magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Požiar v košickej spaľovni odpadov

Spoločnosť priateľov Zeme žiada dôkladné vyšetrenie a posúdenie náhrady spaľovne recyklačným programom
@ Aktuálne -> Životné prostredie      Jun 04 2004 - 02:47 GMT

(Spoločnosť priateľov Zeme – tlačová správa) –- Spoločnosť priateľov Zeme (SPZ) upozorňuje, že pri požiari odpadov v košickej spaľovni odpadov mohlo dôjsť k úniku väčšieho množstva toxických látok. Viaceré zložky komunálneho odpadu obsahujú ťažké kovy či chlór, pri ktorého horení sa uvoľňuje do prostredia dráždivý chlórovodík, alebo vysoko toxické dioxíny (poškodzujú imunitný, hormonálny systém, majú karcinogénne účinky), malý podiel nebezpečných odpadov (batérie, farby, riedidlá…).

“Tieto toxické látky unikajú zo spaľovne odpadov aj za normálnej prevádzky, avšak v omnoho menších koncentráciách, ktoré by mali byť pod limitmi vyžadovanými legislatívou SR. Avšak pri neriadenom horení odpadov vrátane požiaru dochádza k tzv. nedokonalému horeniu. Teploty horenia sú nízke a odpad je nedostatočne okysličovaný. Takéto podmienky sú ideálne pre tvorbu škodlivých látok, ktoré sa potom uvoľňujú v omnoho väčších koncentráciách,” uviedol predseda Spoločnosti priateľov Zeme Ladislav Hegyi.

V spaľovni komunálnych odpadov pri Košiciach patriacej spol. Kosit došlo 2.6.2004 na obed k vážnemu požiaru, ktorý trval ešte aj 3.6. Podľa informácií, ktoré získala Spoločnosť priateľov Zeme, horel komunálny odpad v násypke. Tá má objem 6600 m2, zaplnená bola do 1/3. Hasičskému a záchrannému zboru bol hlásený podľa oznamovateľa závažný požiar v košickej spaľovni odpadov o 12.29. Hustý dym pozorovali aj občania niekoľko kilometrov vzdialených Košíc. Hasiči museli zvolať posili z okolitých obcí a U.S. Steelu. Silný požiar nevedeli hasiči dlho dostať pod kontrolu napriek tomu, že použili cca 100 000 litrov vody. Prítomní žurnalisti uviedli, že z miesta požiaru bolo počuť zvuky silne pripomínajúce výbuchy.

Starosta obce susediacej s košickou spaľovňou odpadu p. Cyril Hudák sa vyjadril pre SPZ: “Ešte dnes (3. 6. 2004), na druhý deň po požiari stále cítiť v susednej obci Valalíky dym z požiaru v spaľovni. Najväčší dym sa valil z košickej spaľovne 2.6. okolo 15-16 hod., našťastie prevládajúce vetry smerovali dym na východ k neobývanej časti. Ešte večer som s obavami sledoval situáciu a v prípade, že by sa smer vetra zmenil a dym by bol smerovaný na našu obec, bol som v krajnom prípade pripravený obec evakuovať.”

Spoločnosť priateľov Zeme včera 3.6. 2004 zasiela ministrovi životného prostredia L. Miklósovi žiadosť o dôsledné prešetrenie tejto havárie a o podporu prehodnotenia zámeru rekonštrukcie spaľovne komunálnych odpadov v Košiciach. Ten by mal byť podrobený ekonomicko – environmentálnej analýze, ktorá by ho porovnala s alternatívou intenzívneho recyklačného programu. V súčasnosti sa totiž stále plánuje len rekonštrukcia spaľovne TKO, ktorej náklady odhadujú odborníci na cca 2 mld. Sk.

Alternatívu, ktorú navrhuje Spoločnosť priateľov Zeme, je zamerať sa na prevenciu, zlepšenie systému triedeného zberu pre recykláciu, kompostovanie bioodpadov a využiť mechanicko – biologické spracovanie nevytriedených zbytkov. Takýto “recyklačný variant” môže znížiť množstvo odpadu porovnateľne ako znižuje objem TKO spaľovňa, avšak spôsobom bezpečnejším, šetrnejším k životnému prostrediu. Zároveň je “recyklačný variant” podľa analýz napríklad z Českej rep. lacnejší oproti investíciám do rekonštruckie spaľovne.

List zaslala aj primátorovi mesta Košice Z. Trebuľovi (mesto je spoluvlastníkom spol. Kosit). SPZ v ňom aj primátora žiada o prehodnotenie zámeru rekonštrukcie spaľovne odpadov a porovnanie tohoto zámeru s alternatívou intenzívneho recyklačného programu. SPZ predpokladá na základe podobných odborných analýz z iných krajín, že výhodnejšie je zameranie sa na recykláciu než spaľovanie. V prípade takého záveru analýzy aj v Košiciach žiada upustiť od zámeru rekonštrukcie a venovať sa jej postupnej náhrade. SPZ tiež požiadala, aby vedenie mesta Košice urobilo kroky pre zabezpečenie dôsledných kontrolných mechanizmov, ktoré by bránili vzniku ďalších rozsiahlych nekontrolovaných požiarov v spaľovni odpadov.

Ladislav Hegyi
Spoločnosť priateľov Zeme

Súvisiace články:

4. 6. 2004> Plamene v spaľovni uhasili až po vyše 30 hodinách

3. 6. 2004: Plamene včera zachvátili spaľovňu v Kokšov-Bakši   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606