(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
O peniaze z fondu regionálneho rozvoja sa uchádza 92 projektov
@ Aktuálne -> Verejná správa     Sep 29 2009 - 02:47 GMT
KOŠICE 28. septembra (SITA) – Spolu 92 projektov sa v Košickom kraji uchádza o nenávratné finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Košického samosprávneho kraja Zuzana Bobríková, odboru implementácie doručili 92 projektov v celkovej hodnote 49,087 mil. eur. Projekty podali viac ako dve tretiny zo 130 obcí označených ako pól rastu. „Toto vysoké číslo je výsledkom systematickej práce odboru implementácie s primátormi a starostami obcí nášho samosprávneho kraja. Pracovníci odboru poskytovali žiadateľom metodickú pomoc pri príprave projektov a informovali ich o možnostiach využitia európskych prostriedkov na ich rozvojové zámery,“ povedala Bobríková. Projekty boli zamerané na rekonštrukciu centrálnych verejných priestranstiev - námestia, zeleň, drobná architektúra, miestne komunikácie, chodníky, lávky, mosty, verejné osvetlenie, autobusové zastávky. Spolufinancovanie obce tvorí päť percent z celkových oprávnených výdavkov projektu.

„Všetky projekty, ktoré prešli procesom kontroly formálnej správnosti, budú v najbližšom období odborne vyhodnotené a postúpené do výberovej komisie. Rozhodnutie výberovej komisie by malo byť známe do konca októbra 2009,“ doplnila Bobríková.

Bobríková informovala, že v októbri bude vyhlásená výzva na Opatrenie Regenerácia sídiel – oblasť podpory – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí. „V rámci tejto výzvy bude možné okrem revitalizácie verejných priestranstiev obcí podávať projekty aj na rekonštrukciu vodovodov a kanalizácií, a to výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných aktivít regenerácie sídiel. Projekty môžu byť realizované aj v obciach, ktoré nie sú identifikované ako tzv. póly rastu,“ uviedla Bobríková. Podmienkou však je, že pôjde o obec v mikroregiónoch vybraných Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Konkrétny zoznam obcí bude uvedený vo výzve na predkladanie žiadostí.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/