(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Najlepšia univerzita v Európe v roku 2012
@ Aktuálne -> Školstvo     Jan 23 2013 - 04:16 GMT


Európska obchodná spoločnosť (EBA) so sídlom v Londýne -  Oxforde oslovila v júni 2012 Vysokú školu bezpečnostného manažérstva v Košiciach (VŠBM) prostredníctvom Sokratesovho medzinárodného výboru EBA ako možného kandidáta na udelenie titulu Najlepšia univerzita v Európe za rok 2012. Rozhodla tak podľa kritérií v 6-ich oblastiach, podľa ktorých každoročne vyberajú vysoké školy, marketingové a iné firmy, pričom najdôležitejšou podmienkou je, aby to boli vysoké školy, ktoré vznikli po roku 1990.VŠBM v Košiciach vznikla na základe odporúčania akreditačnej komisie Ministerstva školstva SR rozhodnutím vlády SR dňa 7. júna 2006. Aj napriek relatívne krátkemu pedagogickému životu vychovala približne 6000 absolventov v Bc. a Ing. štúdiu. V akademickom roku 2012/2013 na nej študuje približne 3000 študentov v študijnom odbore  Riadenie bezpečnostných systémov zameraných na oblasť prevencie kriminality, riešení problémov ekonomickej bezpečností, informačnej bezpečností, bezpečnosti v doprave.#CONT#Popri svojej základnej úlohe – poskytovať kvalitné vzdelávanie v oblasti bezpečnostného manažérstva – považuje VŠBM za svoju trvalú úlohu rozvíjať vedeckú a výskumnú prácu. Vo vedecko-výskumných projektoch sa orientuje predovšetkým na ochranu osôb a majetku s dôrazom na oblasť bezpečnosti v životnom prostredí, ekonomike, doprave, logistike, informačných systémoch a technológiách, ako aj v priemysle. Osobité špecifiká nesú projekty v oblastiach kriminalistiky, kriminológie a forénznych vied, spojené najmä s prevenciou kriminality. Vedecko-výskumné projekty základného a aplikovaného výskumu na národnej i medzinárodnej úrovni škola zamerala na ich praktické aplikácie v praxi podnikateľských subjektov, verejnej správy a štátnych orgánov, najmä orgánov Policajného zboru SR. Vysoká škola je plnohodnotne akceptovaná zahraničnými vysokými školami v príbuznom zameraní.Vysoká kredibilita školy sa zúročila aj v získaní ocenenia Najlepšia univerzita v Európe za rok 2012, ktoré košickej VŠBM udelil Sokratesov medzinárodný výbor EBA 17. decembra 2012 vo Viedni – Hofburgu. Cenu vedeniu školy odovzdajú členovia spomínaného výboru vo štvrtok 24. január 2013 o 10:00 hodine. Ocenenie vníma vedenie školy aj ako významnú súčasť EHMK 2013. Slávnosť bude spojená s otvorením Auly akademika Milana Čiča ako spoluzakladateľa VŠBM v Košiciach a dlhoročného učiteľa.  


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/