(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Matematika fraktálov - pozvánka
@ Kultúra -> Oznamy     Nov 30 2010 - 10:19 GMT


Lev Bukovský - Ústav matematických vied, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika 

 

Niektoré  obrázky alebo objekty okolo nás (brokolica, papraď) nazývame fraktály, spravidla sú atraktívne svojou krásou. Matematika druhej polovice 20. storočia sa snažila nájsť podstatné vlastnosti toho, čo sme ochotní nazvať fraktál. Našla dve podstatné vlastnosti: sebapodobnosť a neceločíselný rozmer. Sebapodobnosť znamená, že keď časť fraktálu zväčšíme, dostaneme niečo, čo sa podobá na pôvodný obraz. Prírodné objekty, napríklad stromy, majú podobnú vlastnosť. Fraktál navyše nemá jeden rozmer ako priamka, alebo tri, tak ako kocka, ale jeho rozmer je neceločíselný. Fraktály majú ešte mnoho ďalších zaujímavých vlastností, ako napríklad nekonečný obvod a podobne.#CONT#Viac nám o týchto zaujímavých štruktúrach prezradí v stredu 8.decembra 2010 o 18:00 v košickom Teledome na Timonovej ulici prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc., vynikajúci košický matematik. Okrem rôznych príkladov fraktálov sa dozviete viac o ich vlastnostiach a spôsoboch konštrukcie. Vstup je samozrejme zdarma. Viac na www.hodinavedy.sk


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/