(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
V Košickom kraji polícia posilnila výkon služby
@ Aktuálne -> Doprava     Dec 29 2011 - 04:29 GMT


V súvislosti s nepriaznivým vývojom dopravnej situácie na cestách Košického kraja a blížiacim sa koncom roka 2011 bude v dňoch 28. decembra 2011 až 1. januára 2012 zvýšený dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky s cieľom zaistiť maximálnu bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. #CONT#Z uvedeného dôvodu bude nepretržitý zvýšený dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky na hlavných cestných ťahoch, nehodových úsekoch, v miestach so zvýšeným pohybom chodcov, so zameraním najmä na kontrolu pravidiel cestnej premávky jej nemotorovými účastníkmi s osobitným dôrazom na reflexné vybavenie chodcov a cyklistov za zníženej viditeľnosti, používanie priechodov pre chodcov, ako aj na rešpektovanie ustanovení pravidiel cestnej premávky týkajúcich sa povinností vodičov voči chodcom a naopak. Prísne sa bude pristupovať aj ku vodičom jazdiacim pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok. Kontrolovaný budú najmä vodiči s vodičským oprávnením nie starším ako 5 rokov a vodiči jazdiaci na motorových vozidlách agresívnym a arogantným spôsobom, pričom bude zapojený maximálny počet policajtov služby dopravnej, poriadkovej a železničnej polície vyhlásila od dnes 29.12.2011 do 01.01.2012 vrátane riaditeľka Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach plk. JUDr. Jana Baranová.Občanov žiadame, aby dbali na svoju bezpečnosť a aj bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.Taktiež  pri používaní zábavnej pyrotechniky je potrebné dodržiavať základné bezpečnostné požiadavky na pyrotechnické  výrobky s cieľom predísť nehodám. Predajcov upozorňujeme, že pyrotechnické výrobky sa nepredávajú ani inak nesprístupňujú spotrebiteľom, ktorých vek je obmedzený podľa tried zábavnej pyrotechniky. Žiadame predajcov, aby dodržiavali určené vekové obmedzenia.V novom roku prajeme veľa šťastných kilometrov bez nehôd, veľa zdravia, pohody a každodenných úspechov v osobnom i v pracovnom živote.

Vedenie KR PZ v Košiciach.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/