magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

 
ZAREGISTRUJ SA! 17. Dec 2017,  meniny má
Občania dostanú informácie o miestnych daniach v kancelárii prvého kontaktu
@ Aktuálne -> Verejná správa      Jan 18 2005 - 09:20 GMT

(Magistrát mesta Košice – tlačová správa) – V zmysle zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je každý vlastník nehnuteľnosti povinný do 28. februára 2005 podať nové daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a dani za psa. Daňové priznanie sa podáva za pozemky a stavby (domy, byty, garáže, chaty, záhrady)byty a nebytové priestory nachádzajúce sa na území mesta Košice. Priznanie sa podáva podľa trvalého bydliska daňovníka, resp. sídla organizácie alebo obchodnej spoločnosti. Tlačivá na priznanie k dani z nehnuteľnosti a dane za psa si môžu občania vyzdvihnúť v úradovniach metra v mestských častiach a v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Magistrátu mesta Košice.

V súvislosti s očakávaným náporom občanov Magistrát mesta Košice otvoril vo vestibule Kanceláriu prvého kontaktu, ktorá sa v najbližších dňoch rozšíri o ďalšie dva susediace priestory. Šesť pracovníčok referátu miestnych daní tu vydáva tlačivá k daňovým priznaniam, podáva informácie i poradí, ako priznania vyplniť. Momentálne sú pracovníčky referátu naplno vyťažené agendou daní, ale po februárovom termíne podávania priznaní sa v ďalšom období v kancelárii prvého kontaktu počíta aj s rozšírením agendy o sociálne veci, kopírovacou službou, overovaním podpisov, prístupom na internet pre občanov. Keďže od roku 2006 prejde na samosprávu aj celá agenda v oblasti sociálnych dávok, pracoviská prvého kontaktu by sa mali rozširovať vo vstupnom priestore naďalej. V spolupráci s architektom sa pripraví čo najúčelnejšie využitie priestoru vestibulu. Tieto úpravy budú ale závisieť aj od množstva finančných prostriedkov, ktoré budú poslanci ochotní v rozpočte vyčleniť na tieto úpravy.

Rok 2005 je pre mesto z pohľadu miestnych daní rozbehový, skúšobný. V priebehu roka by sa mala postupne zlúčiť agenda miestneho poplatku za odpad s agendou miestnych daní. Keďže priznávanie daní má sezónny charakter, v ďalšej časti roka sa pracovníčky referátu miestnych daní budú sústreďovať na dve ďalšie súvisiace významné činnosti - kontrolu a exekúciu. V budúcich rokoch už nebude taký veľký nápor pri podávaní daňových priznaní, pretože občania ich budú podávať len v prípade zmeny. Oveľa viac preto bude môcť magistrát zintenzívniť kontrolnú a vyhľadávaciu činnosť. Po dobudovaní celého systému miestnych daní sa budú pracovníčky zameriavať na správu, kontrolu a exekúciu.
Hoci občania nemusia ako prílohu daňového priznania prikladať aj kópie kúpnej zmluvy či listu vlastníctva, alebo iné doklady, pracovníčky referátu miestnych daní upozorňujú, aby si ich občania so sebou priniesli kvôli odkontrolovaniu správnosti údajov.

"Zákon povinnosť prikladať k priznaniu prílohy neukladá,“ hovorí poverená vedúca referátu miestnych daní JUDr. Agnesa Bogačevičová. „My chceme pomôcť ľuďom aj sebe, pretože nie každý daňovník vie sám správne a úplne vyplniť daňové priznanie podľa predtlače. Pritom za správnosť a úplnosť údajov v priznaní ručí daňovník. Predovšetkým starší ľudia, dôchodcovia, majú menej skúseností a nevedia priznanie vyplniť.Aby sme im vedeli pomôcť, potrebujeme nahliadnuť do dokumentov. Po odkontrolovaní im ich vrátime.“ Využitie daňových priznaní z miestnych úradov mestských častí kvôli rozsiahlosti agendy neprichádza do úvahy, bolo by veľmi zdĺhavé a náročné na agendu.

Povinnosťou každého daňovníka je do 28. feburára podať daňové priznanie. Do konca septembra mesto vyrubí daň a pošle platobný výmer. Do 15 dní od doručenia musí daňovník vyrúbenú daň zaplatiť.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa MMK   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606