magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

O predaji kasární fakultám sa bude rokovať na samostatnom mestskom zastupiteľstve
@ Aktuálne -> Verejná správa      Aug 25 2005 - 15:53 GMT
(Magistrát mesta Košice – tlačová správa) -- Poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach na XVIII. rokovaní vo štvrtok 25. augusta okrem iného prerokovali rozbor hospodárenia mesta Košice za I. polrok 2005. Za toto obdobie boli dosiahnuté celkové príjmy vo výške 1 mld. 353 mil. 919 tis. korún, čo predstavuje 51,8 - percentné plnenie rozpočtových príjmov. Celkové výdavky boli čerpané vo výške 1 mld. 163 mil. 410 tisíc korún, čo predstavuje 44,6 – percentné čerpanie. Prebytok hospodárenia predstavuje 190 mil. 509 tis. korún.

V tretej úprave rozpočtu schválili poslanci viac ako 32 miliónov korún výdavkov v bežnom a takmer 70 miliónov korún v kapitálovom rozpočte. Sú medzi nimi výdavky na údržbu komunikácií (5,355 mil.), opravu amfiteátra (1,623 mil.), Mestský futbalový klub (7,5 mil.), Mestskú políciu (2,958 mil.), projekt Mestského informačného systému (8 mil.), na výstavbu komunikácií v MČ Šaca a Krásna 5 mil. a 2 mil.), výstavbu kanalizácie v MČ Myslava (2,5 mil.), výstavbu verejného osvetlenia v MČ Kavečany (520 tis.), kapitálový transfér pre DPMK na nákup zájazdového autobusu (12 mil.), pre BPMK na rekonštrukciu bytov na Herlianskej a Mlynárskej ulici (11,18 mil. a 1,67 mil.) a projektovú dokumentáciu na nízkoštandardné bývanie (1,5 mil.), futbalový trávnik na ZŠ Užhorodská (7 mil.), rekonštrukciu športovísk na ZŠ (8 mil.)a výstavbu cesty v lokalite Grot (2 mil.).
S rozsiahlou diskusiou sa stretla prezentácia ratingového hodnotenia mesta. Slovenská ratingová agentúra zvýšila hodnotenie Mesta Košice o dva stupne škály. Pridelila mu dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórií transakcií v slovenských korunách BB - (stabilný výhľad). V kategórii transakcií v cudzích menách je Mestu Košice priradené ratingové hodnotenie B + (stabilný výhľad). Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Košice je S3, čo je najlepšie možné krátkodobé hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie BB-.

Poslanci neschválili odmenu pre hlavného kontrolóra, ktorá bola navrhnutá na úrovni 30 percent zo súčtu platov za prvý polrok. Naopak po prvýkrát schválili odmenu pre primátora mesta. Za dobré výsledky hospodárenia mesta a rapídne zlepšenie ratingového hodnotenia mu odsúhlasili odmenu vo výške jedného mesačného platu.

Rozsiahla diskusia sprevádzala žiadosť Lekárskej fakulty UPJŠ a Teologickej fakulty Katolíckej univerzity o odkúpenie Malinovského kasární za symbolickú korunu. Bývalé kasárne získalo mesto bezodplatne ako prebytočný vojenský majetok májovým rozhodnutím vlády SR. Mesto uvažovalo o vypísaní verejnej súťaže na najvhodnejší zámer na využitie týchto objektov. Fakulty oslovili primátora s projektom Univerzitného mesta. Projekt predstavili dekani obidvoch fakúlt. Primátor upozornil na legislatívnu nezrovnalosť, keď žiadateľom je Lekárska fakulta UPJŠ, tá však podľa zákona nemá právnu subjektivitu a nemôže prostredníctvom dekana robiť právne úkony a zaväzovať sa navonok. Na základe procedurálneho návrhu bolo rokovanie o tomto bode programu prerušené. Primátor prisľúbil zvolať mimoriadne rokovanie zastupiteľstva k tomuto bodu. Predchádzať mu budú vzájomné rokovania všetkých strán, ktoré by mali pomôcť jasne stanoviť ciele i možnosti projektu.
Poslanci schváli rozsiahlu Správu o stave komunikačnej siete a potrebných dopravných stavbách v meste Košice, ktorá veľmi podrobne definuje všetky komunikácie v meste i potreby na riešenie ich úprav, rekonštrukcií a nových stavieb. Schválili aj návrh na spôsob riešenia parkovacieho systému v meste. Mesto vyhlási verejnú obchodnú súťaž, prostredníctvom ktorej bude hľadať strategického partnera na riešenie parkovania.
Súhlasili aj so zmenou a doplnkom územného plánu v lokalitách Nemocnica I a Nemocnica II. Doteraz bola plocha definovaná pre rozvoj mestskej a nadmestskej občianskej vybavenosti, čo súviselo s prevádzkou fakultnej nemocnice. Po zmene sa využitie rozširuje popri občianskej vybavenosti aj na bývanie.

Z rokovania zastupiteľstva primátor stiahol zmenu a doplnky regulačného plánu Námestia osloboditeľov, ktorá je predpokladom výstavby Auparku.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa MMK   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606