(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
V KSK je ešte vyše 97 km ciest I. triedy v nevyhovujúcom stave
@ Aktuálne -> Doprava     Jan 28 2008 - 09:27 GMT
(TASR) - Na území Košického samosprávneho kraja (KSK) sa nachádza 312 kilometrov (km) štátnych ciest I. triedy, z ktorých je vyše 97 km v nevyhovujúcom stave. Slovenská správa ciest (SSC) ich zo štátneho rozpočtu vylepšuje v nadväznosti na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy, ktoré realizuje regionálna samospráva.

Vláda SR na výjazdovom rokovaní v Sobranciach 30. mája 2007 prijala uznesenie, ktorým uložila ministrovi dopravy pôšt a telekomunikácií SR vytvoriť expertnú skupinu zo zástupcov rezortu a KSK s cieľom prehodnotiť program prípravy a výstavby ciest I. triedy na roky 2007 - 2010. Zámerom KSK bolo najmä zvýšenie navrhovaného objemu zdrojov pre kraj. V novom znení programu prípravy a výstavby ciest I. triedy, ktorý vláda prijala v októbri 2007, boli zohľadnené aj požiadavky KSK. Jednou z nich bolo aj urýchlené začatie realizácie stavby križovatiek v Tibave a Michalovciach. V minulom roku sa uskutočnilo územné konanie na obe stavby, bolo vydané stavebné povolenie a v týchto dňoch sa začala ich realizácia.
"Tieto investičné akcie sú v súlade s našimi zámermi skvalitniť cesty II. a III. triedy a zvýšiť ich bezpečnosť. Bez toho, aby štát riešil cesty I. triedy, by to nebolo dôsledné," uviedol predseda KSK Zdenko Trebuľa.
Ako v tejto súvislosti informovala hovorkyňa Úradu KSK Soňa Jakešová, náklady na stavbu križovatky Michalovce-Lastomír predstavujú 67 miliónov Sk. Táto križovatka cesty I/50 v smere na Sobrance a ďalej na hranicu s Ukrajinou, cesty III/050229 a miestnou komunikáciou, je významným dopravným uzlom pre mesto Michalovce a priľahlý región. KSK už v roku 2007 nadviazal na pripravovaný zámer a zrealizoval obnovu svojej cesty III/050229 v úseku Michalovce-Lastomír za 8,1 milióna Sk s pokračovaním od Lastomíru do Budkoviec za ďalších 17,5 milióna Sk. Obe akcie boli zrealizované z úverových zdrojov Európskej investičnej banky (EIB). Aj mesto Michalovce na svojom území zrealizovalo rekonštrukcie nevyhovujúcich križovatiek. Podľa Jakešovej stavba križovatky je príkladom spolupráce a súčinnosti regionálnej a miestnej samosprávy a štátnej správy pri zlepšovaní stavu dopravnej infraštruktúry.
Náklady na križovatku v Tibave dosahujú 39 miliónov Sk. Jakešová spresnila, že zámer prebudovania križovatky ciest I/50 a II/566 v smere na Sobrance je dlhodobým zámerom. Cesta I/50 s vysokou intenzitou dopravy je dopravnou tepnou na Ukrajinskú hranicu. Cesta II/566 spája obce s hraničným priechodom Ubľa a je frekventovanou komunikáciou. "V tomto roku KSK plánuje rekonštrukciu tejto cesty II. triedy zo zdrojov EIB v obci Podhoroď a v roku 2009 aj úsek cesty za obcou Choňkovce. Zároveň chce zlepšiť spojenie od križovatky cesty I/50 s cestou III/050225 v smere na Úbrež. Táto stavba je tiež pripravovaná na rok 2008," dodala Jakešová.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/