(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Košice o pomoc neprejavili záujem
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Apr 09 2002 - 09:51 GMT
Tlačovou besedou sa v utorok 19. 9. 2000 prezentovala nezisková kontultačno-vzdelávacia oraganizácia ETP Slovensko, ktorá si v týchto dňoch pripomína 5. výročie založenia a 10. výročie začiatku aktivít tréningov enviromentálnych projektov.

ETP Slovensko sa vo svojej činnosti zameriava na spoluprácu s verejnou správou, podnikateľmi a mimovládnymi organizáciami pri školení a tvorbe programov pre rozvoj komunít a právneho vedomia občanov.

Na tlačovej besede sa zamerali prevažne na prezentáciu vlastných možností, pretože ETP Slovensko je priamy pokračovateľom medzinárodného programu Enviromental Training Project for the Central and Eastern Europa. Tento bol v roku 1992 ininciovaný Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj a do roku 1998 sa realizoval v šiestich krajinách strednej a východnej Európy.

V 1. fáze, od roku 1992, udelilo ETP Slovensko va východnom Slovensku granty v hodnote 100 až 200 tisíc amerických dolárov ročne. V rokoch 1992 až 1995 realizovalo vyše 150 tréningov s 2912 účastníkmi v SR i v zahraničí.

Zaujímavo vyzneli informácie prezentované Dr. Andrejom Steinerom, CSc., výkonným riadieľom ETP Slovensko, ktoré sa týkajú programu s názvom Trvalo udržateľné mestá na Slovensku. Jeho cieľom je zaviesť systematický prístup do riadenia miestnej samosprávy v enviromentálnej oblasti, realizovať rozvojové plány s nasledujúcimi možnosťami využitia fondov Phare, EÚ a ďalšími. Globálny cieľ je lepší život obyvateľstva v spoločensky zdravých mestách.

Ako uviedla programová manažérka Ing. Slavomíra Mačáková, v súčasnosti sa do programu zapojilo 13 miest, konkrétne Spišská Nová Ves, Púchov, Prešov, Turňa nad Bodvou, Moldava, Humenné, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Zvolen, Bánovce n/B., Levoča, Sabinov a najnovšie aj Vranov. Pracovníkov verejnej správy a mimovládnych organizácií školia okrem iného aj v tom, ako pripravovať projekty, ktoré môžu byť úspešné v žiadostiach o finančnú podporu pre rozvoj regiónov. Podľa vyjadrenia A. Steinera je až 99 percent projektov zo Slovenska v Bruseli odmietnutých, pretože sú vypracované zle. V súčasnosti majú oproti verejnej správe mimovládne organizácie viac informácií o možnostiach podpory z vyspelých krajín a nadnárodných organizácií. Poznajú kritéria pre vypracovanie plánov regionálneho rozvoja a školenia, a tieto informácie chcú odovzdať prostredníctvom školení, ktoré sú až z deväťdesiatich percent financované zo zahraničných grantov.

O to nepochopiteľnejšie vyznievajú informácie, podľa ktorých Košice o spoluprácu v tomto smere neprejavili záujem. A. Steiner doslova uviedol, že dostať sa k týmto ľuďom je problematické. Už za čias, kedy mesto viedol primátor Rudolf Schuster, ponúkali projekt, ktorý teraz úspešne beží v Prešove. Košice ponuku neakceptovali, takže je tu reálna možnosť, že zatiaľ čo inde bude školený manažment samosprávnych orgánov úspešne podávať žiadosti o granty v rámci integrovaného plánu trvalo udržateľného rozvoja, Košice možno budú neustále prešľapovať na jednom mieste a topiť sa vo svojej nesolventnosti. Mestské časti podľa súčasného Zákona o meste Košice síce môžu vystupovať ako samostatné obce, ale keďže je dlhovekosť tohto zákona citeľne spochybnená, je nepravdepodobné, že by po sérii západnými grantami platených školení tu vôbec mohli vyvíjať citeľné aktivity. V tom čase už asi bude mať všetko pod prstom "neprestrelný a mlčiaci" magistrát.

Slavomír Szabó - sivo@box.sk


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/