magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Nejasná budúcnosť regionálnej dopravy
@ Aktuálne -> Doprava      Apr 01 2005 - 01:56 GMT
(Priatelia Zeme - tlačová správa) -- Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPaT) predložilo v týchto dňoch do pripomienkového konania návrh koncepcie osobnej autobusovej a železničnej dopravy. Priatelia Zeme upozorňujú, že návrh nerieši problémy s financovaním regionálnej dopravy.

Priatelia Zeme dnes k návrhu zaslali na ministerstvo dopravy svoje pripomienky. Konštatujú v nich, že prenos kompetencií za zabezpečenie verejnej regionálnej dopravy prebehol „šokovou terapiou“. Zodpovednosť VÚC a miestnych samospráv v oblasti zabezpečenia verejnej osobnej dopravy nebola presne definovaná. „VÚC ani obce nemajú dostatočné odborné kapacity na to, aby vytvárali efektívne riešenia dopravnej obslužnosti území, ktoré spravujú. Často však nemajú ani vôľu koncepčne a systémovo zabezpečiť cenovo dostupnú verejnú dopravu pri rovnakých podmienkach pre všetkých obyvateľov Slovenska,“ hovorí Peter Mihók z Priateľov Zeme-CEPA.

VÚC síce v roku 2005 ponechali rozsah a ceny regionálnych autobusových liniek na úrovni predošlého roka, ale ich reálne finančné zabezpečenie nedokážu garantovať ani v strednodobom horizonte. V prípade vzniku nečakaných okolností, napríklad výrazného rastu cien pohonných hmôt, však môžu vyššie územné celky bez verejnej diskusie výrazne znížiť rozsah spojov a zvýšiť ceny lístkov. Nekoncepčnosť postupu VÚC sa už ukázala pri stanovovaní sociálnych zliav pre dôchodcov nad 70 rokov, dôsledkom čoho za tú istú trasu zaplatia cestujúci pri spoji prevádzkovaným jedným VÚC až štyrikrát viac ako pri tom istom spoji prevádzkovaným iným VÚC.

Mimovládne organizácie ministerstvo upozorňujú, že by ešte pred úplným prenesením všetkých kompetencií v regionálnej doprave zo štátu na VÚC mal byť prijatý zákon o dopravnej obslužnosti regiónov. Zákon by stanovil minimálne štandardy rozsahu a kvality verejnej osobnej dopravy a určiť metodológiu na stanovovanie cien lístkov. Vytvoril by tiež osobitný úrad, ktorý by systémom právomocí - vrátane práva pokutovať dopravcov - zabezpečoval jeho dodržiavanie v praxi. Úrad by navyše sledoval, či VÚC dostatočne zosúladia cestovné poriadky s harmonogramom diaľkových spojov a či dopravcovia v odôvodnených prípadoch zabezpečia čakanie sa spojov.

Navrhnutá koncepcia osobnej autobusovej a železničnej dopravy nerieši dôsledky „šokovej terapie“, ktorou sa štát zbavuje zodpovednosti za zabezpečenie a financovanie regionálnej dopravy. Podľa Priateľov Zeme by zodpovednosť za financovanie sociálnych zliav mala ostať na relevantných rezortných ministerstvách. MDPaT však túto požiadavku odmietlo už pri prejednávaní návrhu dopravnej politiky Slovenska do roku 2015. Ministerstva financií odmieta vyčleniť na uskutočnenie systémových zmien v regionálnej doprave čo i len minimálne prostriedky.

Priatelia Zeme upozorňujú, že štát prenáša kompetencie na nepripravené samosprávy. Okrem vytvorenia patričnej legislatívy by mal VÚC a obciam zabezpečiť aj dlhodobý program technickej asistencie, vrátane partnerských programov s regiónmi v štátoch, kde takáto zmena úspešne prebehla. Príkladom sú škandinávske krajiny či Švajčiarsko.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606