(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
KSK vyhlásil súťaž na nové logo a slogan.
@ Aktuálne -> Rôzne     Jun 02 2008 - 05:59 GMT
Košický samosprávny kraj (KSK) vyhlásil verejnú neanonymnú súťaž na logo a slogan. Jej cieľom je vytvoriť novú značku pre kraj, ktorá sa stane súčasťou nového vizuálneho štýlu v komunikácii s verejnosťou. Odborným garantom súťaže je Fakulta umení Technickej univerzity Košice.

"Logo má zohľadniť územie pôsobnosti KSK, zviditeľniť ho a jasne odlíšiť od ostatných samosprávnych krajov. Má sa dať použiť aj v kombinácii s erbom. Logo musí byť dynamické, aktuálne a moderné, osloviť rôzne vekové kategórie občanov. Slogan KSK by mal čo najstručnejšie slovami vystihnúť podstatu kraja, jeho hodnoty a zvýrazniť postavenie v rámci Slovenska," popisuje niektoré z podmienok súťaže hovorkyňa predsedu KSK Zuzana Bobriková.

Návrh by mal byť realizovaný kresbou voľnou rukou alebo s použitím dostupných počítačových programov by mal vychádzať z farebnosti erbu KSK – modrá, červená, žltá. Farby možno použiť samostatne alebo v kombinácii. Návrh loga musí byť originálnym dielom podpísaného autora. Súťažné návrhy treba vyhotoviť na pevnom podklade pre potreby vystavovania v jednotnom formáte A3.
"Súťažné práce bude hodnotiť porota zložená zo zástupcov KSK, odborníkov z Fakulty umení Technickej univerzity Košice, Školy úžitkového výtvarníctva a reklamných agentúr. Víťaz loga dostane odmenu 30.000 korún (991 eur). Autor víťazného návrhu sloganu získa 5000 korún (165 eur)," uviedla Bobriková.

Uzávierka pre obe súťaže je 30. júna. Súťažné práce treba doručiť na adresu Košický samosprávny kraj, Referát cestovného ruchu, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice. Na obálku uviesť text: Súťaž LOGO KSK. Prihlášky a text súťažných podmienok sú k dispozícii na www.kosice.regionet.sk

zdroj: TASR


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/