magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

„Kto vysušuje zemský povrch, likviduje vlastný život“
@ Aktuálne -> Životné prostredie      Mar 18 2005 - 03:37 GMT
(Tlačová správa MVO Ľudia a voda pri príležitosti Svetového dňa VODY) - Svetový deň vody (22.marec), vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN v roku 1992.Štvrtou dimenziou vody je život. Preto každý, kto sa podieľa na vysušovaní zemského povrchu nie len ohrozuje, ale likviduje vlastný život. Preto miznú slabšie druhy z ekologického reťazca už teraz. Je nepochopiteľné, že keď využívame poľnohospodársku krajinu, odvodňujeme, keď staviame dom, cestu, parkovisko i priemyselný park, všetku dažďovú vodu zo stavebných pozemkov skanalizujeme prostredníctvom dažďových rúr do potokov. Aby voda tečúca v potokoch nevtekala do podzemia, pre istotu kanalizujeme vodné toky.

Tieto nezmysly, ktoré ľudská civilizácia v 20. storočí vymyslela po celom svete, spôsobujú vysušovanie všetkých kontinentov. Každoročné tieto nezmysly sa podieľajú na skanalizovaní dažďových vôd zo zemského povrchu a spôsobujú stratu zo všetkých kontinentoch v priemere 750 miliárd m3 každým rokom. Za posledných 100 rokov sme takto spôsobili zníženie zásob sladkých vôd na kontinentoch o cca 37.000 miliárd m3. Všetka táto voda chýba v malom hydrologickom cykle (to znamená v pôde, podzemí i v atmosfére) a je uskladnená v oceánoch a podieľa sa na stúpaní hladín oceánov, na globálnom otepľovaní, rastu rizík vzniku medzinárodných konfliktov i rozpadu socio-ekonomického prostredia štátov i celých regiónov.

Rast nedostatku vody vo všetkých regiónoch sveta, rast cien vody, extremalizácia počasia, rast živelných pohrôm, povodní súch i zmien klímy vo všetkých regiónoch sveta, vrátane strednej Európy je dôvodom na zasadnú zmenu v riadení vodných zdrojov.
Aj Slovensko sa podieľa na vysušení Slovenska. Zníženie zásob sladkých vôd na Slovensku v 20 storočí dosiahlo 12 miliárd m3. Štátna vodohospodárska politika na Slovensku je natoľko konzervatívna, že ani 15 rokov po zmene politicko-ekonomickej reality na Slovensku, nezmenila riadenie vodných zdrojov zadefinovaný v prvom vodohospodárskom pláne z 50-tich rokoch 20. storočia. Slovenské vodohospodárske inštitúty robia všetko pre to, aby nedošlo ani k naplneniu podstaty EÚ rámcovej smernice pre vodu. Preto Slovensko bude mať vážne problémy s vodou. S istotou je možné očakávať, že Slovensko v nasledujúcich 5-tich rokoch bude postihnuté rastom extremalizácie počasia, živelnými pohromami, povodňami, suchom i požiarmi, čo vážne ohrozí prosperitu Slovenska.

Pri tejto inštitucionálnej kríze vodného hospodárstva na Slovensku iniciatíva Košického parlamentu k ochrane vôd pôsobí ako malý zázrak. Košický parlament 24. februára 2005 prijal Košický protokol pre vodu v 21. storočí, ktorý iniciuje zdola novú filozofiu i novú kultúru pre vodu, aby sme sa vyvarovali nebezpečnému trendu. Táto iniciatíva na lokálnej úrovni Košíc je preto hodná pozornosti ostatným mestám a obciam prijať a iniciovať model novej kultúry pre vodu, ako súčasť novej filozofie kultúry života, vzájomnej úcty a tolerancie k štvrtej dimenzii vody, ktorou je život.

Pozývame všetkých občanov obcí a miest spolupracovať na implementácii Košického protokolu pre vodu, aby sme neboli nemými svedkami likvidácie vlastného života i života tých, ktorí síce majú kompetencie, ale nie sú kompetentní. Zastavme vysušovanie našej krajiny. Máme historickú príležitosť i zodpovednosť ukázať východiská, ako integrovane chrániť, využívať i obnovovať vodu v hydrologickom cykle pre udržateľný rozvoj Slovenska, Európy i sveta.

Michal Kravčík, nositeľ Goldmanovej environmentálnej ceny
MVO Ľudia a voda, ocenená EU–US cenou pre demokraciu a občiansku spoločnosť
Čermeľská cesta 24, 040 01 Košice
Tel./fax: 055 – 7998806, Mobil: 0905 482 099
e-mail: kravcik@ludiaavoda.sk,

Pozrite tiež linku: Košický protokol pre vodu v 21. storočí   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606