(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Rozpočet KSK na rok 2007 je podľa župana Zdenka Trebuľu silne konzervatívny
@ Aktuálne -> Verejná správa     Dec 12 2006 - 02:39 GMT
(TASR) - Poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dnes schválili rozpočet na rok 2007 s celkovými bežnými príjmami vo výške 3,342 miliardy Sk a bežnými výdavkami 3,268 miliardy Sk.
Návrh rozpočtu KSK bol v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy zostavený na tri rozpočtové roky 2007 až 2009. Záväznými ukazovateľmi sú však iba rozpočtované príjmy a výdavky príslušného rozpočtového roku, t. j. roku 2007. Podľa predsedu KSK Zdenka Trebuľu (Smer-SD) je budúcoročný rozpočet "silne konzervatívny". Zdôraznil však, že ak sa potvrdí predpokladaný vývoj úrovne príjmov, KSK je pripravený uvoľňovať prostriedky aj na rozvojové aktivity.

"Príjmová časť je presne nastavená na základe východísk pre rozpočet verejnej správy, pričom počíta s mimorozpočtovými zdrojmi z predaja majetku uvoľnených školských budov a z prvej tranže úveru od EIB. Všetky oblasti, ktoré vyplývajú z našich kompetencií, sú pokryté tak, aby zabezpečili riadne fungovanie jednotlivých inštitúcií," uviedla po schválení rozpočtu riaditeľka Úradu KSK Rozália Múdra.

Kapitálové príjmy rozpočtu KSK na rok 2007 budú 72,080 milióna Sk a kapitálové výdavky 545,557 milióna Sk, pričom na ich krytie bude využitá už spomínaná prvá tranža z úveru poskytnutého EIB vo výške 402,200 milióna Sk.

Opozícia v krajskom parlamente, tvorená poslancami za SDKÚ-DS a KDH, vyčíta rozpočtu striedmosť, podhodnotenie príjmov a škrtenie v jednotlivých kapitolách. "Jedine, kde sa neškrtí, sú bežné výdavky na chod Úradu KSK, kde očakávame bezmála 45-miliónový nárast," uviedol poslanec za SDKÚ-DS Viliam Novotný. "V porovnaní s dosť konzervatívne a šetriaco navrhnutým rozpočtom na rok 2007 výrazne kontrastuje nárast výdavkov na Úrad KSK a ich dosť nevysvetliteľné plytvanie," dodal. Podľa Múdrej to však nespôsobujú iba priame náklady na mzdy pracovníkov, ale aj predfinancovanie platov pre manažérov 48 projektov, ktoré spolufinancuje KSK.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/