mestských lesov Košíc na stavebné pozemky. Znamenalo by to vážne poškodenie týchto lesov, preto mimovládne organizácie SOSNA, Lesoochranárske zoskupenie VLK a Spoločnosť Priateľov Zeme vystupujú spoločne proti výstavbe rodinných domov na území Mestských lesov Košice. Akútna hrozba sa týka 100 ha lesa na Girbeši pri Myslave, kde sa už pripravuje urbanistická štúdia na postavenie rodinných domov v biotope prirodzeného dubovohrabového lesa.

Predkladateľom Akčného plánu rozvoja bývania v Košiciach, ktorý pojednáva o plánovanej výstavbe rodinných domov v okrajových častiach Mestských lesov je Michal Kravčík, predseda Komisie pre výstavbu a životné prostredie pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach a nositeľ environmentálnej (!) Goldmanovej ceny.

V prvej fáze realizácie by šlo o výstavbu až 346 rodinných domov na ploche 100 ha v lokalite Myslava - Girbeš-les, ktorá je ešte dnes porastená pekným dubovohrabovým lesom, s prímesou bukov, jedlí a borovíc. Nachádzajú sa tu až 130 rokov staré lesné porasty, rastie tu 12 druhov vzácnych a ohrozených druhov rastlín, približne 10 druhov chránených rastlín, žije tu okolo 50 chránených druhov vtákov a 10 druhov cicavcov. Spoločenská hodnota biotopov národného a európskeho významu vytvárajúcich 100 ha lesný porast v lokalite Myslava - Girbeš predstavuje až 800 mil. Sk.

Skutočnosť, že Akčný plán rozvoja bývania sa orientuje paradoxne práve na Mestské lesy v Košiciach, bola odôvodňovaná spočiatku naliehavou potrebou „zachrániť mestské lesy pred bankami“, v ktorých sú založené. Medzičasom sa situácia výrazne zmenila, Košice majú vo výhľade výhodný úver zo Slov. sporiteľne, ktorý umožní mestu postupne sa zbaviť finančných záväzkov, takže tento argument dnes už neobstojí. Skupina poslancov MZ však naďalej presadzuje svoj akčný plán rozvoja bývania v mestských lesoch.

Stále nám nie je jasné, kto vlastne bude tie lesy predávať, komu a za koľko. Deklarovaná cena predaja pozemkov by mala byť 250 Sk/m2 (čo je hlboko pod trhovou cenou pozemkov), avšak v tejto cene nie sú zahrnuté mnohé ďalšie náklady, ako infraštruktúra, odvody za vyňatie pôdy z lesného fondu, bonus za starostlivosť o lesný porast na stavebnom pozemku, a pod. Spôsob predaja má určiť mestské zastupiteľstvo, ale zatiaľ ešte nie je jasný mechanizmus predaja (či sa budú predávať pozemky priamo kupujúcim, alebo cez s.r.o., či iným spôsobom).

Veľmi dôležitú okolnosť, a to platenie odvodov za vyňatie pôdy z lesného fondu, čo by sa malo pri 100 ha lokalite Girbeš pohybovať okolo 130 mil. Sk a pri potenciálne uvažovaných 500 ha až okolo 1 mld. Sk, navrhovatelia Akčného plánu bývania opatrne obchádzajú a zahmlievajú spôsob platenia týchto odvodov - či ich bude platiť mesto, alebo vlastníci pozemkov.

Vôbec nie je jasné, či navrhovatelia uvažujú s procesom EIA. Pre stavebný zámer od 100 do 500 bytových jednotiek už zákon predpisuje zisťovacie konanie.

Lokalita Girbeš je súčasťou Volovských vrchov, ktoré sú navrhovaným Chráneným vtáčím územím, podobne aj väčšina ďalších, potenciálne uvažovaných lokalít pre výstavbu rodinných domov prichádza do konfliktu s legislatívou EÚ, pretože tieto lokality sa nachádzajú v navrhovaných Chránených vtáčích územiach a niektoré zrejme aj v navrhovaných územiach Natura 2000.

Svoje nesúhlasné stanovisko s Akčným plánom výstavby v mestských lesoch Košice deklarovali okrem mimovládnych organizácií - o.z. SOSNA a Spoločnosť pre Ochranu Vtáctva na Slovensku aj orgány štátnej správy: Krajský úrad životného prostredia a Krajský lesný úrad, ktorých zástupcovia prisľúbili svoju účasť aj na tlačovej konferencii. Verejná prezentácia štúdie Girbeš má byť 18.3.2004, konečné rozhodnutie bude v rukách MP a MŽP.

Nami navrhovná alternatíva riešenia situácie: sme za výstavbu ekologických stavieb, ale rozhodne nie v lese. Nech mesto poskytne stavebné pozemky pre ekologické bývanie na nevyužívanej poľnohospodárskej pôde, s podmienkou pre vlastníkov vysadiť na časti svojho pozemku stromy. Potom by sme mohli hovoriť o ekologickom bývaní. Ak by však malo dôjsť k poškodzovaniu lesných ekosystémov narušovaním pôdneho krytu, výstavbou domov, ciest, infraštruktúry a pod., potom takýto zámer nemôžeme považovať za ekologický a sme dôrazne proti takýmto zámerom. Príklady ekologických domov v Škandinávii, ktorá sa dáva často za príklad, (kde je neporovnateľne vyššia úroveň ekologického vedomia a rešpektu k zákonu) sú ekologické domy umiestňované do druhotných, vysadených lesov a nie do prirodzených porastov, akým je napr. aj zmiešaný dubohrabový les na Girbeši.

Premena lesnej pôdy na stavebné pozemky by zároveň znamenala veľmi nebezpečný precedens, ktorý by mohol spustiť lavínu tunelovania a devastovania ďalších mestských lesov na Slovensku.

Oponentský posudok voči predkladanému návrhu na výstavbu domov si môžete stiahnuť tu. - stiahnutie - formát .rtf

  |   tlačiareň
 

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606