(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Hodina vedy na tému Kozmické žiarenie a kozmické počasie
@ Aktuálne -> Rôzne     Apr 27 2011 - 06:18 GMT


Ďalšia hodina vedy bude 28. 4. 2011, 18:30 v Teledome, Timonova 27 – prednáša Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.na tému Kozmické  žiarenie a kozmické počasie. Pred takmer 100 rokmi bolo objavené kozmické žiarenie - tok častíc vysokých energií urýchľovaných v kozme, ktoré prenikajú aj do blízkosti Zeme. Systémový prístup k procesom súvisiacim s týmto žiarením, ktoré má negatívne následky napríklad aj na funkčnosť a spoľahlivosť technologických systémov či už družicových, leteckých alebo pozemných, viedol k zavedeniu pojmu kozmické počasie.#CONT#Štúdium kozmického žiarenia je k astronomickým pozorovaniam akýmsi "druhým kanálom" informácií o fyzikálnych procesoch prebiehajúcich v extrémnych podmienkach v kozme. Na rozdiel od fotónov, ktorých pozorovania sú jedným z hlavných zdrojov informácii pre astronómov a astrofyzikov, nabité častice kozmického žiarenia poskytujú údaje aj o prostredí, ktorým sa častice šíria od zdrojov po detektor. Častice vysokých energií sú sledované hlavne pozemnými meraniami na veľkých plochách - prostredníctvom sekundárnych častíc produkovaných pri dopade kozmického žiarenia do atmosféry. Vypustenie prvých kozmických aparátov za hranice atmosféry ukázalo, že okolie Zeme je "bohaté" aj na populácie častíc nižších energií, ktoré nedávajú na zemskom povrchu odozvu. Kozmické žiarenie ale aj častice nižších energií v okolí Zeme sú pre efekty kozmického počasia dôležité. Preto je potrebné poznať ich priestorovú a časovú variabilitu. Ukázalo sa, že toto žiarenie je možné využívať aj pre predpovedanie niektorých efektov kozmického počasia.Túto tému nám predstaví vo štvrtok 28.4.2011 o 18:30 Prof. Ing. Karel Kudela,DrSc. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV. Okrem toho, že predstaví niektoré nové výsledky získané pri štúdiu súvislostí medzi kozmickým žiarením a kozmickým počasím, odpovie aj na vaše otázky týkajúce sa týchto zaujímavých javov. Vstup na prednášku je samozrejme zdarma. Viac na www.hodinavedy.sk.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/