(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Výsledky policajnej kontroly v piatok
@ Aktuálne -> Doprava     Apr 02 2012 - 06:38 GMT


Počas kontroly policajti odhalili 182 priestupkov, až 115 vodičov prekročilo rýchlosť. S cieľom pozitívne ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť na cestách, najmä zabrániť ďalším stratám na ľudských životoch a celkovo znížiť počet dopravných nehôd v Košickom kraji vykonali policajti v piatok (30.3.) na území Košického kraja osobitnú kontrolu zameranú na dodržiavanie najvyšších dovolených rýchlostí a dodržiavanie základných povinností vodičov. Akcie sa zúčastnilo 56 policajtov dopravnej polície, poriadkovej polície a tiež iných služieb PZ.Policajti počas štyroch hodín zistili celkom 182 priestupkov, z tohto počtu riešili 161 priestupkov v blokovom konaní. Napomenutím vybavili 14 priestupkov a 7 priestupkov oznámili na dopravný inšpektorát. Najviac priestupkov riešili za rýchlosť. Rýchlosť prekročilo až 115 vodičov. U vodičov požitie alkoholických nápojov nezistili. Zadržali 11 vodičských preukazov, 22 osvedčení o evidencii vozidla a jednu tabuľku s EČ. Dopravné kontroly budú policajti v Košickom kraji vykonávať i naďalej. #CONT#Rýchla jazda - jedna z hlavných príčin dopravných nehôdPretože rýchlosť je spolu s ďalšími faktormi jednou z hlavných príčin dopravných nehôd,  vodičov upozorňujeme na povinnosti súvisiace s dodržiavaním rýchlosti. Pravdepodobne všetci vodiči, aj keď niektorí len teoreticky, poznajú ustanovenia zákona o cestnej premávke upravujúce najvyššiu zákonom povolenú rýchlosť v obci aj mimo nej. Tak teda len  pre zopakovanie, vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac 50 km.h-1, a ak ide po diaľnici v obci alebo po rýchlostnej ceste v obci, najviac 90 km.h-1. Vodič nesmie prekročiť najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy vozidiel určenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením. Vodič autobusu a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac 90 km.h-1. Na diaľnici a na rýchlostnej ceste vodič autobusu smie jazdiť rýchlosťou najviac 100 km.h-1 a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg rýchlosťou najviac 130 km.h-1. Vodič iného motorového vozidla, ako bolo uvedené vyššie, aj vodič autobusu s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kg, a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kg, smú jazdiť rýchlosťou najviac 90 km.h-1. Nie všetci vodiči však vedia, že týmto ustanoveniam v zákone o cestnej premávke predchádza jedno všeobecné ustanovenie týkajúce sa rýchlosti, podľa ktorého vodič je povinný rýchlosť jazdy prispôsobiť najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať. Taktiež podľa zákona o cestnej premávke vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad. Toto ustanovenie o povinnosti vodiča jazdiť primeranou rýchlosťou má svojim charakterom prednosť pred ustanovením o najvyšších povolených rýchlostiach, prípadne pred rýchlosťou ustanovenou dopravnou značkou. Všetci vodiči by si mali uvedomiť, že podľa  tohto ustanovenia sú vodiči povinní znížiť rýchlosť jazdy  napr. na neprehľadných miestach ako aj pri zníženej viditeľnosti, kde je vzdialenosť, na ktorú majú rozhľad, obmedzená dosahom svetlometov vozidla. Teda je potrebné všetkých vodičov upozorniť, že zákonom, resp. dopravnou značkou povolené rýchlosti sú najvyššie, ktoré zákon alebo značka povoľuje. Pre vodičov z toho vyplýva, že pokiaľ mu to vyššie popísané okolnosti nedovoľujú, musí znížiť rýchlosť jazdy.  


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/