(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
KOŠICE: O rezidentské parkovacie karty treba požiadať
@ Aktuálne -> Verejná správa     Jul 22 2009 - 02:37 GMT
KOŠICE 22. júla (SITA) – V Košiciach už možno podávať žiadosti o rezidentskú a predplatnú parkovaciu kartu. Ako informoval vedúci komunikačného referátu Jaroslav Vrábeľ, do vydania rezidentskej karty bude na parkovanie stačiť potvrdenie o podanej žiadosti. Žiadosti o rezidentské (ročné) a predplatné (ročné, polročné a mesačné) karty s fotokópiami potrebných dokladov už možno podávať na Magistráte mesta Košice osobne na prízemí v miestnosti D-017, alebo poslať poštou na adresu Správa majetku mesta Košice (SMMK), s.r.o., Košice 04001 Hlavná 68. Informácie o novom spôsobe parkovania a cenník možno nájsť na internetovej stránke www.smmk.sk, sú tam aj tlačivá žiadostí, ktoré dostať tiež v kancelárii prvého kontaktu, na recepcii vo vestibule magistrátu i na vrátnici Správy majetku mesta Košice na Hlavnej 68.

„Jednorazové parkovacie karty v hodnote 1 €/h na parkovanie v centrálnej zóne mesta a na vybraných parkoviskách s plateným parkovaním už možno kúpiť na označených predajných miestach. Tými sú benzínové čerpacie stanice v rámci Košíc, novinové a iné predajné stánky, rampové parkoviská v pôsobnosti Správy majetku mesta Košice a vybrané objekty. Počet predajných miest jednorazových parkovacích kariet, ktorých zoznam záujemcovia nájdu tiež na webovej stránke správy, sa priebežne rozširuje,“ informoval Vrábeľ.

„Rezidentské a predplatné karty začne Správa majetku mesta Košice vydávať na magistráte posledný júlový týždeň, o presnom termíne budeme verejnosť informovať,“ uviedol námestník riaditeľa Správy majetku mesta Košice Štefan Rychnavský. Doložil, že tí, ktorí žiadosť podali písomne, budú vyzvaní telefonicky, aby si prišli vyzdvihnúť kartu.

„Pri osobnom podaní žiadosti o kartu v miestnosti D-017 na magistráte v týchto dňoch žiadateľovi vydajú potvrdenie o podaní žiadosti, ktoré pri parkovaní od 1. augusta bude potrebné viditeľne umiestniť vo vozidle. Takéto potvrdenie bude pri kontrole zaparkovaného vozidla akceptované mestskou políciou dovtedy, kým vodičovi nebude rezidentská alebo predplatná karta vydaná,“ informoval Rychnavský. Keď sa začne s vydávaním kariet, tak pri preberaní karty na magistráte ešte pred jej vydaním bude potrebné preukázať sa originálmi dokladov, ktorých kópie sú prílohami žiadosti.

„Vzhľadom na proces vydávania rezidentských kariet Mestská polícia Košice nebude od soboty 1. 8. do soboty 15. 8. sankcionovať státie vozidiel obyvateľov spoplatnených ulíc, ktorým ešte nebude vydaná rezidentská karta, na vyhradených rezidentských miestach. Vodičom s trvalým pobytom na spoplatnených uliciach mestská polícia počas prvých dvoch augustových týždňov umožní, aby si na nový systém plateného parkovania mohli postupne zvyknúť a aby si v prípade záujmu stihli vybaviť rezidentskú alebo predplatnú kartu,“ povedal veliteľ parkovacej a odťahovej služby Mestskej polície Košice Juraj Gimera.

Parkovací systém v Košiciach bol vytvorený mestom Košice v spolupráci s mestskou obchodnou spoločnosťou Správa majetku mesta Košice, ktorá bude platené parkoviská prevádzkovať. Hlavným cieľom spoplatnenia je nevyhnutná regulácia súčasnej preťaženej statickej dopravy v centre mesta v prospech motoristov, rezidentov, podnikateľov, ako aj návštevníkov historického jadra Košíc. Parkovanie v centrálnej zóne a na vybraných parkoviskách bude od 1. augusta spoplatnené podľa schváleného cenníka. Hradiť parkovné možno formou jednorazovej karty, predplatenej karty, alebo zakúpením lístka v automate.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/