magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Mestská rada – odňatie majetku
@ Aktuálne -> Verejná správa      Mar 18 2005 - 07:50 GMT
(Magistrát mesta Košice – tlačová správa) – Členovia Mestskej rady v Košiciach prerokovali na včerajšom zasadnutí materiály, ktoré budú predložené na aprílové mestské zastupiteľstvo. Všetky doporučili poslancom MZ na schválenie.

Mestská časť Krásna požiadala o pomenovanie troch nových ulíc, ktoré vznikli v dôsledku individuálnej bytovej výstavby v lokalite Pri mlyne. Mestská časť navrhla pre tri ulice názvy, ku ktorým sa vyjadrila aj názvoslovná komisia. Všetky korešpondujú s históriu mestskej časti a vyjadrujú blízky vzťah k osobnostiam spätým s mestskou časťou. Po schválení v mestskom zastupiteľstve pribudnú v Krásnej ulice Pollova, Urbárska a Tatarkova. Pollova ulica bude pomenovaná podľa významného archeológa a historika Bela Pollu, ktorý dlhé roky viedol archeologický výskum benediktínskeho kláštora v Krásnej. Názov Urbárskej ulice je odvodený od skutočnosti, že pozemky sú vo vlastníctve tunajšieho urbariátu. Po spisovateľovi Dominikovi Tatarkovi nesie názov tretia nová ulica.

Mestská rada doporučila prerokovať doplnok VZN č. 65 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb. Určuje podmienky vrátenia zaplateného jednorazového príspevku pre umiestnenie v domove dôchodcov pri úmrtí občana v krátkej dobe po umiestnení v tomto zariadení. Jednorazový príspevok bude v plnej výške vrátený oprávnenému dedičovi ak dôjde k úmrtiu občana do 3 mesiacov od umiestnenia v DD ak bol uhradený vo výške 5 tisíc korún, do 6 mesiacov, ak bol uhradený vo výške nad 5 tisíc korún. Platí to aj pre príspevok za prednostné umiestnenie.

Členovia MR hovorili aj o návrhu na vyradenie základnej školy Galaktická a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení k 30. júnu 2005. Vyťaženosť školy na 25 percent a priemerný počet 16 žiakov v jednej triede znamená neúmerné finančné náklady na prevádzku školy. Členovia MR požiadali o doplnenie materiálu o porovnateľné ukazovatele zo súkromnej ZŠ na Dneperskej ulici. Keďže o možnosť využitia priestorov v týchto dňoch požiadala ZŠ Družicová, upresnenie tejto ponuky bude takisto súčasťou materiálov pre mestské zastupiteľstvo.

Na rokovanie mestskej rady bol predložený návrh na odňatie majetku mesta Košice zo správy mestskej časti Dargovských hrdinov a následné zverenie tohto majetku do správy Bytového podniku mesta Košice, Správy mestskej zelene a Útvaru správy komunikácií.
Ide o pozemky, na ktorých sa nachádza verejná zeleň, ktorej správu a údržbu robí Správa mestskej zelene, miestne komunikácie a pozemky pod bytovými domami a inými objektami. Dôvodom na odňatie tohto majetku mestskej časti je reálne určenie správcu podľa charakteru majetku. Zreálňovanie správcovstva sa postupne robí vo všetkých mestských častiach. Proces, ktorý začal v 90. rokoch po likvidácii národných výborov nebol totiž doteraz do dôsledkov ukončený. Iný stav bol deklarovaný v zmluvách a iný bol v reálnom svetle . Správu vykonával niekto iný, ako bolo dané v zmluve. (Napr. Správa mestskej zelene zabezpečovala údržbu zelene, hoci ju nemala zmluvne deklarovanú. Organizácii mohli vznikať problémy pri vyúčtovaní nákladov za výkony.) V niektorých mestských častiach už boli tieto vzťahy usporiadané (napr. Nad Jazerom).

Zhodou okolností sa v tomto období dostala na rad mestská časť Dargovských hrdinov. Tejto mestskej časti v minulosti mesto zverilo do správy pomerne rozsiahly majetok. Momentálna situácia mestskej časti Dargovských hrdinov (prítomnosť exekútora) prispela k tomu, aby sa mesto zaoberalo odňatím zvereného majetku, ale nie je to hlavný dôvod. Mesto chce v prvom rade usporiadať svoje vzťahy. Správca je povinný prenajímať zverený majetok, časť zo zisku odvádza mestu, väčšia časť je príjmom mestskej časti. Exekútor nemôže siahnuť na samotný majetok, pozemky, pretože tie patria mestu, ale môže siahnuť na zisk z prenájmu. Mesto a jeho obyvatelia by takýmto spôsobom mohli prísť o finančné prostriedky, ktoré by mali slúžiť na rozvoj mesta.

Členovia MR odsúhlasili pozmeňovací návrh starostu Vyšného Opátskeho Miloša Becu, aby bol MČ Dargovských hrdinov odobratý zo správy celý zverený majetok a majetok, ktorý nevyhnutne potrebuje na výkon činnosti následne prenajatý za symbolickú korunu. Takéto uznesenie bude predložené aj na rokovanie mestského zastupiteľstva.
V tejto súvislosti primátor Zdenko Trebuľa na rokovaní Mestskej rady doporučil starostovi MČ Dargovských hrdinov, aby odstúpil zo svojej funkcie a pomohol týmto krokom zbaviť mestskú časť traumy z pohľadu politického, ale hlavne z pohľadu mesta. „Furča v súčasnom stave nie je schopná plniť svoje povinnosti. Je momentálne v horšej situácii, ako bolo mesto v čase, keď malo najvyššiu dlhovú zaťaženosť. Z tejto situácie môžu vyplynúť ďalšie ekonomické a finančné problémy. Peniaze sú v ohrození, môže sa stať, že neskončia tam, kde by mali, môže byť ohrozené zabezpečovanie výkonu štátnej správy, ktorý bol na mestskú časť prenesený.“ Primátor ako paradox označil situáciu, keď sa mestská časť dala do budovania novej sobášnej miestnosti. Prekvapila ho informácia z médií, že MČ je schopná začať splácať svoje dlhy pri tých peniazoch, ktoré dostáva od mesta. Položil otázku, za akú cenu a akú sumu dokáže takýmto spôsobom splatiť. Starosta MČ Dargovských hrdinov Ladislav Lumtzer sa k výzve primátora na rokovaní MR nevyjadril.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa MMK   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606