magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košický VÚC môže z fondov EÚ použiť na renováciu a rozvoj obcí 5 miliónov eur
@ Aktuálne -> Verejná správa      Feb 22 2005 - 02:33 GMT
Košice 21. februára (TASR) - Po prvý raz má Košický samosprávny kraj (KSK) v rukách silný finančný nástroj na renováciu a rozvoj obcí. Ide o päť miliónov eur nenávratnej finančnej pomoci z fondov Európskej únie na implementáciu rovnomenného opatrenia z programu Základná infraštruktúra.

Košickí regionálni poslanci včera schválili štatút a rokovací poriadok hodnotiacej a výberovej komisie, čo je základným predpokladom, aby boli predložené projekty transparentne a objektívne posúdené.

KSK môže financie z fondov EÚ určené na zlepšenie infraštruktúry tamojšieho vidieka použiť do konca roka 2006. Deje sa tak na základe zmluvy s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré je riadiacim orgánom celého operačného programu Základná infraštruktúra. Objem finančných prostriedkov určených pre všetky slovenské kraje predstavuje 35 miliónov eur.

Samosprávne kraje zabezpečujú celý proces - od vyhlasovania výzvy, prijímania projektov, hodnotenia, až po kontrolu, finančné riadenie a monitoring úspešných projektov. Výzva na predkladanie projektov je priebežná. Uzávierka 1. kola je 28. februára, druhého 30. septembra.

Finančne môžu byť v rámci opatrenia podporené dva typy aktivít. Pri neinvestičnej aktivite A môžu obce získať prostriedky na prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) a Územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Tieto dokumenty sú podmienkou preto, aby sa obce mohli uchádzať o ďalšie európske zdroje. Zo 440 obcí v Košickom kraji nemá PHSR spracovaný 170. Ide pritom o základný dokument rozvoja obce nevyhnutný pre podávanie projektov v budúcom programovacom období. ÚPD majú mať zo zákona len obce nad 2000 obyvateľov.

V rámci investičnej aktivity B môže byť podporená obnova miestnych komunikácií, chodníkov a mostov, úprava verejných plôch, potokov v intraviláne obce, zriadenie autobusových zastávok, rekonštrukcia objektov na remeselné dvory, rekonštrukcia verejného osvetlenia, zriadenie cyklistických chodníkov v intraviláne obce či rekonštrukcia prípojok kanalizácie, vodovodu a plynovodu.

Z predbežného prieskumu v kraji vyplynulo, že v 1. kole môže byť prijatých približne 75 projektov.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606