(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Poslanci KSK prijali VZN o čiastočných úhradách nákladov v školách
@ Aktuálne -> Školstvo     Aug 27 2008 - 12:47 GMT
(TASR) - Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) Košického samosprávneho kraja (KSK) o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti schválilo dnes Zastupiteľstvo KSK.

Pri jeho prijímaní poslanci regionálnej samosprávy vychádzali z nového školského zákona, ktorý vstupuje do platnosti 1. septembra a okrem iného určuje, že výšku príspevku v jednotlivých školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. To stanovuje výšku príspevku a zápisného na jazykovú školu, v školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom internáte či jedálni.

VZN zatiaľ platí do konca kalendárneho roka. Napríklad príspevok v školských jedálňach bude od 30 Sk (1 euro) do 38 Sk (1,26 eura) za obed. Za štandardné ubytovanie v internáte zaplatia žiaci mesačne 300 Sk (9,95 eura) až 750 Sk (24,89 eura). Nadštandardné ubytovanie bude približne dvojnásobné.

Pobyt v školskom záujmovom stredisku vyjde žiaka na 150 Sk (4,98 eura) za mesiac a každý odbor. VZN zároveň stanovuje, komu a za akých podmienok možno čiastočnú výšku úhrady znížiť alebo celkom odpustiť.

Podľa vedúceho odboru školstva Štefana Kandráča, KSK vychádzal z výšky poplatkov, ktorá momentálne platí na školách, a ktorú určovali ich štatutári.

"Ďalším limitujúcim faktorom bola legislatíva, ktorá nadväzuje na výšku životného minima a s tým súvisiace percentá z tejto sumy. Nemáme záujem zvyšovať poplatky bez toho, aby školy a zariadenia za vyššiu sumu neposkytovali aj vyššiu kvalitu," uviedol Kandráč pre TASR. Dodal, že pri rozpočte na školstvo vo výške 1,7 miliardy Sk (56,42 milióna eur) poplatky len z malej časti dopĺňajú financovanie škôl KSK z jeho i štátneho rozpočtu.

U centier voľného času prijaté VZN ďalej určuje, že žiak, ktorý odovzdá v záujmovom útvare vzdelávací poukaz z Ministerstva školstva SR v hodnote je 80 Sk (2,65 eura) bude mať nižší príspevok. Účelom takéhoto zníženia príspevku je motivovať žiakov, respektíve ich zákonných zástupcov, aby odovzdávali vzdelávacie poukazy centrám voľného času zriadeným KSK.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/