(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
KOŠICE: Mestskí poslanci budú rokovať o tretej zmene rozpočtu
@ Aktuálne -> Verejná správa     Jun 24 2009 - 03:16 GMT
Na programe majú aj schválenie nového rokovacieho poriadku zastupiteľstva
KOŠICE 24. júna (SITA) - Návrh na v poradí už tretiu zmenu rozpočtu je na programe rokovania košického mestského zastupiteľstva vo štvrtok. Ako vyplýva z predkladaného materiálu zverejneného na stránke mesta, úprava vychádza zo zmenenej situácie po pridelení prostriedkov účelového úveru 1,7 mil. € na zníženie energetickej náročnosti škôl, presune 1,288 mil. € z rezervného fondu do rozpočtu a z nárastu kapitálového príjmu o 334 804 €, ktoré mesto získalo predajom pozemkov a nehmotných aktív. Súčasťou návrhu je aj dotácia 82 985 € pre rímskokatolícku cirkev – farnosť Myslava na dostavbu pastoračného centra na Luníku IX. Mesto na dopravu navrhuje zvýšenie o 334 804 €. Ako sa uvádza v materiáli, zmena rozpočtu vychádza z podpísanej zámennej zmluvy so spoločnosťou Casa Invest, s.r.o., o zámene pozemkov na výstavbu prepojovacej komunikácie Pereš – Lorinčík.

Poslanci prerokujú aj návrh projektu Posilnenie uvedomenosti o spoločných historických a kultúrnych tradíciách Abova na oboch stranách hranice v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika. Náklady na projekt dosiahnu 90 000 €, ktorý budú spoločne realizovať mesto Košice a mesto Miškovec, podiel mesta je päť percent, ostatné zdroje poskytnú európske fondy a štátny rozpočet.

Ďalším bodom rokovania bude nový Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Košice (RP MZ), ktorý predkladá námestník primátora Mikuláš Čečko. Ako sa uvádza v dôvodovej správe, cieľom je okrem formálno – vecných úprav a zmien aj riešenie ďalších problémov vyplývajúcich z praxe. Rekodifikácia je potrebná aj v záujme plynulého prechodu na plánovaný projekt digitálneho zastupiteľstva. Platný rokovací poriadok MZ bol prijatý v roku 1997, preto už nekorešponduje so súčasne platnou legislatívou.

Na programe štvrtkového rokovania poslancov je aj rozbor hospodárenia za prvý štvrťrok tohto roka, Informácia o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností s účasťou mesta za rok 2008 a vyhodnotenie zimnej údržby a jej finančného krytia.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/