(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
KOŠICE: Mestská polícia sa zamerala na taxikárov
@ Aktuálne -> Doprava     Jun 17 2009 - 07:39 GMT
KOŠICE 17. júna (SITA) – Mestská polícia (MsP) Košice vykonala v prvej polovici júna kontroly 143 taxíkov a zistila rôzne porušenia u približne 70 percent taxikárov. O výsledkoch troch preventívnych kontrol informoval zástupca náčelníka MsP Slavomír Pavelčák. Policajti jednému taxikárovi odobrali technický preukaz vozidla, keďže nemal doklad o STK a emisnej skúške. Mestskí policajti zistili, že 27 dopravcom chýbalo viditeľné umiestnenie základných sadzieb cestovného na karosérií vozidla taxislužby. Označenie vozidla taxislužby nápisom TAXI na predných ľavých a pravých dverách chýbalo piatim dopravcom, označenie vozidla taxislužby obchodným menom dopravcu na ľavých a pravých predných dverách chýbalo 10 dopravcom. „Neoznačenie vozidla taxislužby telefónnym číslom objednávkovej služby sme zaznamenali v piatich prípadoch a hasiaci prístroj a ťažné lano chýbalo 17 dopravcom,“ konštatoval Pavelčák.

Cestujúci, ktorí využívajú služby taxikárov, by si mali dať pozor aj na účtovanie. „Nezapnutie taxametra od začatia prepravy do jej skončenia bolo zistené u jedného dopravcu. Desiatim dopravcom chýbal zabudovaný taxameter s neporušenou plombou. Umiestnenie taxametra tak, aby umožňoval cestujúcemu počas prepravy vidieť merané údaje o čase prepravy a cestovnom nebolo správne u štyroch dopravcov,“ doplnil Pavelčák.

„Rozsvietené strešné svietidlo TAXI na vozidle taxislužby pripraveného na prepravu na stanovišti TAXI alebo mimo neho nemali šiesti dopravcovia. Vypnuté strešné svietidlo TAXI na vozidle od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim na stanovišti TAXI alebo kdekoľvek mimo neho až do ukončenia prepravy, ako aj počas jazdy k cestujúcemu na základe objednávkovej služby nemali piati dopravcovia. Zakryté strešné svietidlo TAXI na vozidle taxislužby neprehľadnou prikrývkou alebo jeho odmontovanie, ak nevykonáva taxislužbu nemal jeden dopravca. Vybavenie vozidla taxislužby strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI nemali dvaja dopravcovia.“ Uviedol Pavelčák.

Niektorí taxikári sa rozhodli aj pre podnikanie načierno, iným chýbali na vykonávanie služby potvrdenia od lekárov. Doklad o absolvovaní pravidelnej lekárskej prehliadky nepredložili štyria dopravcovia a traja nepredložili doklad o absolvovaní pravidelného psychologického vyšetrenia. Koncesnú listinu alebo živnostenský list nemali pri sebe deviati dopravcovia.

V zmysle zákona o cestnej doprave bola vo všetkých uvedených prípadoch uložená lehota na odstránenie nedostatkov do 15 dní od ich zistenia. „Dopravcovia musia do 15 dní preukázať odstránenie nedostatkov, ak sa tak nestane, bude mestská polícia povinná začať voči nim správne konanie. Výsledky sme zaslali na odbor kontroly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR," dodal Pavelčák.

Na preventívnych akciách sa zúčastnili okrem príslušníkov MsP aj príslušníci Policajného zboru SR a pracovníci živnostenského odboru Obvodného úradu Košice.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/