(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Povinná deratizácia na území mesta
@ Aktuálne -> Rôzne     Oct 10 2011 - 04:15 GMT


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území mesta nariaďuje v termíne od 15.10.2011 do 31.10.2011 vykonať reguláciu živočíšnych škodcov.Nariadenie sa týka mestských častí na celom území mesta Košice – v objektoch a v ich správe alebo vlastníctve a to prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

#CONT#

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia – v nich alebo nimi užívaných a spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, skladoch a skládkach odpadov, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.Fyzické osoby – v pivničných priestoroch rodinných domov a bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.Podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, mesto Košice v rámci zamedzenia vzniku, šíreniu a obmedzeniu výskytu prenosných ochorení dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov, vykoná deratizáciu zberných miest komunálneho odpadu a asanačného pásma na území mesta Košice.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/