magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

„Smerujme k nulovému odpadu“
@ Aktuálne -> Životné prostredie      Sep 16 2004 - 02:49 GMT
( Spoločnosť priateľov Zeme- tlačová správa) – Jesennú časť informačného turné kampane „Smerovanie k nulovému odpadu“ štartuje Spoločnosť priateľov Zeme (SPZ) dnes - 16. septembra 2004 v Bardejove. Informačný stánok tejto organizácie budete môcť v tento deň nájsť v čase od 13.00 do 18.30 hod. na Slovenskej ulici pri obch. dome Centrum.

Informačné turné má dva hlavné ciele:
1. Poskytnúť občanom praktické návody a informácie ako môžu jednoducho predchádzať vzniku odpadu, separovať využiteľné materiály pre recykláciu, kompostovať biologický odpad alebo realizovať aktivity pre zlepšenie odpadového hospodárstva v ich meste.
2. Poskytnúť zástupcom samospráv potrebné praktické informácie a príklady pre úspešnú realizáciu programov minimalizácie odpadu, opätovného používania využiteľných vecí a efektívneho separovaného zberu pre recykláciu a kompostovanie.
Informačné turné pozostáva z informačných stánkov v centrách miest, pracovných stretnutí so zástupcami samospráv, prednášok a diskusií.
Záujemcovia, ktorí sa pristavia pri infostánku priateľov Zeme si môžu prezrieť informačné panely o problematike odpadov, získať materiály s informáciami o problémoch spojených s odpadmi, ale aj praktických možnostiach ich riešenia. K dispozícii budú aj materiály o zálohovaní obalov, ich vplyve na životné prostredie, kompostovaní, toxických materiáloch. Súčasťou stánku budú aj ukážky zberných nádob na separovaný zber, kompostovacích zásobníkov, výrobkov z recyklovaných materiálov a kontakty na ich predajcov. Chýbať nebude ani maskot kampane.
Počas infoturné prebieha aj zber podpisov pod “Petíciu za skoré zavedenie zálohovania nápojových PET obalov”.
Aktivistov SPZ budete môcť v septembri a októbri stretnúť v mestách: Bardejov (16.9.), Levoča (18.9.), Košice (23. - 24.9.), Prešov (30.9. - 1.10.) a Levice (6.10).
V letnej časti infoturné SPZ navštívila Bratislavu, Banskú Bystricu, Prievidzu a Žiar nad Hronom, Žilinu, Dubnicu nad Váhom, Trenčín, Rimavskú Sobotu a festival Pohoda.


Radoslav Plánička
Spoločnosť priateľov Zeme
pošt. adresa: P.O.BOX H-39, 040 01 Košice
kanc. Alžbetina 53, Košice, tel./fax: 055 / 677 1 677
e-mail: spz@spz.sk

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Základné informácie o kampani SPZ - Smerovanie k nulovému odpadu


Kampaň SPZ je pomenovaná podľa modernej koncepcie odpadového hospodárstva. Koncepcia Smerovanie k nulovému odpadu nezahŕňa len prácu na zvyšovaní recyklácie. Je to komplexný systém zaoberajúci sa elimináciou množstva a škodlivosti odpadov, počnúc dizajnom výrobkov a obalov, ich používaním až po recykláciu. Koncepcia Smerovanie k nulovému odpadu minimalizuje vznik a škodlivosť odpadov už pri zdroji, maximalizuje recykláciu, zabezpečuje, že výrobky sa môžu opätovne používať, opravovať alebo recyklovať - dávať bezpečne späť na trh alebo do prírody.
Cieľom kampane SPZ “Smerovanie k nulovému odpadu” je v najbližších mesiacoch hlavne zavedenie a rozvoj separovaného zberu odpadov v obciach pre recykláciu a kompostovanie. Súčasne však budú prebiehať aj ďalšie aktivity, pretože len realizácia separovaného zberu nie je skutočným riešením problémov spojených so súčasnou produkciou odpadov. Dôležité je dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva (deklarovanú aj legislatívou EÚ a SR):
1. Minimalizuj (lepšie je odpadom predchádzať, než s nimi nákladne a problematicky nakladať)
2. Znovupoužívaj
3. Recykluj
Ciele kampane SPZ oficiálne podporuje aj Ministerstvo životného prostredia SR.
Realizácia aktivít kampane v roku 2004 prebieha vďaka finančnej podpore Federálneho ministerstva
poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva Rakúskej republiky.
Koncepcia “Smerovanie k nulovému odpadu” zahŕňa širokú škálu krokov napr. :
- rozšírená zodpovednosť výrobcov za svoje výrobky (vrátane ich zberu a recyklácie po skončení životnosti),
- motivačné systémy triedeného zberu, mechanicko-biologické spracovanie nevytriedených odpadov,
- rozšírenie zálohovacích systémov,
- nepodporovanie ťažby primárnych surovín a zneškodňovania odpadov (skládok a spaľovní odpadov),
- finančná / daňová reforma (internalizácia externalít, presunutie daňovej záťaže z “dobrých vecí” na znečisťovanie…),
- rozvoj opätovného používania (výrobkov, obalov) ...


Vysvetlenie: Pod pojmom “nula odpadov” sa nemyslí zníženie tvorby odpadov na nulu - to v spoločnosti zameranej na spotrebu nie je možné. Myslí sa tým eliminácia dnešného spôsobu zneškodňovania odpadov (na skládkach a v spaľovniach) na nulu, alebo maximálne priblíženie sa k tomuto cieľu. “Odpady” - druhotné suroviny - ktoré vznikajú, by mali byť opätovne navracané na trh (napr. vďaka recyklácii), alebo do prírody (biologický rozklad - kompostovanie a pod.).   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606