(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Takmer 907 000 dokumentov si vypožičali vlani čitatelia zo ŠVK v Košiciach.
@ Aktuálne -> Región     Apr 12 2007 - 02:50 GMT
(TASR) - Takmer 907 000 knižničných dokumentov si vypožičali vlani čitatelia z košickej Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK), ktorá je treťou najväčšou knižnicou na Slovensku, riadenou Ministerstvom kultúry (MK) SR. Vplynulo to zo včerajšieho verejného odpočtu a výročnej správy knižnice za rok 2006, na ktorom sa zúčastnil generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva MK SR Jozef Lenhart.

Podľa odpočtu evidovali vlani v ŠVK 9244 používateľov a takmer 404 000 návštevníkov. Knižničný fond predstavuje v súčasnosti viac ako 2,5 milióna knižničných jednotiek.
Ako informovala pracovníčka ŠVK Štefánia Petercová, knižnica plní celoslovenské úlohy v oblasti bibliografie a buduje celoslovenskú databázu ROMANO zameranú na rómsku tematiku. Je regionálnym strediskom pre normy, patenty a firemnú literatúru. Knižnica vlastní aj 90 000 zväzkov historických fondov, a preto má reštaurátorskú a konzervátorskú dielňu na ich opravu a ochranu. V súčasnosti dielňu rekonštruujú a pripravujú modernizáciu jej technického vybavenia. Špecifickým pracoviskami knižnice je nemecká študovňa Goetheho inštitútu, InfoUSA a Britské centrum.
Knižnica pripravuje zo štrukturálnych fondov EÚ zriadenie Strediska vedecko-technických informácií a viacúčelovej sály v objekte na Pribinovej ulici. S dokončením projektu sa ráta v októbri budúceho roka.
Vlani oslávila košická ŠVK 60. výročie vzniku.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/