(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
István Harasztÿ: “Idea v pohybe“
@ Kultúra -> Výstavy     Oct 29 2007 - 08:42 GMT
Kurátor: Peter Markovič
Vernisáž: 29.10. 2007 o 17.00 hod.
Program: Otvorenie – režisér Jancsó Miklós
Spev – Horváth Mária
Výstava potrvá: 29.10. - 2 .12. 2007

Medzi najreprezentatívnejšie osobnosti súčasného maďarského výtvarného umenia uplynulých štyridsiatich rokov nesporne patrí originálny budapeštiansky umelec István Harasztÿ. Autor bol známy svojimi kritickými spoločenskými postojmi. Jeho dielo je osobnou úvahou aj politickým, často satirickým alebo sarkastickým odkazom. Jeho diela sú zhmotnením postojov – vyjadrujú revoltu proti oficiálnej socialisticko - realistickej estetike.
Prvé kinetické objekty prezentoval István Harasztÿ v druhej polovici šesťdesiatych rokov.

Absolvoval štúdiá technického charakteru a výtvarné umelecké vzdelanie získaval v rokoch 1960 – 1970 u Ferenca Laboscza vo Výtvarnom krúžku Huberta Désiho.

Priemyselný charakter umelcovej tvorby je obohatený momentom hravosti a spontánnosti.

Vnímanie možnej miery nostalgie posilňuje Harasztÿho citlivé používanie vyslúžilých predmetov a smútok za krásnymi, už nefunkčnými predmetmi. Opustené, nepotrebné predmety, zväčša technického charakteru, ktoré pôvodne neboli nikdy obdarené estetickou hodnotou, postupne umelec integroval do precízne realizovaných dekoratívnych reliéfov a objektov, rozširujúce mieru autorovho vnímania a schopnosti poetizácie (zväčša prostej a utilitárnej) skutočnosti.

TLAČOVÁ SPRÁVA


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/