(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
KOŠICE: Mesto prijme na aktivačné práce ďalších 66 ľudí
@ Aktuálne -> Verejná správa     Sep 18 2009 - 08:57 GMT
V súčasnosti sa na aktivačných prácach podieľa 150 ľudí z dlhodobo nezamestnaných. Prácu 50 nezamestnaným poskytla Správa mestskej zelene, pričom približne polovicu ich mzdy refunduje úrad práce. Do konca septembra do aktivačných prác zapoja ďalších 66 nezamestnaných. Prvých štyridsaťjeden má začať pracovať už budúci týždeň.
KOŠICE 18. septembra (SITA) – Mesto Košice v čase hospodárskej krízy hľadá aktívne možnosti pre vykonávanie aktivačných prác. Aktivačný príspevok k dávke v hmotnej núdzi 63 eur dostane počas celého obdobia - do konca tohto kalendárneho roka z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny ďalších 66 ľudí.

Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa košického magistrátu Lucia Mihoková. Dodala, že len nedávno prijala Správa mestskej zelene v rámci programu na podporu vytvorenia nového pracovného miesta 50 zamestnancov.

„Mesto Košice realizuje aktivačné práce podľa zákona o službách zamestnanosti od roku 2006. Začínali sme so 400 uchádzačmi o zamestnanie. V súčasnosti máme s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach uzatvorené dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa zákona o službách zamestnanosti len pre 150 uchádzačov o zamestnanie, potreby mesta sú však oveľa vyššie. Mesto sa preto v čase hospodárskej krízy rozhodlo realizovať aktivačné práce aj v zmysle zákona o obecnom zriadení ako verejnoprospešnú službu,“ uviedla vedúca oddelenia služieb obyvateľstvu na Magistráte mesta Košice Eva Dudová. Dohody o podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných samosprávou plánuje mesto uzatvoriť s ďalšími 66 uchádzačmi o zamestnanie do konca septembra. „V súčasnosti sú už podpísané zmluvy so 41 obyvateľmi mesta, ktorí sú evidovaní na úrade práce ako uchádzači o zamestnanie, pričom niektorí z nich nastúpia už budúci týždeň. Predpokladáme, že plánovaný počet naplníme do konca septembra 2009,“ dodala Dudová.

Menšími obecnými prácami prispeje mesto Košice k zvýšeniu zamestnanosti občanov s nízkou kvalifikáciou a bez kvalifikácie, podpore pracovných návykov týchto občanov, k zvýšeniu finančného zabezpečenia občanov prostredníctvom príspevku na aktivačnú činnosť, k zvýšeniu počtu pracovníkov Správy mestskej zelene na čistenie verejných priestranstiev a údržbu zelene ako aj k zlepšeniu čistoty v meste Košice. „Zámerom realizácie menších obecných prác nie je len využiť legislatívnu možnosť efektívneho nástroja sociálnej práce, ale skvalitniť aj životné prostredie v našom meste. Vzhľadom na súčasné, ekonomicky i sociálne, náročné obdobie, je tiež naším cieľom umožniť uchádzačom o zamestnanie uplatniť sa v pracovnom procese," vyjadril sa v tejto súvislosti primátor František Knapík. Mestu Košice nevzniknú žiadne finančné náklady.

Ročné náklady Správy mestskej zelene na prijatie do pracovného pomeru 50 uchádzačov o zamestnanie v rámci projektu na podporu vytvorenia nového pracovného miesta sú 296 713 €. Táto čiastka pozostáva z výdavkov na mzdové prostriedky, odvody, tvorbu sociálneho fondu, stravné, náklady na pracovnú zdravotnú službu a materiálové náklady. V rámci rozpočtu mzdových prostriedkov sa pre nových pracovníkov ráta s minimálnou mzdou, pričom pre koordinátorov a najvýkonnejších zamestnancov je plánovaný motivačný príplatok do 10 percent mzdy. Úrad práce prispieva maximálne do 50 percent rozpočtu mzdových prostriedkov a odvodov, čo v tomto prípade predstavuje za rok 132 035 €. Ročné náklady mesta, resp. Správy mestskej zelene budú 164 678 €.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/