(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Pripravili návrhy nových zmlúv
@ Aktuálne -> Školstvo     Jun 26 2012 - 03:50 GMT


Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice vypovedala v apríli tohto roka tri zmluvy uzatvorené s  Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika Košice, pracovisko Lekárska fakulta, upravujúce výučbu študentov v priestoroch nemocnice, dohodu o spolupráci pri uskutočňovaní akreditovaných špecializačných študijných programov a zmluvu o spolupráci pri realizácii výberových konaní na obsadenie funkcií prednostov klinických pracovísk a ústavov UPJŠ LF. Následne boli vytvorené pracovné skupiny na oboch zmluvných stranách, ktoré pracovali na návrhoch nových zmlúv #CONT#Návrhy nových zmlúv - Zmluvu o zriadení výučbového špecializovaného zariadenia a o zabezpečení praktickej výučby študentov, Dohodu o spolupráci pri uskutočňovaní akreditovaných špecializačných a certifikačných programov a Zmluvu o spolupráci pri realizácii výberových konaní na obsadenie funkcií prednostov klinických pracovísk a ústavov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice dnes podpísal riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ladislav Rosocha, MPH a boli doručené Univerzite Pavla Jozefa Šafárika Košice na podpis. Vedenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice očakáva podpis týchto zmlúv upravujúcich vzájomné vzťahy a s tým súvisiacu stabilizáciu situácie medzi UPJŠ LF a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura KošiceStanislava Hricišákovásekretariát riaditeľa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/